Francouzský jazyk

Předmětová sekce francouzského jazyka ve školním roce 2020/21

Charakteristika předmětu

Francouzština je na našem gymnáziu vyučována

 • jako první (tzv. profilový) cizí jazyk v šestiletém vzdělávání s výstupní úrovní B2 až C1. Francouzský jazyk je v tomto cyklu současně povinnou zkouškou v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky,
 • jako druhý cizí jazyk ve čtyřletém vzdělávání s výstupní úrovní B1 až B2.

Evropská sekce

Od školního roku 2008/09 je naše škola jedním z pěti gymnázií v České republice s tzv. Evropskou sekcí s rozšířenou výukou francouzštiny, která je realizována v šestiletém cyklu vzdělávání.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem vzdělávání, které nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia. V těchto sekcích se zpravidla od čtvrtého ročníku víceletých gymnázií studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině. V naší Evropské sekci se takto vyučuje od čtvrtého ročníku dějepis a zeměpis. Výuka v těchto předmětech je zajišťována rodilým mluvčím nebo českým vyučujícím.

Od školního roku 2018/19 je na naší škole vyučován také předmět hudební výchova ve francouzštině, a to ve 2. a 3. ročníku šestiletého cyklu. Výuku zajišťuje vyučující s aprobací jazyk francouzský, hudební výchova.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou podporovány Francouzským velvyslanectvím v České republice.

Časová dotace šestiletého vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Francouzský jazyk 6 4 4 3 4 4
Konverzace 0 0 1 1 2 1

Do učebního plánu šestiletého vzdělávání je rovněž v 5. a 6. ročníku zařazen dvouletý zeměpisný seminář ve francouzštině a v 6. ročníku dějepisný seminář ve francouzštině. Výuka v těchto seminářích je zpravidla zajišťována rodilými mluvčími.

Časová dotace čtyřletého vzdělávání

Druhý cizí jazyk

Ročník 1. 2. 3. 4.
Francouzský jazyk 3 3 3 3
Konverzace 0 0 2 2

Francouzština jako tzv. druhý jazyk je ve 3. a 4. ročníku obohacena o možnost volby dvouletého semináře s názvem Příprava na DELF a ve 4. ročníku o volbu francouzského semináře. Příprava na DELF může také probíhat formou jednoletého či dvouletého nepovinného předmětu.

Studenti všech ročníků si mohou pravidelně půjčovat francouzsky psanou literaturu v knihovně sekce francouzského jazyka.

Mezinárodně uznávaná zkouška DELF

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy s Francouzskou aliancí v Ostravě má naše gymnázium právo organizovat mezinárodně uznávanou zkoušku DELF scolaire (žákovský DELF) v úrovních A1, A2, B1 a B2 za finančně zvýhodněných podmínek pro studenty. Kromě již zmíněného volitelného semináře či nepovinného předmětu probíhá příprava na zkoušku také v rámci běžné výuky. Čtyři členové sekce francouzského jazyka vlastní certifikát hodnotitele ústní i písemné části zkoušky DELF.

Výměnný pobyt ve Francii

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o tradiční výměnné pobyty v partnerské škole Jeanne d’Arc v Limoges.

Projekt pracovních stáží ve Francii

Od roku 2015 se vybraní plnoletí studenti pravidelně zúčastňují dvouměsíčních pracovních pobytů v oblasti turismu ve francouzském kraji Bretaň. Stáže probíhají v období letních prázdnin, během nich mají studenti možnost uplatnit svou znalost francouzského jazyka a zapojit se do předprofesní přípravy.

Další mimoškolní aktivity

Studenti rovněž mají možnost účastnit se tematicky zaměřených exkurzí do frankofonních zemí, zapojit se do mezinárodních studentských projektů, účastnit se soutěží a jazykových olympiád, navštěvovat programy pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě, filmová a divadelní představení ve francouzštině. Pořádáme také besedy a tvůrčí dílny ve francouzštině se zajímavými osobnostmi.

