Český jazyk a literatura

Předmětová sekce českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/21

Vedoucí předmětové sekce

Mgr. Jana Myslikovjanová (myslikovjanovaj@jazgym.cz)

Vyučující ČJL v jednotlivých třídách ve školním roce 2020/2021

Mgr. Jiří Hruška (aprobace český jazyk a literatura, dějepis) – 2. A, 4. B, 3. E, seminář filmová, divadelní a mediální studia
Mgr. Taťána Mikulenková (aprobace český jazyk a literatura, hudební výchova, sbormistrovství, anglický jazyk) – 2. B, 2. E, 5. E, seminář slohová a jazyková cvičení
Mgr. Jana Myslikovjanová (aprobace český jazyk a literatura, hudební výchova) – 1. A, 3. A, 4. A, seminář slohová a jazyková cvičení, maturitní literární seminář
Mgr. Svatava Pitříková (aprobace český jazyk a literatura, francouzský jazyk) – 1. E
Mgr. Karel Střelec, Ph.D. (aprobace český jazyk a literatura, francouzský jazyk) – 3. B, 4. C, 4. E, 6. E, maturitní literární seminář, literárněvědný seminář
Mgr. David Vaculík, Ph.D. (aprobace český jazyk a literatura, dějepis) – 1. B, 1. C, maturitní literární seminář
Mgr. Lenka Žvaková (aprobace český jazyk a literatura, výtvarná výchova) – 2. C

Plán akcí pro školní rok 2020/2021

I. a II. ročník šestiletého cyklu (1. E, 2. E)

Exkurze do Knihovny města Ostravy
Exkurze do NDM (Divadlo jako místo setkání)

I. roč. čtyřletého cyklu + 3. E

Exkurze do MSVK a archivu Ostravského muzea
Po stopách Komenského – Fulnek, Přerov, Uherský Brod (3 varianty: pěšky do Fulneku, autobusem do Přerova, vlakem do Uherského Brodu)

II. roč. čtyřletého cyklu + 4. E

Máchův kraj – literárně-historická exkurze

III. roč. čtyřletého cyklu + 5. E

Vysočina – literárně-historická exkurze

IV. roč.

Literárně-historická exkurze PRAHA
Návštěva Ústavu pro českou literaturu AV ČR – pro studenty literárního a mediálního semináře

Úvod do studia filmu

Projekt Úvod do studia filmu (ŠVP) probíhá v rozsahu 2 filmové projekce na ročník a školní rok v kině ART. Na každou filmovou projekci navazuje hodina interpretace, v níž se žáci věnují rozboru zhlédnutého díla.

ročník/pololetí 1. pololetí 2. pololetí
I. ročník Zlaté opojení Hej rup!
II. ročník Sedmá pečeť Limonádový Joe
III. ročník U konce s dechem Markéta Lazarová
IV. ročník Brazil Démanty noci

Ostatní plánované akce

 • návštěva divadla Komorní scéna Aréna v Ostravě (dopolední divadelní představení)
  • A. P. Čechov: Tři sestry (1. r. čtyřletého cyklu + 3. E)
  • o R.Schimmelpfennig: Zimní slunovrat (2. r. čtyřletého cyklu + 4. E)
  • o F. M. Dostojevskij – A. Wajda: Zločin a trest (3. r. čtyřletého cyklu + 5. E)
  • o S. Beckett: Konec hry (4. r. čtyřletého cyklu + 6. E)
 • návštěva Divadla Petra Bezruče
 • festival Den poezie, recitační matiné v Knihovně města Ostravy (www.denpoezie.cz)
 • literární a recitační soutěže – celoročně dle aktuální nabídky
 • workshop tvůrčího psaní (Skrytá paměť Moravy)
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Lingvistická olympiáda
 • Čtenářský klub (v rámci výzvy Šablony II)
 • náslechy a průběžná pedagogická praxe studentů Ostravské univerzity
 • projekt Patronus Ostravské univerzity
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků (např. Čtením a psaním ke kritickému myšlení)

