Francouzský jazyk

Předmětová sekce francouzského jazyka ve školním roce 2019/20

Charakteristika předmětu

Francouzština je na našem gymnáziu vyučována

 • jako první (tzv. profilový) cizí jazyk v šestiletém vzdělávání s výstupní úrovní B2 až C1. Francouzský jazyk je v tomto cyklu současně povinnou zkouškou v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky,
 • jako druhý cizí jazyk ve čtyřletém vzdělávání s výstupní úrovní B1 až B2.

Evropská sekce

Od školního roku 2008/09 je naše škola jedním z pěti gymnázií v České republice s tzv. Evropskou sekcí s rozšířenou výukou francouzštiny, která je realizována v šestiletém cyklu vzdělávání.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem vzdělávání, které nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia. V těchto sekcích se zpravidla od čtvrtého ročníku víceletých gymnázií studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině. V naší Evropské sekci se takto vyučuje od čtvrtého ročníku dějepis a zeměpis. Výuka v těchto předmětech je zajišťována rodilým mluvčím nebo českým vyučujícím.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou podporovány Francouzským velvyslanectvím v České republice.

Od školního roku 2018/19 je na naší škole vyučována hudební výchova ve francouzštině, a to ve 2. a 3. ročníku šestiletého cyklu. Výuku zajišťuje vyučující s aprobací jazyk francouzský, hudební výchova.

Časová dotace šestiletého vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Francouzský jazyk 6 4 4 3 4 4
Konverzace 0 0 1 1 2 1

Do učebního plánu šestiletého vzdělávání je rovněž v 5. a 6. ročníku zařazen dvouletý zeměpisný seminář ve francouzštině a v 6. ročníku dějepisný seminář ve francouzštině. Výuka v těchto seminářích je zpravidla zajišťována rodilými mluvčími.

Časová dotace čtyřletého vzdělávání

Druhý cizí jazyk

Ročník 1. 2. 3. 4.
Francouzský jazyk 3 3 3 3
Konverzace 0 0 2 2

Francouzština jako tzv. druhý jazyk je ve 3. a 4. ročníku obohacena o možnost volby dvouletého semináře s názvem Příprava na DELF a ve 4. ročníku o volbu francouzského semináře. Příprava na DELF může také probíhat formou jednoletého či dvouletého nepovinného předmětu.

Studenti všech ročníků si mohou pravidelně půjčovat francouzsky psanou literaturu v knihovně sekce francouzského jazyka.

Mezinárodně uznávaná zkouška DELF

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy s Francouzskou aliancí v Ostravě má naše gymnázium právo organizovat mezinárodně uznávanou zkoušku DELF scolaire (žákovský DELF) v úrovních A1, A2, B1 a B2 za finančně zvýhodněných podmínek pro studenty. Kromě již zmíněného volitelného semináře či nepovinného předmětu probíhá příprava na zkoušku také v rámci běžné výuky. Čtyři členové sekce francouzského jazyka vlastní certifikát hodnotitele ústní i písemné části zkoušky DELF.

Výměnný pobyt ve Francii

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o tradiční výměnné pobyty v partnerské škole Jeanne d’Arc v Limoges.

Projekt pracovních stáží ve Francii

Od roku 2015 se vybraní plnoletí studenti pravidelně zúčastňují dvouměsíčních pracovních pobytů v oblasti turismu ve francouzském kraji Bretaň. Stáže probíhají v období letních prázdnin, během nich mají studenti možnost uplatnit svou znalost francouzského jazyka a zapojit se do předprofesní přípravy.

Další mimoškolní aktivity

Studenti rovněž mají možnost účastnit se tematicky zaměřených exkurzí do frankofonních zemí, zapojit se do mezinárodních studentských projektů, účastnit se soutěží a jazykových olympiád, navštěvovat programy pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě, filmová a divadelní představení ve francouzštině. Pořádáme také besedy a tvůrčí dílny ve francouzštině se zajímavými osobnostmi.

Spolupráce s institucemi

Sekce francouzského jazyka pravidelně spolupracuje s Francouzskou ambasádou v České republice, s Francouzským institutem v Praze, s Francouzskou aliancí v Ostravě, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se studijním oddělením francouzské vysoké školy Sciences Po atd.

Další studijní možnosti našich žáků

Velmi dobrou znalost francouzského jazyka mohou naši žáci zúročit při výběrovém řízení ke studiu v českých sekcích na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes, umožní jim účastnit se studijního programu „Rok v Lotrinsku“ nebo se mohou ucházet se o studium na francouzských prestižních vysokých školách např. na Sciences Po v Dijonu.

