Německý jazyk

Předmětová sekce německého jazyka ve školním roce 2017/18

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je německý jazyk na našem gymnáziu vyučován buď jako cizí jazyk nebo jako další cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle vstupní úrovně jazykových znalostí.

Německý jazyk jako tzv. první (profilový) cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“, výstupní úroveň až C1, současně povinná zkouška v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky.

Německý jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“, výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia němčiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech Deutsches Sprachdiplom, Německý seminář, Grammatikalisches Repetitorium ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do německy mluvících zemí, o exkurze v německých firmách v České republice, o účast žáků na soutěžích a mezinárodních projektech, o filmová či divadelní představení v německém jazyce.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušku: Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2 a C1).

Spolupráce s institucemi

Sekce německého jazyka pravidelně spolupracuje s Goethe Institutem Praha, s Německou centrálou pro školy v zahraničí (ZfA), se Slezskou univerzitou v Opavě, s Ostravskou univerzitou, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s Centrem sdílených služeb firmy Siemens v Ostravě atd.

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Hyllová Helena, Ing.

hhyllova@jazgym.cz

124

1.C

německý jazyk, geologie

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Batková Zuzana, Mgr.

zbatkova@jazgym.cz

104

 

německý jazyk, dějepis

Hochfeld Jörg

jhochfeld@jazgym.cz

122

 

německý jazyk, anglický jazyk

Oborný Martin, Mgr.

moborny@jazgym.cz

115

 

německý jazyk, biologie

Štěpánová Petra, Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

  německý jazyk, anglický jazyk

Vyučující německého jazyka ve třídách a skupinách

 

Německý jazyk

Konverzace

Semináře

Hyllová Helena,
Ing.

1. C, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C

1. C

 

Batková Zuzana,
Mgr.

1. A, 1. B, 2. C, 3. C, 4. C

4. A, 4. B

Německý seminář (4. ročník)

Hochfeld Jörg

 

2. C, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C

Deutsches Sprachdiplom
(3. a 4. ročník)

Oborný Martin,
Mgr.

1. C, 2. A, 2. B, 2. C

 

 
Štěpánová Petra,
Mgr.
1. A, 1. B, 2. A, 2. B 3. A, 3. B  

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2017/2018

Měsíc

Akce

září

Studijní a vzdělávací zájezd do Švýcarska

Informační schůzka o možnostech studia v Německu

říjen

„Tigrid stoletý“

Německé divadlo – Cooltour (3 Mal über die Liebe)

listopad

Hudební workshop „Poesie im Lied“

Koncert německého písničkáře Phila Vettera

Výstava k výročí „500 let reformace“

Workshop Ostravské univerzizy pro studenty středních škol

Pilotní zkoušky DSD

Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky

prosinec

Den otevřených dveří

Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

Exkurze ve firmě Siemens

leden

Den otevřených dveří

Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

únor

Čtenářská soutěž v německém jazyce „Lesewettbewerb“

Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

březen

Jugend debattiert international – školní kolo

duben

Jugend debattiert international

Erasmus+, Chorvatsko

květen

Společná a profilová část maturitní zkoušky

červen

Erlebte Landeskunde, Berlin

srpen

Erasmus+, SRN (Magdeburg)

Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd a také formulář pro závazné přihlášení do přípravných kurzů.
Novinky
9. 12. 2018

Krakovské setkání českých a polských studentů

Ve dnech 22.–24. listopadu 2018 se uskutečnila druhá část VII. ročníku mezinárodní výměny s polskými studenty. Nabídla účastníkům setkání s polskou...

4. 12. 2018

Czech Open 2018 – Para Table Tennis

V září tohoto roku proběhl 13. ročník mezinárodního turnaje stolních tenistů Czech Open 2018 – Para Table Tennis. Tento turnaj letos navštívilo...

4. 12. 2018

Mobilní hospic Ondrášek – Děkovný list

Děkujeme všem žákům, kteří při příležitosti Papučového dne přispěli na Mobilní hospic Ondrášek.

» více novinek