Přírodovědné předměty

Předmětová sekce přírodovědných předmětů ve školním roce 2016/17

Předmětová sekce přírodovědných předmětů zahrnuje vyučovací předměty biologie, fyzika, chemie.

Biologie, fyzika a chemie jsou vyučovány v 1. – 3. ročníku čtyřletého cyklu a 1. – 5. ročníku šestiletého cyklu s dotací 2 hodiny týdně. Ve 4. ročníku čtyřletého cyklu a v 6. ročníku šestiletého cyklu si mohou zájemci zvolit biologický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář s dotací 2 hodiny týdně. Semináře jsou zaměřeny na opakování a prohlubování učiva jednotlivých předmětů, přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách. Součástí výuky jsou průběžně zařazovaná praktická cvičení. Výuka je doplňována odbornými přednáškami a tematicky zaměřenými exkurzemi, jako např. návštěva Planetária v Ostravě-Porubě, Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, oddělení nukleární medicíny, VŠB-TU Ostrava, geologický pavilon, sbírka hornin a nerostů, apod.

V letech 2012–2013 byl úspěšně realizován projekt „Podpora rozvoje praktické výuky ve fyzice a chemii“, výstupy projektu jsou na webové adrese http://tigridfyzika.webnode.cz/.

Vedoucí sekce

PaedDr. Jarmila Veselá, jvesela@jazgym.cz

Členové sekce

vyučující biologie
Mgr. Lenka Marková – lmarkova@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E;
Mgr. Martin Oborný – moborny@jazgym.cz, třídy 1. A, 2. B, 5. E, biologický seminář pro 3. ročník;
PaedDr. Jarmila Veselá – jvesela@jazgym.cz, třídy 1. B, 1. C. 2. A, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, biologický seminář pro 4. ročník.

vyučující fyziky

RNDr. Jitka Bukovanská – jbukovanska@jazgym.cz, třídy 1. A, 1. B, 1. E;
Mgr. Marie Drobíková – mdrobikova@jazgym.cz, třídy 1. C, 2. A, 2. B, 2. E, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, 5. E, fyzikální seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie;
Mgr. Milan Koryčan – mkorycan@jazgym.cz, třída 2. C.

vyučující chemie
Ing. Tomáš Demel – tdemel@jazgym.cz, třídy 1. E, 2. E, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A;
Mgr. Milan Koryčan – mkorycan@jazgym.cz, třídy 2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 3. E, 4. E, 5. E, chemický seminář, praktická cvičení z fyziky a chemie.

Studijní literatura

biologie
DOBRORUKA L. J., VACKOVÁ B., KRÁLOVÁ R., BARTOŠ P. Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. Praha: Scientia
CÍLEK V., MATĚJKA D., MIKULÁŠ R., ZIEGLER V.: Přírodopis IV pro 9. ročník základní školy. Praha: Scientia
JELÍNEK Jan., ZICHÁČEK Vladimír.: Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc

fyzika
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 8. Plzeň: Fraus
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 8 - pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
BENKOVSKÁ, Helena a kol. Hravá fyzika 9 - pracovní sešit. Praha: Taktik International s.r.o.
RAUNER, Karel a kol. Fyzika 9. Plzeň: Fraus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika I. pro střední školy. Praha: Prometheus
LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika II. pro střední školy. Praha: Prometheus

chemie
BENEŠ Pavel, PANÝR Václav. Základy chemie 1. Praha: Fortuna
BENEŠ Pavel, PANÝR Václav. Základy chemie 2. Praha: Fortuna
BENEŠOVÁ M., PFEIFEROVÁ E. Odmaturuj z chemie. Praha: Didaktis

Plán činnosti sekce přírodních věd na školní rok 2016/2017

září

 • 19. 9. beseda s pracovníky ČEZu (studenti 3. ročníku)
 • 30. 9. Noc vědců (VŠB-TU a OU) (pro zájemce)

listopad

 • 10. 11. Den otevřených dveří VŠB-TUO, science show (studenti fyzikálního semináře)
 • Týden vědy a techniky AV ČR – přednáška v rámci vědeckého festivalu (studenti chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba (přednáška a exkurze) (studenti chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemi

prosinec

 • Planetárium Ostrava (studenti fyzikálního semináře a 1. ročníku)

leden

 • Návštěva mineralogických sbírek, Geologický pavilon VŠB-TUO (studenti 2. E)
 • 6. 1. Fyzikální kaleidoskop, UP Olomouc (studenti fyzikálního semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)

únor

 • Chemické a fyzikální diagnostické metody ve zdravotnictví (Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, přednáška a exkurze na oddělení nukleární medicíny) (jednodenní exkurze pro studenty chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Přednáška MUDr. Šilhánové „Genetika, genetické poradenství“ (studenti biologického semináře a vybraní studenti 3. ročníku a 5. E)

březen

 • Biochemické laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba (přednáška a exkurze) (jednodenní exkurze pro studenty chemického semináře a praktických cvičení z fyziky a chemie)

duben

 • Soutěž Velká cena ZOO (studenti 1. E, 2. E)
 • SVČ Korunka, přírodovědecká stanice Ostrava-Poruba (studenti 1. E)
 • Čistička odpadních vod Ostrava-Přívoz (přednáška a exkurze) (třída 4. E)
 • Exkurze do pivovaru (studenti praktických cvičení z fyziky a chemie)

květen

 • Exkurze – důl Landek, důl Michal (studenti 2. E)

červen

 • Krasové jeskyně, Moravský kras / Teplice n. B., jednodenní exkurze (studenti 2. E)
 • Návštěva provozu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava a. s. (jednodenní exkurze pro výběr studentů z celé školy a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Čistička odpadních vod Ostrava-Přívoz (přednáška a exkurze) (jednodenní exkurze pro výběr studentů z celé školy a praktických cvičení z fyziky a chemie)
 • Arboretum Nové Dvory u Opavy, jednodenní exkurze (studenti 1. C)

Průběžně

Pokud to bude možné, budou se žáci fyzikálního semináře a praktických cvičení z fyziky zúčastňovat akcí pořádaných VŠB-TUO určených k popularizaci přírodovědných a technických oborů.

Informace pro nově přijaté žáky

Potřebné informace naleznete na stránkách Informace pro nově přijaté žáky.

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
11. 07. 2017

Náhradní a opravný termín ústní maturitní zkoušky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida zveřejňuje informace o náhradním a opravném termínu ústní maturitní zkoušky.

11. 07. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018 a organizace výuky na počátku školního roku

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 hod. V pondělí 4. 9. 2017 výuka proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu, v úterý 5. 9. 2017...

11. 07. 2017

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Pondělí–pátek: 7.30–14.00 hod.

» více novinek