Jazykové gymnázium Pavla Tigrida


Zájezd do Británie

06. 10. 2015

Studijně vzdělávací zájezdy do Velké Británie konané začátkem září se staly na naší škole již tradicí a naši studenti možnosti prohloubit si své jazykové dovednosti a znalosti reálií této země rádi využívají. Ani letos tomu nebylo jinak, a proto se 41 studentů naší školy dne 12. 9. 2015 vydalo na týdenní pobyt, jehož hlavním cílem bylo prozkoumat zemi červeného draka, čili Wales.

Přednášky k jazykovým zkouškám z anglického jazyka

02. 10. 2015

Na přelomu měsíce září a října připravila sekce anglického jazyka ve spolupráci s Jazykovou školou Cloverleaf pro studenty naší školy přednášky k jazykovým zkouškám Cambridge English. Cílem přednášek bylo zaměřit se na jazykové zkoušky PET, FCE a CAE, neboť nejlépe odpovídají jazykovým úrovním a potřebám našich studentů.

Projekt Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

25. 09. 2015

V tomto akademickém roce 2015/2016 odstartoval již třetí ročník úspěšného kurzu, ve kterém si studenti středních škol mohou vyzkoušet studium alespoň jednoho předmětu vysoké školy v „nultém“ ročníku. Smyslem programu je ověřit skutečných zájem a předpoklady studentů pro studium medicínských a příbuzných oborů.

Požární cvičení naostro

14. 09. 2015

Dne 4. září 2015 v 9 hodin se v kanceláři v přízemních prostorách gymnázia rozhořel požár. Od počítače zahořelo vybavení celé kanceláře. Dým se vyvalil do schodiště a ředitelka gymnázia byla nucena vyhlásit evakuaci budovy a přivolat hasičský záchranný sbor.

Informace pro žáky 1. ročníku čtyřletého a šestiletého gymnázia, kteří zahájí vzdělávání od 1. 9. 2015

01. 09. 2015

Zahájení školního roku 2015/2016 se uskuteční v úterý 1. září 2015 v 8.00 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Přehled tříd a rozmístění učeben bude vyvěšeno při vstupu do budovy školy.

Novinky můžete odebírat přes RSS.