Spolupracujeme s těmito organizacemi

Centrum kultury a vzdělávání – Minikinokavárna (www.minikino.cz)
Komorní scéna Aréna (www.divadloarena.cz)
Divadlo loutek Ostrava (www.dlo-ostrava.cz)
Divadlo Petra Bezruče (www.bezruci.cz)
Národní divadlo moravskoslezské (www.ndm.cz)
Kulturní centrum Poruba
QQ studio Ostrava (www.qq.cz)
Dům knihy Knihcentrum (www.knihcentrum-ostrava.cz)
Česká televize Ostrava (www.ceskatelevize.cz/ostrava/)
Český rozhlas Ostrava (www.rozhlas.cz/ostrava/portal/)
Knihovna města Ostravy (www.kmo.cz)
Kino ART (www.dkmoas.cz)
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (www.svkos.cz)
Ostravská univerzita v Ostravě (www.osu.cz)
Muzeum Brněnska
Úřad městského obvodu Poruba

Školní knihovna – Mgr. Jiří Hruška (budova B) – hruskaj@jazgym.cz, výpůjční doba: pondělí až pátek o velké přestávce (příp. během malých přestávek, pokud bude vyučující přítomen)

Odborná literární a jazyková učebna – 1. poschodí, učebna č. 19 (slovníky, časopis Host, multimediální vybavení)

Seznam doporučených a povinných učebních materiálů pro školní rok 2020/2021

MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793.
HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 152 s. ISBN 978-807-2387-809.
KOLÁR, Robert. Teorie literatury. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2014, 80 s. ISBN 978-80-7238-926-1.
NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1: literatura pro střední školy: učebnice elektronická čítanka. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2010, 168 s. ISBN 978-80-7238-783-0.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 2: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011, 216 S. ISBN 78-80-7238-976-6.
JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech pro SŠ 3: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2013, 256 s. ISBN 978-80-7238-991-9.
CHROBÁK, Jakub, Monika HORSÁKOVÁ, Veronika PORTEŠOVÁ. Literatura v souvislostech pro SŠ 4: učebnice literatury pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7238-904-9.
BLÁHOVÁ, Renata a Ivana DOROVSKÁ. Literatura pro 1. ročník středních škol. Brno: Didaktis, c2008. ISBN 978-80-7358-115-2.
POLÁŠKOVÁ, Taťána, Ivana DOROVSKÁ a Yvonne KONEČNÁ. Literatura pro 2. ročník středních škol. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-129-9.
ANDREE, Lukáš, Ivana DOROVSKÁ a Lenka ŠEBELOVÁ. Literatura pro 3. ročník středních škol. Brno: Didaktis, c2009. ISBN 978-80-7358-135-0.
ANDREE, Lukáš. Literatura pro 4. ročník středních škol. Brno: Didaktis, c2010. ISBN 978-80-7358-149-7.
SOUKAL, Josef. Literatura pro I. ročník gymnázií. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7235-436-8.
SOUKAL, Josef. Literatura pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-182-4.
SOUKAL, Josef. Literatura pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-227-2.
SOUKAL, Josef. Literatura pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7235-311-8.
SOCHROVÁ, Marie. Čítanka I. k Literatuře v kostce: [starověk, středověk, renesance, humanismus, baroko, klasicismus, národní obrození] : pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. V kostce (Fragment). ISBN 978-80-253-0186-9.
SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce: [romantismus, realismus, česká a slovenská literatura 19. století, literární moderna] : pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. V kostce (Fragment). ISBN 978-80-253-0187-6.
SOCHROVÁ, Marie. Čítanka III. k Literatuře v kostce: [česká literatura přelomu 19. a 20 století : česká a světová literatura 1. pol. 20. století] : pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0188-3.
SOCHROVÁ, Marie. Čítanka IV. k Literatuře v kostce: [česká a světová literatura 2. pol. 20. století] : pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0361-0.

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel