Anglický jazyk

Předmětová sekce anglického jazyka ve školním roce 2017/18

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je vždy jedním z cizích jazyků jazyk anglický. Na základě tzv. „vstupních testů“ jsou žáci rozděleni do skupin podle skutečné úrovně jazykových znalostí. Výuka probíhá ve dvou vyučovacích předmětech:

 • anglický jazyk jako tzv. profilový neboli první cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk), výstupní úroveň až C1,
 • anglický jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk), výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Šestileté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Druhý cizí jazyk

2 hod.

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia angličtiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech (Britské a americké reálie, Anglický seminář) ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí, o návštěvu Britského centra Knihovny města Ostravy, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v anglickém jazyce. V případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích lze uskutečnit i mezinárodní studentské projekty.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

 • Cambridge English Preliminary (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
 • Cambridge English First (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
 • Cambridge English Advanced (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Brothánková Simona, Mgr.

sbrothankova@jazgym.cz

114

 

anglický jazyk, francouzský jazyk

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Bazalová Daniela, Mgr.

dbazalova@jazgym.cz

119

 

anglický jazyk, francouzský jazyk

Broukalová Karin, Mgr.

kbroukalova@jazgym.cz

114

1. A

anglický jazyk

Kocháňová Monika, Ing.

mkochanova@jazgym.cz

101

ředitelka školy anglický jazyk, ekonomické předměty

Místecký Michal, Mgr.

mmistecky@jazgym.cz

110

 

anglický jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

Papežová Nataša, Mgr.

npapezova@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, ruský jazyk

Strakošová Simona, Mgr.

sstrakosova@jazgym.cz

119

  anglický jazyk, německý jazyk

Štěpánová Petra, Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

 

anglický jazyk, německý jazyk

Tenglerová Klára, Bc.

ktenglerova@jazgym.cz

123

  anglický jazyk, španělský jazyk
Vrbková Romana, Mgr.

rvrbkova@jazgym.cz

109

  anglický jazyk, český jazyk a literatura

Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed.

jwalker@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, divadlo

Włodowska Zuzana, Mgr.

zwlodowska@jazgym.cz

114

4. B

anglický jazyk, český jazyk a literatura

Vyučující anglického jazyka a anglické konverzace v jednotlivých třídách ve školním roce 2017/2018

Jméno Anglický jazyk Anglická konverzace
Bazalová Daniela 2. A, 3. B, 4. B, 5. E, 6. E 2. E, 6. E
Brothánková Simona 1. A, 2. C, 4. C, 4. E 1. A
Broukalová Karin 1. A, 3. A, 3. C, 4. A, 6. E 1. A, 3. E
Kocháňová Monika 1. E  
Místecký Michal 1. E, 5. E 4. A, 5. E
Papežová Nataša 3. B  
Strakošová Simona 1. B, 1. C, 2. B, 2. C, 2. E, 3. C  
Štěpánová Petra 4. A 4. B, 4. C
Tenglerová Klára 1. B, 2. A, 3. A, 3. E, 4. E 3. C
Vrbková Romana 2. E, 3. E 1. B, 2. E, 3. A, 3. C, 4. E
Walker John   2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. E, 5. E, 6. E
Włodowska Zuzana 1. C, 2. B, 4. B, 4. C 3. E, 4. B, 4. C

Plán akcí pro školní rok 2017/2018

V průběhu skolního roku

Překlad výstavy o Pavlu Tigridovi

Září 2017

4. 9. 2017: vstupní test ve třídě 1. E
7. 9. 2017: přednášky o Cambridgeských zkouškách pro maturanty
9. 9. – 17. 9. 2017: zájezd do Irska, výběr studentů ze všech ročníků
Registrace na mezinárodní zkoušky
FCE: 12. 9., 26. 9. 2017

Říjen 2016

Workshopy k výročí narození Pavla Tigrida
Překladatelská soutěž
Registrace na mezinárodní zkoušky
KET: 23. 10. 2017
PET: 23. 10. 2017
FCE: 31. 10. 2017
CAE: 3. 10., 23. 10. 2017
CPE: 23. 10. 2017

Listopad 2016

4. 11. 2017: Den otevřených dveří
Olympiáda v anglickém jazyce pro nematurující studenty
Registrace na mezinárodní zkoušky
FCE: 14. 11. 2017
CAE: 13. 11. 2017

Leden 2017

17. 1. 2018: Den otevřených dveří
Registrace na mezinárodní zkoušky

Únor – květen 2017

Registrace na mezinárodní zkoušky

Červen 2017

Vstupní test pro studenty přijaté do 1. ročníku čtyřletého vzdělávání
Registrace na mezinárodní zkoušky

Další činnost v průběhu školního roku 2017/2018

 • projekt Erasmus pod názvem Out of school teaching – learning outside of the classroom,
 • přednášky o možnostech studia v zahraničí,
 • besedy s pozvanými rodilými mluvčími,
 • půjčování knih studentům z anglické knihovny (Mgr. Petra Štěpánová),
 • náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů učitelství,
 • školení k ústním a písemným maturitním zkouškám,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • spolupráce s institucemi: Ostravská univerzita, Oxford University Press, Americké centrum, Britské centrum Knihovny města Ostravy, jazyková škola Cloverleaf.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
17. 01. 2018

Významné ocenění pro naše gymnázium

Ve středu 17. 1. 2018 navštívila naši školu atašé pro francouzský jazyk paní Hélène Buisson, aby udělila Jazykovému gymnáziu Pavla Tigrida diplom...

16. 01. 2018

Chcete studovat na vysoké škole ve Francii?

O tom, že tato možnost je víc než reálná, přijel naše studenty v pátek 12. 1. 2018 přesvědčit pan Lukáš Macek, ředitel evropského kampusu pro střední...

15. 01. 2018

Bydlení – družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví?

Pořízení vlastního bydlení je v životě každého mladého člověka velkou událostí, která se může stát zdrojem nejen radostí, ale i mnoha životních...

» více novinek