Anglický jazyk

Předmětová sekce anglického jazyka ve školním roce 2018/19

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je vždy jedním z cizích jazyků jazyk anglický. Na základě tzv. „vstupních testů“ jsou žáci rozděleni do skupin podle skutečné úrovně jazykových znalostí. Výuka probíhá ve dvou vyučovacích předmětech:

  • anglický jazyk jako tzv. profilový neboli první cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk), výstupní úroveň až C1,
  • anglický jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk), výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Šestileté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Druhý cizí jazyk

2 hod.

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia angličtiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech (Britské a americké reálie, Anglický seminář) ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí, o návštěvu Britského centra Knihovny města Ostravy, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v anglickém jazyce. V případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích lze uskutečnit i mezinárodní studentské projekty.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

  • Cambridge English Preliminary (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
  • Cambridge English First (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
  • Cambridge English Advanced (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví

Aprobace

Brothánková Simona, Mgr.

sbrothankova@jazgym.cz

114

 

anglický jazyk, francouzský jazyk

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Broukalová Karin, Mgr.

kbroukalova@jazgym.cz

114

2. A

anglický jazyk

Farská Petra, Mgr.

pfarska@jazgym.cz

111

  anglický jazyk, španělský jazyk
Kocháňová Monika, Ing.

mkochanova@jazgym.cz

101

ředitelka školy anglický jazyk, ekonomické předměty
Mikulenková Taťána, Mgr.

tmikulenkova@jazgym.cz

122

3. A anglický jazyk, český jazyk a literatura, hudební výchova, sbormistrovství

Místecký Michal, Mgr.

mmistecky@jazgym.cz

110

 

anglický jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

Papežová Nataša, Mgr.

npapezova@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, ruský jazyk

Shapiro Marissa Levin

mshapiro@jazgym.cz

114

asistentka učitele anglický jazyk

Štěpánová Petra, Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

 

anglický jazyk, německý jazyk

Tenglerová Klára, Mgr.

ktenglerova@jazgym.cz

119

  anglický jazyk, španělský jazyk
Vrbková Romana, Mgr.

rvrbkova@jazgym.cz

109

1. A anglický jazyk, český jazyk a literatura

Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed.

jwalker@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, divadlo

Vyučující anglického jazyka a anglické konverzace v jednotlivých třídách ve školním roce 2018/2019

Jméno Anglický jazyk Anglická konverzace
Bazalová Daniela 1. B, 2. C, 3. A, 4. B, 6. E 3. A
Brothánková Simona 2. B, 3. B, 3. C 3. B, 4. B, 6. E
Broukalová Karin 2. A, 3. E, 4. A, 4. C, 5. E  
Farská Petra 1. A, 1. B, 1. C, 2. C, 3. B, 3. C  
Kocháňová Monika 2. E  
Mikulenková Taťána 1. C, 1. E, 2. E  
Místecký Michal 4. E, 6. E 2. E, 3. B, 6. E
Papežová Nataša 4. B  
Štěpánová Petra 1. C, 1. E, 2. B, 3. A, 4. A, 4. C 5. E
Tenglerová Klára   4. C
Vrbková Romana 1. A, 3. E, 4. E, 5. E 1. A, 4. A, 4. C, 5. E
Walker John   1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. E, 3. A, 3. C, 3. E, 4. E

Plán akcí pro školní rok 2018/2019

Září 2018

8.–15. 9. zájezd do Anglie, výběr studentů
Výzkum důvodu výběru naší školy ve třídách 1. ABCE

Říjen 2018

24. 10. Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky základních škol
31. 10. Projektový den k osmičkovým výročím

Listopad 2018

1. 11. Divadelní představení Pygmalion
10. 11. Den otevřených dveří
14. 11. Školní kolo soutěže v anglické konverzaci (porozumění slyšenému)
21. 11. Školní kolo soutěže v anglické konverzaci (ústní projev)
29. 11. Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky středních škol
29. 11. Návštěva Britského centra Knihovny města Ostravy (1. ročník)
Beseda o médiích pro 3. ročníky
Soutěž Best in English
Přednáška o studiu v zahraničí

Prosinec 2018

20. 12. Divadelní představení A Midsummer Night’s Dream pro 1. E a 2. E

Leden 2019

16. 1. Den otevřených dveří

Červen 2019

5. 6. Vstupní test pro budoucí žáky 1. ABCE

Pravidelné akce

Pondělí: Konverzační klub pro žáky školy s Marissou L. Shapiro
Úterý: Konverzační klub pro učitele školy s Marissou L. Shapiro
Středa: Konverzační klub pro žáky školy s Joshem Nelsonem
Čtvrtek: Konverzační klub pro učitele školy s Marissou L. Shapiro

Další akce

Projekt Erasmus+ pod názvem The same but different
Předání informací ke zkouškám FCE pro žáky 2. ročníku
Registrace žáků na mezinárodní zkoušky
Překlad výstavy o Pavlu Tigridovi
Divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky
Přednášky o studiu v zahraničí
Besedy s rodilými mluvčími
Výdej objednaných časopisů žákům
Epidemiologický výzkum

Další činnost v průběhu školního roku 2018/2019

  • spolupráce s institucemi: Ostravská univerzita, Oxford University Press, Americké centrum, Britské centrum Knihovny města Ostravy, jazyková škola Cloverleaf
  • školení k ústním a písemným maturitním zkouškám
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů učitelství
  • půjčování knih studentům z anglické knihovny (Mgr. Petra Štěpánová)
Přijímací řízení
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
30. 6. 2019

Provoz v době hlavních prázdnin

Úřední hodiny jsou v čase 7.00–13.00 hodin. Vysvědčení si lze vyzvednout na sekretariátě školy, případně na ekonomicném oddělení.

28. 6. 2019

Ústní maturitní zkouška v podzimním termínu 2019

Ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky proběhnou v pondělí 2. září 2019 od 8.00 hod., viz přesný rozpis v příloze.

28. 6. 2019

KOSTKY? KOSTKY! Aneb Spolužák ti řekne, odborník poradí

Studenti učí studenty… Díky celoročnímu projektu JGPT podporovanému Moravskoslezským krajem se mohlo téměř dvacet studentů vyškolit a stát se na rok...

» více novinek

Kalendář akcí