Německý jazyk

Předmětová sekce německého jazyka ve školním roce 2019/20

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je německý jazyk na našem gymnáziu vyučován buď jako cizí jazyk nebo jako další cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle vstupní úrovně jazykových znalostí.

Německý jazyk jako tzv. první (profilový) cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“, výstupní úroveň až C1, současně povinná zkouška v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky.

Německý jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“, výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Profilový cizí jazyk 5 + 1 hod. konverzace 4 + 2 hod. konverzace 4 + 2 hod. konverzace 4 + 2 hod. konverzace
Druhý cizí jazyk 3 hod. 3 hod. 3 + 2 hod. konverzace 3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia němčiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech Deutsches Sprachdiplom, Německý seminář, Grammatikalisches Repetitorium ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimoškolní aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do německy mluvících zemí, o exkurze v německých firmách v České republice, o účast žáků na soutěžích a mezinárodních projektech, o filmová či divadelní představení v německém jazyce.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušku: Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2 a C1).

Spolupráce s institucemi

Sekce německého jazyka pravidelně spolupracuje s Goethe Institutem Praha, s Německou centrálou pro školy v zahraničí (ZfA), s NIDV, se Slezskou univerzitou v Opavě, s Ostravskou univerzitou, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s Centrem sdílených služeb firmy Siemens v Ostravě atd.

Vedoucí sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Hyllová Helena, Ing. hhyllova@jazgym.cz
124
3.C německý jazyk, geologie

Členové sekce

  E-mail a klapka Třídnictví
a funkce
Aprobace
Batková Zuzana, Mgr. zbatkova@jazgym.cz
104
2.C německý jazyk, dějepis
Hochfeld Jörg jhochfeld@jazgym.cz
122
  německý jazyk, anglický jazyk
Oborný Martin, Mgr. moborny@jazgym.cz
115
  německý jazyk, biologie
Štěpánová Petra, Mgr. pstepanova@jazgym.cz
122
1.A německý jazyk, anglický jazyk

Vyučující německého jazyka ve třídách a skupinách

  Německý jazyk Konverzace Semináře
Hyllová Helena,
Ing.
1.A, 1.B, 1.C, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C 3.C, 3.A, 3.B Německý seminář (3. ročník)
Batková Zuzana,
Mgr.
1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.C 4.A, 4.B  
Hochfeld Jörg 4.A, 4.B 1.C, 2.C, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C Deutsches Sprachdiplom
(3. a 4. ročník)
Oborný Martin,
Mgr.
1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C    
Štěpánová Petra,
Mgr.
  1.C, 3.A, 3.B  

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2019/2020

Měsíc

Akce

říjen

Přípravné setkání k projektu Erasmus+ „Blending in and Fanding out“

Německé divadlo – K-TRIO

listopad

Pilotní zkoušky DSD

Překladatelská soutěž EU (21. 11.)

Přednáška a workshop „Do Rakouska na zkušenou“

Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky

Den otevřených dveří

prosinec

projekt Erasmus+ „Blending in and Fanding out“ (SRN)

Exkurze ve firmách Siemens a OKIN

leden

Den otevřených dveří

Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

Školní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

Čtenářská soutěž v německém jazyce „Lesewettbewerb“

únor

Okresní kolo celostátní soutěže v německém jazyce

Jugend debattiert international – školní kolo

březen

Jugend debattiert international – regionální kolo

Workshop „Rakouské reálie“

duben

Jugend debattiert international – celostátní kolo

Divadelní workshop

květen

Společná a profilová část maturitní zkoušky

červen

Erlebte Landeskunde, München, Augsburg, Nürnberg, Regensburg

Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Erasmus+

Provoz školy během letních prázdnin

Během prázdnin je škola otevřena v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021

Zveřejňujeme informace o výsledcích přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021 pro 4letý a 6letý obor.

3. 6. 2020

Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky od 17. 6. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách je možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů...

31. 5. 2020

Pravidla hodnocení žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020

Zveřejňujeme dokument Hodnocení žáků 1.–3. ročníku a žáků 1. E – 5. E ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky...

» více novinek

Kalendář akcí
Není plánován žádný termín.

» celý kalendář

Metodické kabinety

Začínající učitel