Spolupráce s institucemi

Sekce francouzského jazyka pravidelně spolupracuje s Francouzským velvyslanectvím v České republice, s Francouzským institutem v Praze, s Francouzskou aliancí v Ostravě, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, s ředitelstvím kampusu francouzské vysoké školy Sciences Po v Dijonu.

Další studijní možnosti našich žáků

Velmi dobrou znalost francouzského jazyka mohou naši žáci zúročit při výběrovém řízení ke studiu v českých sekcích na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes, umožní jim účastnit se studijního programu „Rok v Lotrinsku“ nebo se mohou ucházet se o studium na francouzských prestižních vysokých školách např. na Sciences Po v Dijonu.

Vedoucí sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Dana Gracová, Mgr. gracovad@jazgym.cz
110
3. E francouzský jazyk, speciální pedagogika

Členové sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Klára Habboudji, Mgr. habboudjik@jazgym.cz
110
  francouzský jazyk, španělský jazyk
Svatava Pitříková, Mgr. pitrikovas@jazgym.cz
111
2. E francouzský jazyk, český jazyk
Sylva Švidrnochová, Mgr. svidrnochovas@jazgym.cz
104
1. E francouzský jazyk, hudební výchova
Marie Tomášková, Mgr. tomaskovam@jazgym.cz
110
  francouzský jazyk, český jazyk
Anne-Christine Trochut-Průša trochut-prusaa@jazgym.cz
104
  francouzský jazyk, španělský jazyk

Vyučující v jednotlivých třídách

  Francouzský jazyk Konverzace Semináře a Evropská sekce
Dana Gracová, Mgr. 3. E, 4. E, 5. E, 3. AB 5. E, 6. E  
Klára Habboudji, Mgr. 6.E    
Svatava Pitříková, Mgr. 2. E, 5. E, 6. E 3. E  
Sylva Švidrnochová, Mgr. 1. E, 4. AB   Seminář francouzského jazyka – 4. AB
Hudební výchova ve francouzštině – 2. E, 3. E
Marie Tomášková, Mgr. 1. AB, 2. AB, 4. E 3. E, 4. E  
Anne-Christine Trochut-Průša   5. E, 6. E, 3. AB, 4. AB Dějepisný seminář ve FJ – 6. E
Dějepis ve francouzštině – 4. E, 5. E, 6. E
Zeměpisný seminář ve FJ – 5. E, 6. E
Zeměpis ve francouzštině – 4. E

Plán předmětové sekce francouzského jazyka pro školní rok 2020/2021

říjen

 • Návštěva ředitele AF Ostrava – přednášky ve třídách
 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF
 • 12.–23. 10. – zápis na žákovský DELF
 • Projektový den – filmové představení, návštěva AF v Ostravě
 • Studentská konference FF OU
 • Překladatelská soutěž FF OU

listopad

 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF – filmové představení
 • Den učitelů francouzštiny
 • Zahájení projektu Hlasité čtení francouzských textů
 • 12. 11. Antilská hudba – tvůrčí dílna
 • 14. 11. – Den otevřených dveří
 • 24.–27. 11. – Žákovský DELF na JGPT
 • Přednáška o programu „Rok v Lotrinsku“

leden

 • 6. 1. Den otevřených dveří
 • 6. 1. Prezentace studia ve Francii (Campus France) a programu „Rok ve Francii“
 • Přednáška p. Lukáše Macka o studiu na Sciences Po v Dijonu
 • Přednáška o studiu v českých sekcích ve Francii (Dijon, Nîmes)

únor

 • Školní kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Motivační návštěva žáků ze ZŠ

březen

 • Voyages en Francophonie – soutěž
 • Den frankofonie a výtvarná soutěž
 • Défilé de films francophones
 • Krajské kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Slavnostní předávání diplomů DELF
 • Účast vybraných studentů v Regionální soutěži ve zpěvu francouzských písní
 • Účast na přehlídce „Je sais faire en français“ – Český Těšín

duben

 • Školní kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

květen

 • Celostátní přehlídka účastníků Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

červen

 • Návštěva Francouzské aliance v Ostravě a belgické kavárny LAPECO

Projednáno a schváleno v předmětové sekci jazyka francouzského dne 28. 8. 2020.
Zpracovala: Mgr. Dana Gracová

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel