Francouzský jazyk

Předmětová sekce francouzského jazyka ve školním roce 2016/17

Charakteristika předmětu

Francouzština je na našem gymnáziu vyučována

 • jako první (tzv. profilový) cizí jazyk v šestiletém vzdělávání s výstupní úrovní B2 až C1. Francouzský jazyk je v tomto cyklu současně povinnou zkouškou v rámci profilové (tzv. školní) části maturitní zkoušky,
 • jako druhý cizí jazyk ve čtyřletém vzdělávání s výstupní úrovní B1 až B2.

Evropská sekce

Od školního roku 2008/09 je naše škola jedním z šesti gymnázií v České republice s tzv. Evropskou sekcí s rozšířenou výukou francouzštiny, která je realizována v šestiletém cyklu vzdělávání.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem vzdělávání, které nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia. V těchto sekcích se zpravidla od čtvrtého ročníku víceletých gymnázií studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině. V naší Evropské sekci se takto vyučuje od čtvrtého ročníku dějepis a zeměpis. Výuka v těchto předmětech je zajišťována rodilým mluvčím nebo českým vyučujícím.

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou podporovány Francouzským velvyslanectvím v České republice, které jim poskytuje učebnice a potřebné pedagogické materiály.

Časová dotace šestiletého vzdělávání

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Francouzský jazyk

6

4

4

3

4

4

Konverzace

0

1

1

1

2

1

Do učebního plánu šestiletého vzdělávání je rovněž v 5. a 6. ročníku zařazen dvouletý zeměpisný seminář ve francouzštině a v 6. ročníku dějepisný seminář ve francouzštině. Výuka v těchto seminářích je rovněž zajišťována rodilými mluvčími.

Časová dotace čtyřletého vzdělávání

Druhý cizí jazyk

Ročník

1.

2.

3.

4.

Francouzský jazyk

3

3

3

3

Konverzace

0

0

2

2

Francouzština jako tzv. druhý jazyk je ve 3. a 4. ročníku obohacena o možnost volby dvouletého semináře s názvem Příprava na DELF a ve 4. ročníku o volbu francouzského semináře.

Studenti všech ročníků si mohou pravidelně půjčovat francouzsky psanou literaturu v knihovně sekce francouzského jazyka.

Mezinárodně uznávaná zkouška DELF

Na základě vzájemně uzavřené smlouvy s Francouzskou aliancí v Ostravě má naše gymnázium právo organizovat mezinárodně uznávanou zkoušku DELF scolaire (žákovský DELF) v úrovních A1, A2, B1 a B2 za finančně zvýhodněných podmínek pro studenty. Kromě již zmíněného volitelného semináře probíhá příprava na zkoušku také v rámci běžné výuky. Čtyři členové sekce francouzského jazyka vlastní certifikát hodnotitele ústní i písemné části zkoušky DELF.

Výměnné a studijní pobyty ve Francii

Vzdělávací obsah předmětu je rozšířen o tradiční výměnné pobyty v partnerské škole Jeanne d´Arc v Limoges, jejichž dvacáté výročí trvání jsme oslavili ve školním roce 2013/2014 a o čtrnáctidenní studijní pobyty vybraných žáků v téže škole.

Další mimoškolní aktivity

Studenti rovněž mají možnost účastnit se tematicky zaměřených exkurzí do frankofonních zemí, zapojit se do mezinárodních studentských projektů, účastnit se soutěží a jazykových olympiád, navštěvovat programy pořádané Francouzskou aliancí v Ostravě, filmová a divadelní představení ve francouzštině. Pořádáme také besedy ve francouzštině se zajímavými osobnostmi.

Spolupráce s institucemi

Sekce francouzského jazyka pravidelně spolupracuje s Francouzskou ambasádou v České republice, s Francouzským institutem v Praze, s Francouzskou aliancí v Ostravě, s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, se studijním oddělením francouzské vysoké školy Sciences Po atd.

Další studijní možnosti našich žáků

Velmi dobrou znalost francouzského jazyka mohou naši žáci zúročit při výběrovém řízení ke studiu v českých sekcích na francouzských lyceích v Dijonu a Nîmes, umožní jim účastnit se studijního programu „Rok v Lotrinsku“ nebo se mohou ucházet se o studium na francouzských prestižních vysokých školách např. na Sciences Po v Dijonu.

Vedoucí sekce

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Dana Gracová, Mgr.

dgracova@jazgym.cz

110

6. E

francouzský jazyk, speciální pedagogika

Členové sekce

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Karel Střelec, Mgr.

kstrelec@jazgym.cz

118

francouzský jazyk, český jazyk

Svatava Pitříková, Mgr.

spitrikova@jazgym.cz

111

francouzský jazyk, český jazyk

Sylva Švidrnochová, Mgr.

ssvidrnochova@jazgym.cz

104

5. E

francouzský jazyk, hudební výchova

Anne-Christine Trochut

atrochut@jazgym.cz

104

francouzský jazyk, španělský jazyk

Klára Habboudji, Mgr.

khabboudji@jazgym.cz

110

francouzský jazyk, španělský jazyk

Marie Tomášková, Mgr.

mateřská dovolená

francouzský jazyk, český jazyk

Vyučující v jednotlivých třídách

Francouzský jazyk

Konverzace

Semináře a Evropská sekce

Dana Gracová, Mgr.

