Německý jazyk

Předmětová sekce německého jazyka ve školním roce 2016/17

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je německý jazyk na našem gymnáziu vyučován buď jako cizí jazyk nebo jako další cizí jazyk. Žáci jsou rozděleni do skupin podle vstupní úrovně jazykových znalostí.

Německý jazyk jako tzv. první (profilový) cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Cizí jazyk“, výstupní úroveň až C1, současně povinná zkouška v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky.

Německý jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk zahrnuje obsah vzdělávacího oboru „Další cizí jazyk“, výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia němčiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech Deutsches Sprachdiplom, Německý seminář, Grammatikalische Repetitorium ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do německy mluvících zemí, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v německém jazyce.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušku: Deutsches Sprachdiplom (jazyková úroveň B2 a C1).

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Batková Zuzana,
Mgr

zbatkova@jazgym.cz

104

 

německý jazyk – dějepis

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Hyllová Helena,
Ing.

hhyllova@jazgym.cz

123

 

německý jazyk

Hochfeld Jörg

jhochfeld@jazgym.cz

122

 

německý jazyk – anglický jazyk

Oborný Martin,
Mgr.

moborny@jazgym.cz

115

4. C

německý jazyk – biologie

Štěpánová Petra,
Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

  německý jazyk – anglický jazyk

Vyučující německého jazyka ve třídách a skupinách

 

Německý jazyk

Konverzace

Semináře

Hyllová Helena,
Ing.

2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. C

3. A

Grammatikalische Repetitorium – seminář (4. ročník)

Batková Zuzana,
Mgr.

1. C, 2. C, 3. C

1. C, 4. A

 

Hochfeld Jörg

 

1. C, 2. C, 3. C, 4. C

Deutsches Sprachdiplom
(3. a 4. ročník)

Oborný Martin,
Mgr.

1. C, 4. A, 4. C

2. C

 
Štěpánová Petra,
Mgr.
1. A, 1. B    

Plán činnosti sekce jazyka německého pro školní rok 2016/2017

Měsíc

Akce

září

Coolturní hodinka – čteme německé autory, Český Těšín

říjen

Deutsches Sprachdiplom – Prüferschulung, České Budějovice

Mezinárodní finále Jugend debattiert international, Praha

Další vzdělávání Wiesneck

Erasmus+ – setkávání učitelů, Ostrava

Prüferschulung, Dresden

listopad

Deutsches Sprachdiplom - Pilotprüfung

prosinec

Deutsches Sprachdiplom – písemná část zkoušky

Den otevřených dveří

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Deutsches Sprachdiplom – ústní část zkoušky

leden

Den otevřených dveří

únor

 

březen

Jugend debattiert international – školní kolo

duben

Jugend debattiert international

Erasmus+, projekt Schule drußen, Maďarsko

květen

Společná a profilová část maturitní zkoušky

červen

Erlebte Landeskunde, Švýcarsko, Berlin

Další činnost členů sekce

  • účast na seminářích dle aktuální nabídky,
  • celoroční příprava studentů na zkoušky DSD,
  • návštěva divadelních a filmových představení dle aktuální nabídky,
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
17. 01. 2018

Významné ocenění pro naše gymnázium

Ve středu 17. 1. 2018 navštívila naši školu atašé pro francouzský jazyk paní Hélène Buisson, aby udělila Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida diplom...

16. 01. 2018

Chcete studovat na vysoké škole ve Francii?

O tom, že tato možnost je víc než reálná, přijel naše studenty v pátek 12. 1. 2018 přesvědčit pan Lukáš Macek, ředitel evropského kampusu pro střední...

15. 01. 2018

Bydlení – družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví?

Pořízení vlastního bydlení je v životě každého mladého člověka velkou událostí, která se může stát zdrojem nejen radostí, ale i mnoha životních...

» více novinek