Přírodovědné předměty

Předmětová sekce přírodovědných předmětů ve školním roce 2020/21

Předmětová sekce přírodovědných předmětů zahrnuje vyučovací předměty biologie, fyzika, chemie.

Biologie, fyzika a chemie jsou vyučovány v 1.–3. ročníku čtyřletého cyklu a 1.–5. ročníku šestiletého cyklu s dotací 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého cyklu a v 5. a 6. ročníku šestiletého cyklu si mohou zájemci zvolit biologický seminář a praktická cvičení z fyziky a chemie, ve 4. ročníku čtyřletého cyklu a v 6. ročníku šestiletého cyklu biologický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář s dotací 2 hodiny týdně. Semináře jsou zaměřeny na opakování a prohlubování učiva jednotlivých předmětů, přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách. Součástí výuky jsou průběžně zařazovaná praktická cvičení. Výuka je doplňována odbornými přednáškami a tematicky zaměřenými exkurzemi, jako např. návštěva Planetária v Ostravě-Porubě, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, oddělení nukleární medicíny, VŠB-TU Ostrava, geologický pavilon, sbírka hornin a nerostů, apod.

V letech 2012–2013 byl úspěšně realizován projekt „Podpora rozvoje praktické výuky ve fyzice a chemii“, výstupy projektu jsou na webové adrese https://tigridfyzika.webnode.cz/.

Vedoucí sekce

PaedDr. Jarmila Veselá, veselaj@jazgym.cz

Členové sekce

vyučující biologie

Mgr. Křikala Radim – krikalar@jazgym.cz, třídy 1. C, 3. E;
Mgr. Lenka Marková – markoval@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E;
Mgr. Martin Oborný – obornym@jazgym.cz, třídy 2. C, 5. E, biologický seminář pro 3. ročník;
PaedDr. Jarmila Veselá – veselaj@jazgym.cz, třídy 1. A, 1. B, 2. A. 2. B, 3. A, 3. B, 3. C, 4. E,, biologický seminář pro 4. ročník.

vyučující fyziky

PaedDr. Hana Burešová – buresovah@jazgym.cz, třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 3. E;
RNDr. Libuše Švecová, Ph.D. – svecoval@jazgym.cz, třídy 2. A, 2. B, 2. C, 2. E, 3. A, 3. B, 3. C, 4. E, 5. E, fyzikální seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie.

vyučující chemie

PaedDr. Hana Burešová – buresovah@jazgym.cz, třídy 2. A, 2. B, 2. C, 2. E, 5. E;
Mgr. Milan Koryčan – korycanm@jazgym.cz, třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. E, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, chemický seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie pro 3. a 4. ročník.

Studijní literatura

biologie

ŹÍDKOVÁ, Hana, KNŮROVÁ Kateřina: Hravý přírodopis 8. Praha: Taktik International s.r.o.
ŹÍDKOVÁ, Hana, KNŮROVÁ Kateřina: Hravý přírodopis 9. Praha: Taktik International s.r.o.
JELÍNEK Jan., ZICHÁČEK Vladimír.: Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc

fyzika

MACHÁČEK, Martin, Fyzika 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia
MACHÁČEK, Martin, Fyzika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 8 – pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 9 – pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 9. Plzeň: Fraus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika I. pro střední školy. Praha: Prometheus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika II. pro střední školy. Praha: Prometheus

chemie

BENEŠ Pavel, PUMPR Václav, BANÝR Jiří: Základy chemie 1. Praha: Fortuna
BENEŠ Pavel, PUMPR Václav, BANÝR Jiří: Základy chemie 2. Praha: Fortuna
FUSKOVÁ Alena a kol.: Hravá chemie 8. Praha: Taktik International
FUKSA, Jiří a kol.: Hravá chemie 9. Praha: Taktik International s.r.o.
SATRAPOVÁ, Hana, BENEŠOVÁ, Marika: Odmaturuj z chemie (2. přepracované vydání), Didaktik
FLEMR Vratislav, DUŠEK Bohuslav: Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická). Praha: SPN
KOLÁŘ Karel, KODÍČEK Milan: Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie). Praha: SPN

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel