Německý jazyk

Předmětová sekce německého jazyka ve školním roce 2020/21

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je německý jazyk na našem gymnáziu vyučován buď jako cizí jazyk nebo jako další cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle vstupní úrovně jazykových znalostí.

Německý jazyk jako tzv. první (profilový) cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“, výstupní úroveň až C1, současně povinná zkouška v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky.

Německý jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“, výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Profilový cizí jazyk 5 + 1 hod. konverzace 4 + 2 hod. konverzace 4 + 2 hod. konverzace 4 + 2 hod. konverzace
Druhý cizí jazyk 3 hod. 3 hod. 3 + 2 hod. konverzace 3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia němčiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech Deutsches Sprachdiplom, Německý seminář, Grammatikalisches Repetitorium ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimoškolní aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do německy mluvících zemí, o exkurze v německých firmách v České republice, o účast žáků na soutěžích a mezinárodních projektech, o filmová či divadelní představení v německém jazyce.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušku: Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2 a C1).

Spolupráce s institucemi

Sekce německého jazyka pravidelně spolupracuje s Goethe Institutem Praha, s Německou centrálou pro školy v zahraničí (ZfA), s NIDV, se Slezskou univerzitou v Opavě, s Ostravskou univerzitou, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s Centrem sdílených služeb firmy Siemens v Ostravě atd.

Vedoucí sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Hyllová Helena, Ing. hyllovah@jazgym.cz
124
4.C německý jazyk, geologie

Členové sekce

  E-mail a klapka Třídnictví
a funkce
Aprobace
Batková Zuzana, Mgr. batkovaz@jazgym.cz
104
3.C německý jazyk, dějepis
Hochfeld Jörg hochfeldj@jazgym.cz
122
  německý jazyk, anglický jazyk
Oborný Martin, Mgr. obornym@jazgym.cz
115
  německý jazyk, biologie
Štěpánová Petra, Mgr. stepanovap@jazgym.cz
122
2.A německý jazyk, anglický jazyk

Vyučující německého jazyka ve třídách a skupinách

  Německý jazyk Konverzace Semináře
Hyllová Helena,
Ing.
2.A, 2.B, 2.C, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C 4.C, 4.A, 4.B Německý seminář (4. ročník)
Batková Zuzana,
Mgr.
1.A, 1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 4.B,  3.A, 3.B  
Hochfeld Jörg   1.C, 2.C, 3.C, 3.A, 3.B, 4.C Deutsches Sprachdiplom
(3. a 4. ročník)
Oborný Martin,
Mgr.
1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.C    
Štěpánová Petra,
Mgr.
1.A, 1.B, 1.C 4.A, 4.B  

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2020/2021

Měsíc

Akce

říjen

Německé divadlo 

Německý film

listopad

Překladatelská soutěž EU

Přednáška a workshop „Do Rakouska na zkušenou“

Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky

Den otevřených dveří

prosinec

Exkurze ve firmách Siemens a OKIN

Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

leden

Den otevřených dveří

Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

Soutěž v dramatickém čtení v německém jazyce „Lesewettbewerb“

únor

Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

Jugend debattiert international – školní kolo

březen

Jugend debattiert international – regionální kolo

Německé dny v Ostravě

duben

Jugend debattiert international – celostátní kolo

Německé dny v Ostravě

Divadelní workshop

květen

Společná a profilová část maturitní zkoušky

červen

Erlebte Landeskunde – německy mluvící země

Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích a webinářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • projektová výuka,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel