Německý jazyk

Předmětová sekce německého jazyka ve školním roce 2016/17

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je německý jazyk na našem gymnáziu vyučován buď jako cizí jazyk nebo jako další cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle vstupní úrovně jazykových znalostí.

Německý jazyk jako tzv. první (profilový) cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“, výstupní úroveň až C1, současně povinná zkouška v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky.

Německý jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“, výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia němčiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech Deutsches Sprachdiplom, Německý seminář, Grammatikalische Repetitorium ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do německy mluvících zemí, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v německém jazyce.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušku: Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2 a C1).

Vedoucí sekce

Email a klapka

Třídnictví

Aprobace

Batková Zuzana,
Mgr

zbatkova@jazgym.cz

104

německý jazyk – dějepis

Členové sekce

Email a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Hyllová Helena,
Ing.

hhyllova@jazgym.cz

123

německý jazyk

Hochfeld Jörg

jhochfeld@jazgym.cz

122

německý jazyk – anglický jazyk

Oborný Martin,
Mgr.

moborny@jazgym.cz

115

4. C

německý jazyk – biologie

Štěpánová Petra,
Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

německý jazyk – anglický jazyk

Vyučující německého jazyka ve třídách a skupinách

Německý jazyk

Konverzace

Semináře

Hyllová Helena,
Ing.

2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. C

3. A

Grammatikalische Repetitorium – seminář (4. ročník)

Batková Zuzana,
Mgr.

1. C, 2. C, 3. C

1. C, 4. A

Hochfeld Jörg

1. C, 2. C, 3. C, 4. C

Deutsches Sprachdiplom
(3. a 4. ročník)

Oborný Martin,
Mgr.

1. C, 4. A, 4. C

2. C

Štěpánová Petra,
Mgr.
1. A, 1. B

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2016/2017

Měsíc

Akce

září

Coolturní hodinka – čteme německé autory, Český Těšín

říjen

Deutsches Sprachdiplom – Prüferschulung, České Budějovice

Mezinárodní finále Jugend debattiert international, Praha

Další vzdělávání Wiesneck

Erasmus+ – setkávání učitelů, Ostrava

Prüferschulung, Dresden

listopad

Deutsches Sprachdiplom - Pilotprüfung

prosinec

Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky

Den otevřených dveří

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

leden

Den otevřených dveří

únor

březen

Jugend debattiert international – školní kolo

duben

Jugend debattiert international

Erasmus+, projekt Schule drußen, Maďarsko

květen

Společná a profilová část maturitní zkoušky

červen

Erlebte Landeskunde, Švýcarsko, Berlin

Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
20. 10. 2017

Elektronická schránka důvěry

Nově začíná naše školy využívat elektronickou schránku důvěry. Zatím se bude jednat o měsíční zkušební provoz. Své vzkazy můžete podepsat i poslat v...

18. 10. 2017

Jaký bude Francouzský podzim?

O tom přišel studentům 4.E, 3.A a 3.B v pátek 29. září 2017 popovídat ředitel Francouzské aliance v Ostravě pan Yrieix Bletton. Francouzský podzim,...

16. 10. 2017

Spectaculo Interesse 2017

Ve dnech 2.–4. října jsme se s mojí spolužačkou Anetou Pospíšilovou podílely na organizaci 12. ročníku mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo...

» více novinek