Německý jazyk

Předmětová sekce německého jazyka ve školním roce 2017/18

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je německý jazyk na našem gymnáziu vyučován buď jako cizí jazyk nebo jako další cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle vstupní úrovně jazykových znalostí.

Německý jazyk jako tzv. první (profilový) cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“, výstupní úroveň až C1, současně povinná zkouška v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky.

Německý jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“, výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia němčiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech Deutsches Sprachdiplom, Německý seminář, Grammatikalisches Repetitorium ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do německy mluvících zemí, o exkurze v německých firmách v České republice, o účast žáků na soutěžích a mezinárodních projektech, o filmová či divadelní představení v německém jazyce.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušku: Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2 a C1).

Spolupráce s institucemi

Sekce německého jazyka pravidelně spolupracuje s Goethe Institutem Praha, s Německou centrálou pro školy v zahraničí (ZfA), se Slezskou univerzitou v Opavě, s Ostravskou univerzitou, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s Centrem sdílených služeb firmy Siemens v Ostravě atd.

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Hyllová Helena, Ing.

hhyllova@jazgym.cz

124

1.C

německý jazyk, geologie

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Batková Zuzana, Mgr.

zbatkova@jazgym.cz

104

 

německý jazyk, dějepis

Hochfeld Jörg

jhochfeld@jazgym.cz

122

 

německý jazyk, anglický jazyk

Oborný Martin, Mgr.

moborny@jazgym.cz

115

 

německý jazyk, biologie

Štěpánová Petra, Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

  německý jazyk, anglický jazyk

Vyučující německého jazyka ve třídách a skupinách

 

Německý jazyk

Konverzace

Semináře

Hyllová Helena,
Ing.

1. C, 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C

1. C

 

Batková Zuzana,
Mgr.

1. A, 1. B, 2. C, 3. C, 4. C

4. A, 4. B

Německý seminář (4. ročník)

Hochfeld Jörg

 

2. C, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C

Deutsches Sprachdiplom
(3. a 4. ročník)

Oborný Martin,
Mgr.

1. C, 2. A, 2. B, 2. C

 

 
Štěpánová Petra,
Mgr.
1. A, 1. B, 2. A, 2. B 3. A, 3. B  

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2017/2018

Měsíc

Akce

září

Studijní a vzdělávací zájezd do Švýcarska

Informační schůzka o možnostech studia v Německu

říjen

„Tigrid stoletý“

Německé divadlo – Cooltour (3 Mal über die Liebe)

listopad

Hudební workshop „Poesie im Lied“

Koncert německého písničkáře Phila Vettera

Výstava k výročí „500 let reformace“

Workshop Ostravské univerzizy pro studenty středních škol

Pilotní zkoušky DSD

Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky

prosinec

Den otevřených dveří

Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

Exkurze ve firmě Siemens

leden

Den otevřených dveří

Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

únor

Čtenářská soutěž v německém jazyce „Lesewettbewerb“

Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

březen

Jugend debattiert international – školní kolo

duben

Jugend debattiert international

Erasmus+, Chorvatsko

květen

Společná a profilová část maturitní zkoušky

červen

Erlebte Landeskunde, Berlin

srpen

Erasmus+, SRN (Magdeburg)

Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

SametOVA!!!

Erasmus+

Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Novinky
9. 10. 2019

Zájezd do Velké Británie 2019

Začátek nového školního roku si studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida opět zpestřili studijním vzdělávacím pobytem ve Velké Británii. Letos jsme...

7. 10. 2019

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, milí žáci, zveme vás na dny otevřených dveří, které proběhnou ve dvou termínech: sobota 9. listopadu 2019 v době 9.00–13.00 hod. a...

1. 10. 2019

Dočkali jste se – nová indicie je venku!

Pro všechny nedočkavé luštitele zveřejňujeme další indicii – tentokrát ze sportovní sekce Rudého práva. Příjemné počtení!

» více novinek