Vedoucí sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Dana Gracová, Mgr. dgracova@jazgym.cz
110
2.E francouzský jazyk, speciální pedagogika

Členové sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Klára Habboudji, Mgr. khabboudji@jazgym.cz
110
  francouzský jazyk, španělský jazyk
Svatava Pitříková, Mgr. spitrikova@jazgym.cz
111
1.E francouzský jazyk, český jazyk
Karel Střelec, Mgr. kstrelec@jazgym.cz
118
3.E francouzský jazyk, český jazyk
Sylva Švidrnochová, Mgr. ssvidrnochova@jazgym.cz
104
  francouzský jazyk, hudební výchova
Anne-Christine Trochut atrochut@jazgym.cz
104
  francouzský jazyk, španělský jazyk
Marie Tomášková, Mgr. mtomaskova@jazgym.cz
110
  francouzský jazyk, český jazyk

Vyučující v jednotlivých třídách

  Francouzský jazyk Konverzace Semináře a Evropská sekce
Dana Gracová, Mgr. 2.E, 3.E, 4.E, 2.AB, 4.AB    
Klára Habboudji, Mgr. 5.E    
Svatava Pitříková, Mgr. 1.E, 4.E, 5.E, 6.E    
Sylva Švidrnochová, Mgr. 1.E, 3.AB, 6.E   Hudební výchova ve francouzštině – 2.E, 3.E
Anne-Christine Trochut   3.E ,4.E, 5.E, 6.E, 3.AB Histoire de France – 6.E
Dějepis ve francouzštině – 4.E, 5.E
Géographie en français – 5.E, 6.E
Zeměpis ve francouzštině – 4.E
Karel Střelec, Mgr.     Géographie en français – 5.E
Marie Tomášková, Mgr. 1.AB, 3.E 4.AB  

Plán předmětové sekce francouzského jazyka pro školní rok 2019/2020

září

 • 26. 9. – Den evropských jazyků – návštěvy ZŠ
 • Návštěva ředitele AF Ostrava – přednášky ve třídách, projednání smlouvy žákovského DELFu
 • Tvůrčí dílna s frankofonní herečkou Klárou Cibulovou a zahájení činnosti divadelního klubu
 • Tvůrčí dílna k akci „10. výročí Evropské sekce“ (JGPT + SŠSS)

říjen

 • 8. 10. – Bretaňský den na JGPT + návštěva p. Le Blanca
 • Pracovní stáže v Bretani – zahájení zápisů
 • Tvůrčí dílna k akci „10. výročí Evropské sekce“ (JGPT + SŠSS)
 • účast na festivalu „Francouzský podzim“ v AF
 • 14.–24. 10. – zápis žáků na DELF scolaire
 • Projektový den – filmové představení, návštěva AF v Ostravě – 2. E
 • Studentská konference FF OU
 • Překladatelská soutěž FF OU

listopad

 • Den učitelů francouzštiny
 • Zahájení projektu Hlasité čtení francouzských textů
 • 9. 11. – DOD + Oslava 10. výročí evropské sekce
 • 19.–22. 11. – Žákovský DELF na JGPT
 • Přednáška o programu “Rok v Lotrinsku“

prosinec

 • 14. 12. – Bretaňský večer pro rodiče žáků JGPT, zúčastněných gymnázií (Matiční gymnázium, Opava, Ostrava-Hrabůvka, Nový Jičín) a veřejnost v centru PANT Ostrava

leden

 • DOD – všichni členové sekce Frj
 • Přednáška p. Lukáše Macka o studiu na Sciences Po v Dijonu
 • Přednáška o studiu v českých sekcích ve Francii (Dijon, Nimes)

únor

 • Školní kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Motivační návštěva žáků ze ZŠ

březen

 • Výměnný pobyt s francouzskou školou Jeanne d’Arc z Limoges – Ostrava – 3.E a vybraní studenti
 • Voyages en Francophonie – soutěž
 • Den frankofonie
 • Défilé de films francophones
 • Krajské kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Slavnostní předávání diplomů DELF
 • Účast vybraných studentů v Regionální soutěži ve zpěvu francouzských písní
 • Účast na přehlídce „Je sais faire en français“ – Český Těšín

duben

 • Výměnný pobyt s francouzskou školou Jeanne d’Arc – Limoges
 • Školní kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

květen

 • Celostátní přehlídka účastníků Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

červen

 • Návštěva Francouzské aliance v Ostravě a belgické kavárny LAPECO – 1.E
 • Exkurze do Provence – vybraní žáci

Další aktivity

 • Přednášky bývalých studentů z lyceí v Dijonu a v Nîmes ve Francii
 • Přednášky žáků o studijním programu „Rok v Lotrinsku“
 • Přednáška o možnostech studia ve Francii – CAMPUS France
 • Návštěva vybraného filmového či divadelního představení ve francouzském jazyce

Projednáno a schváleno v předmětové sekci jazyka francouzského dne 28. 8. 2019.
Zpracovala: Mgr. Dana Gracová

Erasmus+

Provoz školy během letních prázdnin

Během prázdnin je škola otevřena v pracovní dny od 7 do 13 hodin.

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021

Zveřejňujeme informace o výsledcích přijímacího řízení ke vzdělávání od školního roku 2020/2021 pro 4letý a 6letý obor.

3. 6. 2020

Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky od 17. 6. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách je možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů...

31. 5. 2020

Pravidla hodnocení žáků ve 2. ploletí školního roku 2019/2020

Zveřejňujeme dokument Hodnocení žáků 1.–3. ročníku a žáků 1. E – 5. E ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky...

» více novinek

Kalendář akcí
Není plánován žádný termín.

» celý kalendář

Metodické kabinety

Začínající učitel