Přírodovědné předměty

Předmětová sekce přírodovědných předmětů ve školním roce 2016/17

Předmětová sekce přírodovědných předmětů zahrnuje vyučovací předměty biologie, fyzika, chemie.

Biologie, fyzika a chemie jsou vyučovány v 1. – 3. ročníku čtyřletého cyklu a 1. – 5. ročníku šestiletého cyklu s dotací 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku čtyřletého cyklu a v 6. ročníku šestiletého cyklu si mohou zájemci zvolit biologický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář s dotací 2 hodiny týdně. Semináře jsou zaměřeny na opakování a prohlubování učiva jednotlivých předmětů, přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách. Součástí výuky jsou průběžně zařazovaná praktická cvičení. Výuka je doplňována odbornými přednáškami a tematicky zaměřenými exkurzemi, jako např. návštěva Planetária v Ostravě-Porubě, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, oddělení nukleární medicíny, VŠB-TU Ostrava, geologický pavilon, sbírka hornin a nerostů, apod.

V letech 2012–2013 byl úspěšně realizován projekt „Podpora rozvoje praktické výuky ve fyzice a chemii“, výstupy projektu jsou na webové adrese http://tigridfyzika.webnode.cz/.

Vedoucí sekce

PaedDr. Jarmila Veselá, jvesela@jazgym.cz

Členové sekce

vyučující biologie
Mgr. Lenka Marková – lmarkova@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E;
Mgr. Martin Oborný – moborny@jazgym.cz, třídy 1. A, 2. B, 5. E, biologický seminář pro 3. ročník;
PaedDr. Jarmila Veselá – jvesela@jazgym.cz, třídy 1. B, 1. C. 2. A, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, biologický seminář pro 4. ročník.

vyučující fyziky

RNDr. Jitka Bukovanská – jbukovanska@jazgym.cz, třídy 1. A, 1. B, 1. E;
Mgr. Marie Drobíková – mdrobikova@jazgym.cz, třídy 1. C, 2. A, 2. B, 2. E, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, 5. E, fyzikální seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie;
Mgr. Milan Koryčan – mkorycan@jazgym.cz, třída 2. C.

vyučující chemie
Ing. Tomáš Demel – tdemel@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A;
Mgr. Milan Koryčan – mkorycan@jazgym.cz, třídy 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, 5. E, chemický seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie.

Studijní literatura

biologie
DOBRORUKA L. J., VACKOVÁ B., KRÁLOVÁ R., BARTOŠ P. Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. Praha: Scientia
CÍLEK V., MATĚJKA D., MIKULÁŠ R., ZIEGLER V.: Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. Praha: Scientia
JELÍNEK Jan., ZICHÁČEK Vladimír.: Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc

fyzika
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 8. Plzeň: Fraus
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 8 - pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 9 - pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 9. Plzeň: Fraus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika I. pro střední školy. Praha: Prometheus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika II. pro střední školy. Praha: Prometheus

chemie
BENEŠ Pavel, PANÝR Václav. Základy chemie 1. Praha: Fortuna
BENEŠ Pavel, PANÝR Václav. Základy chemie 2. Praha: Fortuna
BENEŠOVÁ M., PFEIFEROVÁ E. Odmaturuj z chemie. Praha: Didaktis

Plán činnosti sekce přírodních věd na školní rok 2016/2017

září

 • 19. 9. beseda s pracovníky ČEZu (studenti 3. ročníku)
 • 30. 9. Noc vědců (VŠB-TU a OU) (pro zájemce)

listopad

 • 10. 11. Den otevřených dveří VŠB-TUO, science show (studenti fyzikálního semináře)
 • Týden vědy a techniky AV ČR – přednáška v rámci vědeckého festivalu (studenti chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba (přednáška a exkurze) (studenti chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemi

prosinec

 • Planetárium Ostrava (studenti fyzikálního semináře a 1. ročníku)

leden

 • Návštěva mineralogických sbírek, Geologický pavilon VŠB-TUO (studenti 2. E)
 • 6. 1. Fyzikální kaleidoskop, UP Olomouc (studenti fyzikálního semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)

únor

 • Chemické a fyzikální diagnostické metody ve zdravotnictví (Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, přednáška a exkurze na oddělení nukleární medicíny) (jednodenní exkurze pro studenty chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Přednáška MUDr. Šilhánové „Genetika, genetické poradenství“ (studenti biologického semináře a vybraní studenti 3. ročníku a 5. E)

březen

 • Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba (přednáška a exkurze) (jednodenní exkurze pro studenty chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)

duben

 • Soutěž Velká cena ZOO (studenti 1. E, 2. E)
 • SVČ Korunka, přírodovědecká stanice Ostrava-Poruba (studenti 1. E)
 • Čistička odpadních vod Ostrava-Přívoz (přednáška a exkurze) (třída 4. E)
 • Exkurze do pivovaru (studenti praktických cvičení z fyziky a chemie)

květen

 • Exkurze – důl Landek, důl Michal (studenti 2. E)

červen

 • Krasové jeskyně, Moravský kras / Teplice n. B., jednodenní exkurze (studenti 2. E)
 • Návštěva provozu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava a. s. (jednodenní exkurze pro výběr studentů z celé školy a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Čistička odpadních vod Ostrava-Přívoz (přednáška a exkurze) (jednodenní exkurze pro výběr studentů z celé školy a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Arboretum Nové Dvory u Opavy, jednodenní exkurze (studenti 1. C)

Průběžně

Pokud to bude možné, budou se žáci fyzikálního semináře a praktických cvičení z fyziky zúčastňovat akcí pořádaných VŠB-TUO určených k popularizaci přírodovědných a technických oborů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
20. 10. 2017

Elektronická schránka důvěry

Nově začíná naše školy využívat elektronickou schránku důvěry. Zatím se bude jednat o měsíční zkušební provoz. Své vzkazy můžete podepsat i poslat v...

18. 10. 2017

Jaký bude Francouzský podzim?

O tom přišel studentům 4.E, 3.A a 3.B v pátek 29. září 2017 popovídat ředitel Francouzské aliance v Ostravě pan Yrieix Bletton. Francouzský podzim,...

16. 10. 2017

Spectaculo Interesse 2017

Ve dnech 2.–4. října jsme se s mojí spolužačkou Anetou Pospíšilovou podílely na organizaci 12. ročníku mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo...

» více novinek