Španělský jazyk a latina

Předmětová sekce španělského jazyka a latiny ve školním roce 2016/17

Charakteristika vyučovacího předmětu španělský jazyk

Španělský jazyk je na našem gymnáziu vyučován jako druhý cizí jazyk. I přes tuto skutečnost je týdenní hodinová dotace ve všech ročnících 3 hodiny; ve 3. a 4. ročníku přibudou navíc 2 hodiny konverzace. Studenti, kteří mají zájem o maturitu ze španělštiny nebo o mezinárodní jazykovou zkoušku DELE si mohou ve čtvrtém ročníku zvolit ještě španělský seminář, zaměřený na reálie Španělska a latinskoamerických zemí a přípravu na jazykové zkoušky. Výstupní úroveň žáků směřuje k dosažení úrovně B1. V návaznosti na výši týdenní hodinové dotace dosáhne většina žáků úrovně B2. Naši studenti dosahují velmi dobrého umístění v jazykových soutěžích ve španělštině na všech úrovních.

Španělštinu si také mohou zvolit ve třetích a čtvrtých ročnících studenti jiných jazykových zaměření, a to jako třetí cizí jazyk. Týdenní dotace jsou 2 hodiny týdně. Cílem je naučit studenty základům španělského jazyka tak, aby byli schopni se dorozumět v běžných situacích.

K aktivitám, které rozšiřují a prohlubují jazykové znalosti žáků, patří výchovně vzdělávací a tematicky zaměřené exkurze (případně i do španělsky mluvících zemí), projektová činnost, účast v soutěžích i olympiádách na různých úrovních, příprava žáků k vykonání mezinárodní jazykové zkoušky DELE apod.

Charakteristika vyučovacího předmětu latina

Latinu si studenti mají možnost zvolit jako dvouletý volitelný seminář ve třetím ročníku nebo jednoletý seminář ve čtvrtém ročníku. Cílem předmětu je naučit studenty základům tohoto jazyka, tak aby své znalosti mohli dále uplatnit při dalším studiu např. medicíny nebo práv.

Časová dotace

Ročník

1.

2.

3.

4.

Španělský jazyk

3

3

3 + 2 hodiny konverzace

3 + 2 hodiny konverzace

Latina

0

0

0

0

(2)

0

(2)

(2)

Vedoucí sekce

Email a klapka

Aprobace

Vyučující ve šk. roce 2016/2017

Mgr. Alena Hapalová

ahapalova@jazgym.cz

111

španělský jazyk, základy společenských věd, italský jazyk

španělština (1.AB, 3.AB, 4.A, španělský seminář, španělština jako třetí jazyk – 4.C, 6.E)

Členové sekce

Email a klapka

Aprobace

Vyučující ve šk. roce 2016/2017

Mgr. Klára Habboudji

khabboudji@jazgym.cz

110

španělský jazyk, francouzský jazyk

španělština (1.AB, 2.AB, 3.AB, španělština jako třetí jazyk – 3.ABC, 5.E)

Mgr. Michal Místecký

mmistecky@jazgym.cz

110

anglický jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

latina (3.ABC, 4.AC, 6.E)

Plán aktivit sekce pro školní rok 2016/2017

říjen

 • přednáška o poutní cestě Camino de Santiago (Hapalová)
 • Semana Ostraña – španělský kulturní týden na Gymnáziu Olgy Havlové – dle aktuální nabídky
 • Den otevřených dveří k 25. výročí školy pro bývalé učitele a žáky plánovaný na sobotu 1. 10. 2016

listopad

 • Exkurze do španělské restaurace Pata Negra, degustace typických španělských jídel (3.AB)

prosinec

 • Den otevřených dveří
 • Maraton španělských filmů (Hapalová)

leden

 • Concurso de tortilla de patatas – soutěž o nejchutnější vaječnou tortillu
 • Den otevřených dveří
 • Školní kolo konverzační soutěže
 • Přednáška o pracovních příležitostech ve Španělsku

březen

 • Krajské kolo konverzační soutěže

duben

 • Týden španělské kultury – divadelní představení španělské sekce Gymnázia Hladnov

Časově nezařazeno

 • Hodina zumby
 • Přednáška o španělsky mluvící zemi (Studenti Erasmu VŠB)

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
20. 10. 2017

Elektronická schránka důvěry

Nově začíná naše školy využívat elektronickou schránku důvěry. Zatím se bude jednat o měsíční zkušební provoz. Své vzkazy můžete podepsat i poslat v...

18. 10. 2017

Jaký bude Francouzský podzim?

O tom přišel studentům 4.E, 3.A a 3.B v pátek 29. září 2017 popovídat ředitel Francouzské aliance v Ostravě pan Yrieix Bletton. Francouzský podzim,...

16. 10. 2017

Spectaculo Interesse 2017

Ve dnech 2.–4. října jsme se s mojí spolužačkou Anetou Pospíšilovou podílely na organizaci 12. ročníku mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo...

» více novinek