1. E, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 6. E

3. A, 3. B

Klára Habboudji, Mgr. 2. E, 4. E Zeměpis ve francouzštině – 4. E

Svatava Pitříková, Mgr.

1. E, 2. E, 3. E, 4. E, 5. E

Sylva Švidrnochová, Mgr.

3. E, 5. E, 6. E

4. E

Anne-Christine Trochut

2. E, 3. E, 4. E 5. E, 6. E

Histoire de France – 4. B, 6. E

Dějepis ve francouzštině – 4. E, 5. E

Géographie en français – 5. E, 6. E

Karel Střelec, Mgr.

3. E, 4. E

Francouzský seminář dvouletý – 4. A, 4. C

Plán předmětové sekce francouzského jazyka pro školní rok 2015/2016

září

 • Návštěva atašé pro francouzský jazyk, paní Florence Saint-Ygnan v JGPT
 • 26. 9. – Den jazyků
 • Schůzka účastníků prázdninové stáže v Bretani – vyhodnocení nového projektu

říjen

 • Návštěva nového ředitele Alliance française v Ostravě v naší škole, přednáška o mezinárodní zkoušce DELF a instituci Alliance française
 • Propagace či společná návštěva kulturních akcí v rámci festivalu „Francouzský podzim“
 • Návštěva filmového představení ve francouzštině – 4.B, 6.E (Mme Trochut)
 • Zápis na žákovský DELF (Mme Trochut)
 • „La soirée bretonne“ – přednáška účastníků prázdninové stáže o Bretani v rámci festivalu „Francouzský podzim“ v Alliance française (Mgr.Gracová, Mme Trochut)

listopad

 • Studijní pobyt vybraných studentů ze 4. E v Collège Jeanne d’Arc v Limoges ve Francii (Mgr. Švidrnochová)
 • Žákovský DELF A1, A2, B1, B2 (24. – 29. 11.) – mezinárodní jazyková zkouška (organizace Mme Trochut)
 • Účast v soutěži „Co mi připomíná Francii“ (Alliance française Ostrava)
 • „La journée bretonne“ – přednáška účastníků prázdninové stáže o Bretani v JGPT, vernisáž studentských fotografií.

prosinec

 • Návštěva francouzské aliance v Ostravě – 1. E, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B (Mgr. Gracová)

leden

 • Školní kolo soutěže „Olympiades de français“ (organizace Mgr. Střelec)
 • Projekt „Hlasité čtení francouzských textů“ – školní kolo soutěže (Mgr. Gracová)

březen

 • Tradiční výměnný pobyt českých studentů ze třídy 3. E v Collège Jeanne d’Arc v Limoges (organizace Mgr. Švidrnochová)
 • Účast vybraných studentů v regionální soutěži ve zpěvu francouzských písní
 • Účast vybraných studentů v soutěži „Frankofonní diktát“ (Alliance française)
 • Krajské kolo soutěže „Olympiades de français“
 • Studentská konference na FF OU (Mgr. Střelec)
 • Celostátní kolo soutěže v hlasitém čtení francouzských textů ve Francouzském institutu v Praze

duben

 • Přijetí francouzských žáků z Collège Jeanne d’Arc z Limoges v Ostravě (Mgr. Švidrnochová)
 • Příprava prázdninových stáží v oblasti turismu ve spolupráci s p. Le Blancem, vybraní studenti 5. E

červen

 • Poznávací zájezd do Švýcarska ve spolupráci se sekcí JN (Mgr. Švidrnochová)

Další akce

 • Návštěva vybraného filmového či divadelního představení ve fr. jazyce
 • Přednášky o studijních pobytech na francouzských školách (dle časových možností bývalých i současných studentů JGPT)
 • Přednášky o možnosti studia na francouzských vysokých školách.
 • Literárně-dramatický projekt „Cage en scène“

Projednáno na schůzi předmětové sekce dne 31. 8. 2016
Zpracovala: Mgr. Dana Gracová

Informace pro nově přijaté žáky

Potřebné informace naleznete na stránkách Informace pro nově přijaté žáky.

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
11. 07. 2017

Náhradní a opravný termín ústní maturitní zkoušky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida zveřejňuje informace o náhradním a opravném termínu ústní maturitní zkoušky.

11. 07. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018 a organizace výuky na počátku školního roku

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 hod. V pondělí 4. 9. 2017 výuka proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu, v úterý 5. 9. 2017...

11. 07. 2017

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Pondělí–pátek: 7.30–14.00 hod.

» více novinek