Francouzský jazyk

Předmětová sekce francouzského jazyka ve školním roce 2017/18

Charakteristika předmětu

Francouzština je na našem gymnáziu vyučována

 • jako první (tzv. profilový) cizí jazyk v šestiletém vzdělávání s výstupní úrovní B2 až C1. Francouzský jazyk je v tomto cyklu současně povinnou zkouškou v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky,
 • jako druhý cizí jazyk ve čtyřletém vzdělávání s výstupní úrovní B1 až B2.

Evropská sekce

Od školního roku 2008/09 je naše škola jedním z šesti gymnázií v České republice s tzv. Evropskou sekcí s rozšířenou výukou francouzštiny, která je realizována v šestiletém cyklu vzdělávání.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem vzdělávání, které nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia. V těchto sekcích se zpravidla od čtvrtého ročníku víceletých gymnázií studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině. V naší Evropské sekci se takto vyučuje od čtvrtého ročníku dějepis a zeměpis. Výuka v těchto předmětech je zajišťována rodilým mluvčím nebo českým vyučujícím.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou podporovány Francouzským velvyslanectvím v České republice.

Časová dotace šestiletého vzdělávání

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Francouzský jazyk 6 4 4 3 4 4
Konverzace 0 1 1 1 2 1

Do učebního plánu šestiletého vzdělávání je rovněž v 5. a 6. ročníku zařazen dvouletý zeměpisný seminář ve francouzštině a v 6. ročníku dějepisný seminář ve francouzštině. Výuka v těchto seminářích je zpravidla zajišťována rodilými mluvčími.

Časová dotace čtyřletého vzdělávání

Druhý cizí jazyk

Ročník 1. 2. 3. 4.
Francouzský jazyk 3 3 3 3
Konverzace 0 0 2 2

Francouzština jako tzv. druhý jazyk je ve 3. a 4. ročníku obohacena o možnost volby dvouletého semináře s názvem Příprava na DELF a ve 4. ročníku o volbu francouzského semináře. Příprava na DELF může také probíhat formou jednoletého či dvouletého nepovinného předmětu.

Studenti všech ročníků si mohou pravidelně půjčovat francouzsky psanou literaturu v knihovně sekce francouzského jazyka.

Mezinárodně uznávaná zkouška DELF

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy s Francouzskou aliancí v Ostravě má naše gymnázium právo organizovat mezinárodně uznávanou zkoušku DELF scolaire (žákovský DELF) v úrovních A1, A2, B1 a B2 za finančně zvýhodněných podmínek pro studenty. Kromě již zmíněného volitelného semináře či nepovinného předmětu probíhá příprava na zkoušku také v rámci běžné výuky. Pět členů sekce francouzského jazyka vlastní certifikát hodnotitele ústní i písemné části zkoušky DELF.

Výměnný pobyt ve Francii

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o tradiční výměnné pobyty v partnerské škole Jeanne d’Arc v Limoges, jejichž dvacáté výročí trvání jsme oslavili ve školním roce 2013/2014 a o čtrnáctidenní studijní pobyty vybraných žáků v téže škole.

Projekt pracovních stáží ve Francii

Od roku 2015 se vybraní plnoletí studenti pravidelně zúčastňují dvouměsíčních pracovních pobytů v oblasti turismu ve francouzském kraji Bretaň. Stáže probíhají v období letních prázdnin, během nich mají studenti možnost uplatnit svou znalost francouzského jazyka a zapojit se do předprofesní přípravy.

Další mimoškolní aktivity

Studenti rovněž mají možnost účastnit se tematicky zaměřených exkurzí do frankofonních zemí, zapojit se do mezinárodních studentských projektů, účastnit se soutěží a jazykových olympiád, navštěvovat programy pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě, filmová a divadelní představení ve francouzštině. Pořádáme také besedy a tvůrčí dílny ve francouzštině se zajímavými osobnostmi.

Spolupráce s institucemi

Sekce francouzského jazyka pravidelně spolupracuje s Francouzskou ambasádou v České republice, s Francouzským institutem v Praze, s Francouzskou aliancí v Ostravě, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se studijním oddělením francouzské vysoké školy Sciences Po atd.

Další studijní možnosti našich žáků

Velmi dobrou znalost francouzského jazyka mohou naši žáci zúročit při výběrovém řízení ke studiu v českých sekcích na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes, umožní jim účastnit se studijního programu „Rok v Lotrinsku“ nebo se mohou ucházet se o studium na francouzských prestižních vysokých školách např. na Sciences Po v Dijonu.

Vedoucí sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Dana Gracová, Mgr. dgracova@jazgym.cz
110
  francouzský jazyk, speciální pedagogika

Členové sekce

  E-mail a klapka Třídnictví Aprobace
Klára Habboudji, Mgr. khabboudji@jazgym.cz
110
  francouzský jazyk, španělský jazyk
Svatava Pitříková, Mgr. spitrikova@jazgym.cz
111
  francouzský jazyk, český jazyk
Karel Střelec, Mgr. kstrelec@jazgym.cz
118
1.E francouzský jazyk, český jazyk
Sylva Švidrnochová, Mgr. ssvidrnochova@jazgym.cz
104
6.E francouzský jazyk, hudební výchova
Anne-Christine Trochut atrochut@jazgym.cz
104
  francouzský jazyk, španělský jazyk
Marie Tomášková, Mgr.   mateřská dovolená francouzský jazyk, český jazyk

Vyučující v jednotlivých třídách

  Francouzský jazyk Konverzace Semináře a Evropská sekce
Dana Gracová, Mgr. 1.E, 2.E, 2.A, 2.B,
3.A, 3.B, 4.A, 4.B
4.A, 4.B  
Klára Habboudji, Mgr. 3. E, 5. E    
Svatava Pitříková, Mgr. 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 6.E 2.E, 3.E  
Sylva Švidrnochová, Mgr. 1.A, 1.B, 4.E, 6.E 4.E  
Anne-Christine Trochut   2.E, 3.E, 4.E,
5.E, 6.E, 3.A, 3.B
Histoire de France – 6.E
Dějepis ve francouzštině – 4.E, 5.E
Géographie en français – 5.E, 6.E
Zeměpis ve francouzštině – 4.E
Karel Střelec, Mgr. 1.E 4.E, 5.E Géographie en français – 6.E

Plán předmětové sekce francouzského jazyka pro školní rok 2017/2018

září

 • 10. – 15. 9. Poznávací zájezd do Švýcarska
 • 26. 9. – Evropský den jazyků – činnosti ve třídách
 • Soutěž „Objets culturels non identifiés“

říjen

 • 9. 10. – Bretaňský den na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida
 • 13. 10. – Tvůrčí dílna s francouzským hercem Éricem Cénatem a herečkou Klárou Cibulovou
 • 19. 10. – Bretaňský večer ve Francouzské alianci Ostrava
 • Návštěva ředitele OVAK v rámci projektu „Le français langue professionnelle et d’employabilité“
 • Účast na festivalu „Francouzský podzim“

listopad

 • 4. 11. – přednášející z IBM Brno – stánek o profesním využití Frj + Alumni
 • 13. – 16. 11. – Žákovský DELF
 • Přednáška Martiny Kučerové o programu „Rok v Lotrinsku“ a studiu na Sciences Po

prosinec

 • Přednáška o pracovním uplatnění se znalostí Frj – přednášející z IBM Brno + Campus France

únor

 • Školní kolo Soutěže ve francouzské konverzaci

březen

 • Výměnný pobyt s francouzskou školou Jeanne d’Arc z Limoges – Ostrava
 • Voyages en Francophonie – soutěž
 • Défilé de films francophones
 • Krajské kolo Soutěže ve francouzské konverzaci
 • Slavnostní předávání diplomů DELF
 • Školní kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů
 • Účast vybraných studentů v Regionální soutěži ve zpěvu francouzských písní

květen

 • Výměnný pobyt s francouzskou školou Jeanne d’Arc – Limoges
 • Celostátní kolo Soutěže v hlasitém čtení francouzských textů

Další akce

 • Návštěva Francouzské aliance v Ostravě se studenty vybraných ročníků
 • Návštěva vybraného filmového či divadelního představení ve francouzském jazyce

Projednáno a schváleno v předmětové sekci jazyka francouzského dne 1. 9. 2017.
Zpracovala: Mgr. Dana Gracová

Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd a také formulář pro závazné přihlášení do přípravných kurzů.
Novinky
9. 12. 2018

Krakovské setkání českých a polských studentů

Ve dnech 22.–24. listopadu 2018 se uskutečnila druhá část VII. ročníku mezinárodní výměny s polskými studenty. Nabídla účastníkům setkání s polskou...

4. 12. 2018

Czech Open 2018 – Para Table Tennis

V září tohoto roku proběhl 13. ročník mezinárodního turnaje stolních tenistů Czech Open 2018 – Para Table Tennis. Tento turnaj letos navštívilo...

4. 12. 2018

Mobilní hospic Ondrášek – Děkovný list

Děkujeme všem žákům, kteří při příležitosti Papučového dne přispěli na Mobilní hospic Ondrášek.

» více novinek