Přírodovědné předměty

Předmětová sekce přírodovědných předmětů ve školním roce 2016/17

Předmětová sekce přírodovědných předmětů zahrnuje vyučovací předměty biologie, fyzika, chemie.

Biologie, fyzika a chemie jsou vyučovány v 1. – 3. ročníku čtyřletého cyklu a 1. – 5. ročníku šestiletého cyklu s dotací 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku čtyřletého cyklu a v 6. ročníku šestiletého cyklu si mohou zájemci zvolit biologický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář s dotací 2 hodiny týdně. Semináře jsou zaměřeny na opakování a prohlubování učiva jednotlivých předmětů, přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách. Součástí výuky jsou průběžně zařazovaná praktická cvičení. Výuka je doplňována odbornými přednáškami a tematicky zaměřenými exkurzemi, jako např. návštěva Planetária v Ostravě-Porubě, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, oddělení nukleární medicíny, VŠB-TU Ostrava, geologický pavilon, sbírka hornin a nerostů, apod.

V letech 2012–2013 byl úspěšně realizován projekt „Podpora rozvoje praktické výuky ve fyzice a chemii“, výstupy projektu jsou na webové adrese http://tigridfyzika.webnode.cz/.

Vedoucí sekce

PaedDr. Jarmila Veselá, jvesela@jazgym.cz

Členové sekce

vyučující biologie
Mgr. Lenka Marková – lmarkova@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E;
Mgr. Martin Oborný – moborny@jazgym.cz, třídy 1. A, 2. B, 5. E, biologický seminář pro 3. ročník;
PaedDr. Jarmila Veselá – jvesela@jazgym.cz, třídy 1. B, 1. C. 2. A, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, biologický seminář pro 4. ročník.

vyučující fyziky

RNDr. Jitka Bukovanská – jbukovanska@jazgym.cz, třídy 1. A, 1. B, 1. E;
Mgr. Marie Drobíková – mdrobikova@jazgym.cz, třídy 1. C, 2. A, 2. B, 2. E, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, 5. E, fyzikální seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie;
Mgr. Milan Koryčan – mkorycan@jazgym.cz, třída 2. C.

vyučující chemie
Ing. Tomáš Demel – tdemel@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A;
Mgr. Milan Koryčan – mkorycan@jazgym.cz, třídy 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, 5. E, chemický seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie.

Studijní literatura

biologie
DOBRORUKA L. J., VACKOVÁ B., KRÁLOVÁ R., BARTOŠ P. Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. Praha: Scientia
CÍLEK V., MATĚJKA D., MIKULÁŠ R., ZIEGLER V.: Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. Praha: Scientia
JELÍNEK Jan., ZICHÁČEK Vladimír.: Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc

fyzika
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 8. Plzeň: Fraus
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 8 - pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 9 - pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 9. Plzeň: Fraus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika I. pro střední školy. Praha: Prometheus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika II. pro střední školy. Praha: Prometheus

chemie
BENEŠ Pavel, PANÝR Václav. Základy chemie 1. Praha: Fortuna
BENEŠ Pavel, PANÝR Václav. Základy chemie 2. Praha: Fortuna
BENEŠOVÁ M., PFEIFEROVÁ E. Odmaturuj z chemie. Praha: Didaktis

Plán činnosti sekce přírodních věd na školní rok 2016/2017

září

 • 19. 9. beseda s pracovníky ČEZu (studenti 3. ročníku)
 • 30. 9. Noc vědců (VŠB-TU a OU) (pro zájemce)

listopad

 • 10. 11. Den otevřených dveří VŠB-TUO, science show (studenti fyzikálního semináře)
 • Týden vědy a techniky AV ČR – přednáška v rámci vědeckého festivalu (studenti chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba (přednáška a exkurze) (studenti chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemi

prosinec

 • Planetárium Ostrava (studenti fyzikálního semináře a 1. ročníku)

leden

 • Návštěva mineralogických sbírek, Geologický pavilon VŠB-TUO (studenti 2. E)
 • 6. 1. Fyzikální kaleidoskop, UP Olomouc (studenti fyzikálního semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)

únor

 • Chemické a fyzikální diagnostické metody ve zdravotnictví (Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, přednáška a exkurze na oddělení nukleární medicíny) (jednodenní exkurze pro studenty chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Přednáška MUDr. Šilhánové „Genetika, genetické poradenství“ (studenti biologického semináře a vybraní studenti 3. ročníku a 5. E)

březen

 • Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba (přednáška a exkurze) (jednodenní exkurze pro studenty chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)

duben

 • Soutěž Velká cena ZOO (studenti 1. E, 2. E)
 • SVČ Korunka, přírodovědecká stanice Ostrava-Poruba (studenti 1. E)
 • Čistička odpadních vod Ostrava-Přívoz (přednáška a exkurze) (třída 4. E)
 • Exkurze do pivovaru (studenti praktických cvičení z fyziky a chemie)

květen

 • Exkurze – důl Landek, důl Michal (studenti 2. E)

červen

 • Krasové jeskyně, Moravský kras / Teplice n. B., jednodenní exkurze (studenti 2. E)
 • Návštěva provozu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava a. s. (jednodenní exkurze pro výběr studentů z celé školy a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Čistička odpadních vod Ostrava-Přívoz (přednáška a exkurze) (jednodenní exkurze pro výběr studentů z celé školy a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Arboretum Nové Dvory u Opavy, jednodenní exkurze (studenti 1. C)

Průběžně

Pokud to bude možné, budou se žáci fyzikálního semináře a praktických cvičení z fyziky zúčastňovat akcí pořádaných VŠB-TUO určených k popularizaci přírodovědných a technických oborů.

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
16. 12. 2017

Kam směřují naše cesty? Den poezie 2017

V útulném prostředí Knihovny města Ostravy v Opavské ulici se i letos uskutečnil recitační večer našich studentů, pořádaný v rámci celorepublikového...

15. 12. 2017

Německý workshop pro studenty středních škol

Stalo se již tradicí, že se naši studenti pravidelně účastní workshopů katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Ani letos...

13. 12. 2017

Soutěž v anglické konverzaci už zná své letošní vítězky

Finále soutěže v anglické konverzaci proběhlo v letošním školním roce ve středu 6. prosince 2017. Z jednačtyřiceti žáků, kteří se na začátku listopadu...

» více novinek