Anglický jazyk

Předmětová sekce anglického a ruského jazyka ve školním roce 2020/2021

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je vždy jedním z cizích jazyků jazyk anglický. Na základě tzv. „vstupních testů“ jsou žáci rozděleni do skupin podle skutečné úrovně jazykových znalostí. Výuka probíhá ve dvou vyučovacích předmětech:

  • anglický jazyk jako tzv. profilový neboli první cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk), výstupní úroveň až C1,
  • anglický jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk), výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Šestileté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Druhý cizí jazyk

2 hod.

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia angličtiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí žáků v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které žáci získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech (příprava na zkoušky FCE a CAE, seminář z anglického jazyka) ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí, o návštěvu Britského centra Knihovny města Ostravy, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v anglickém jazyce. V případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích lze uskutečnit i mezinárodní studentské projekty.

V rámci výuky jsou žáci systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

  • Cambridge English Preliminary (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
  • Cambridge English First (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
  • Cambridge English Advanced (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví a funkce

Aprobace

Brothánková Simona, Mgr.

brothankovas@jazgym.cz

114

Koordinátorka školního akčního plánu a projektu šablony

anglický jazyk, francouzský jazyk

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Bartáková Šárka, Mgr.

bartakovas@jazgym.cz

109

  anglický jazyk, křesťanská výchova
Bazalová Daniela, Mgr.

bazalovad@jazgym.cz

119

  anglický jazyk, francouzský jazyk

Broukalová Karin, Mgr.

broukalovak@jazgym.cz

114

4. A

anglický jazyk

Farská Petra, Mgr.

farskap@jazgym.cz

111

  anglický jazyk, španělský jazyk
Kocháňová Monika, Ing.

kochanovam@jazgym.cz

101

ředitelka školy anglický jazyk, ekonomické předměty

Místecký Michal, Mgr. et. Mgr. Bc. Ph.D.

misteckym@jazgym.cz

110

člen marketingového týmu

anglický jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk, český jazyk a literatura

Štěpánová Petra, Mgr.

stepanovap@jazgym.cz

122

2. A

anglický jazyk, německý jazyk

Tomalová Jana, Mgr.

tomalovaj@jazgym.cz

119

metodik prevence ruský jazyk, základy společenských věd, tělesná výchova
Vrbková Romana, Mgr.

vrbkovar@jazgym.cz

109

3. A, vedoucí marketingového týmu anglický jazyk, český jazyk a literatura
Vyvijalová Magdaléna, Mgr.

vyvijalovam@jazgym.cz

114

  anglický jazyk, španělský jazyk

Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed.

walkerj@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, divadlo

Naše škola se účastní pilotního programu na podporu výuky cizích jazyků a rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v Ostravě. Díky dotaci Moravskoslezského kraje ve výuce dále působí 2 dny v týdnu rodilý mluvčí Daniel Brierley z Velké Británie.

Vyučující anglického jazyka a anglické konverzace v jednotlivých třídách ve školním roce 2020/2021

Jméno Anglický jazyk Anglická konverzace
Bartáková Šárka 1. B, 1. E, 2. B, 3. B 3. B, 4. A
Bazalová Daniela 2. B, 2. E, 3. B, 3. E, 4. C 4. C
Brothánková Simona 1. A, 4. B, 4. E, 5. E 4. B, 5. E
Broukalová Karin 1. A, 2. E, 4. A, 5. E 5. E
Farská Petra 1. B, 2. C, 3. C, 4. C 2. E, 3. B, 4. C
Kocháňová Monika 4. E  
Místecký Michal 3. C, 6. E 6. E
Štěpánová Petra 2. A, 4. B  
Vrbková Romana 2. C, 3. A, 3. E, 6. E 6. E
Vyvijalová Magdaléna 1. C, 1. E 3. A
Walker John   1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. E, 3. C, 3. E, 4. E

Plán akcí pro školní rok 2020/2021

Září 2020

24. 9. Účast na akci Tvoje škola je za rohem, kterou organizuje MOb Poruba

Podzim 2020

14. 11. Den otevřených dveří
27. 11. Soutěž Best in English
Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky střeních škol (náhrada za jarní termín)
Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky základních škol, JGPT (řádný termín)
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro maturanty (náhrada za jarní termín)
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro předposlední ročník (řádný termín)
Školní kolo olympiády (realizace v návaznosti na rozhodnutí MŠMT)

Prosinec 2020

Divadelní představení The Tower pro žáky 1. ABC a 3. E

Leden 2021

6. 1. Den otevřených dveří

Jaro 2021

Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky středních škol
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro předposlední ročník

Červen 2021

Vstupní test pro budoucí žáky 1. ABCE

Další akce

Návštěva Britského centra a American Corner KMO
Předávání informací k mezinárodním zkouškám žákům
Registrace žáků na mezinárodní zkoušky
Divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky
Přednášky o studiu v zahraničí
Besedy s rodilými mluvčími
Výdej objednaných časopisů žákům

Činnost sekce v průběhu školního roku 2020/2021

  • spolupráce s institucemi: Velvyslanectví USA v České republice, Ostravská univerzita, Oxford University Press, Knihovna města Ostravy, jazyková škola Cloverleaf
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů učitelství
  • půjčování knih žákům z anglické knihovny (Mgr. Petra Štěpánová)
Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel