Anglický jazyk

Předmětová sekce anglického jazyka ve školním roce 2016/17

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je vždy jedním z cizích jazyků jazyk anglický. Na základě tzv. „vstupních testů“ jsou žáci rozděleni do skupin podle skutečné úrovně jazykových znalostí. Výuka probíhá ve dvou vyučovacích předmětech:

 • anglický jazyk jako tzv. profilový neboli první cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk), výstupní úroveň až C1,
 • anglický jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk), výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Šestileté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Druhý cizí jazyk

2 hod.

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia angličtiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí studentů v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které studenti získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech (Britské a americké reálie, Anglický seminář) ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí, o návštěvu Britského centra Knihovny města Ostravy, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v anglickém jazyce. V případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích lze uskutečnit i mezinárodní studentské projekty.

V rámci výuky jsou studenti systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

 • Cambridge English Preliminary (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
 • Cambridge English First (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
 • Cambridhe English Advanced (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

Vedoucí sekce

Email a klapka

Třídnictví

Aprobace

Brothánková Simona, Mgr.

sbrothankova@jazgym.cz

114

4.A

anglický jazyk, francouzský jazyk

Členové sekce

Email a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Bazalová Daniela, Mgr.

dbazalova@jazgym.cz

119

anglický jazyk, francouzský jazyk

Broukalová Karin, Mgr.

kbroukalova@jazgym.cz

114

anglický jazyk

Místecký Michal, Mgr.

mmistecky@jazgym.cz

110

anglický jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

Papežová Nataša, Mgr.

npapezova@jazgym.cz

109

anglický jazyk, ruský jazyk

Strakošová Simona, Mgr.

sstrakosova@jazgym.cz

119

anglický jazyk, německý jazyk

Šalková Eva, Mgr.

esalkova@jazgym.cz

109

anglický jazyk, český jazyk a literatura

Štěpánová Petra, Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

anglický jazyk, německý jazyk

Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed.

jwalker@jazgym.cz

109

anglický jazyk, divadlo

Włodowska Zuzana, Mgr.

zwlodowska@jazgym.cz

114

3.B

anglický jazyk, český jazyk a literatura

Vyučující anglického jazyka a anglické konverzace v jednotlivých třídách

Jméno Anglický jazyk Anglická konverzace
Bazalová Daniela 1.A, 2.B, 3.B, 4.E, 5.E
Brothánková Simona 1.C, 3.C, 4.A, 6.E
Broukalová Karin 2.A, 2.C, 3.A, 3.E, 4.C, 5.E 2.E
Místecký Michal 2.E, 4.E 3.A, 4.E
Papežová Nataša 2.B 2.A, 2.B
Strakošová Simona 1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 2.C, 3.E
Šalková Eva 1.E, 2.E, 4.C, 6.E 5.E
Štěpánová Petra 2.A, 3.A 3.B, 3.C, 4.C, 6.E
Walker John 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.E, 4.A, 4.E, 5.E, 6.E
Włodowska Zuzana 1.B, 3.B, 3.C 2.E, 3.B, 3.C, 4.C

Plán akcí pro školní rok 2016/2017

září 2016

2. 9. 2016: vstupní test pro studenty 1.E
10. – 16. 9. 2016: zájezd do Anglie, výběr ze všech ročníků
Registrace na mezinárodní zkoušky
FCE: 30. 9. 2016

říjen 2016

4. 10. 2016: beseda s americkým diplomatem pro třídy 4.A, 6.E a studenty semináře BAR ze 4.C
24. 10. 2016: divadelní představení Peter Black pro třídy 1. A, 1. B, 1. C, 3. E, 2. A, 2. B, 2. C
Registrace na mezinárodní zkoušky
FCE: 25. 10. 2016
CAE: 4. 10., 25. 10. 2016

listopad 2016

30. 11. 2016: soutěž Best in English
1. kolo olympiády v anglickém jazyce pro nematurující studenty (poslech)
Registrace na mezinárodní zkoušky
KET: 1. 11. 2016
PET: 1. 11. 2016
FCE: 18. 11. 2016
CAE: 18. 11. 2016

prosinec 2016

7. 12. 2016: Den otevřených dveří
2. kolo olympiády v anglickém jazyce pro nematurující studenty (pohovor)

leden 2017

11. 1. 2017: Den otevřených dveří
Registrace na mezinárodní zkoušky

únor – květen 2017

Registrace na mezinárodní zkoušky

červen 2017

Vstupní test pro studenty přijaté do 1. ročníku čtyřletého vzdělávání

Další činnost v průběhu školního roku 2016/2017

 • projekt Erasmus pod názvem Out of school teaching – learning outside of the classroom,
 • přednášky o možnostech studia v zahraničí,
 • besedy s pozvanými rodilými mluvčími,
 • půjčování knih studentům z anglické knihovny (Mgr. Petra Štěpánová),
 • náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů učitelství,
 • školení k ústním a písemným maturitním zkouškám,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • spolupráce s institucemi: Ostravská univerzita, Oxford University Press, Americké centrum, Britské centrum Knihovny města Ostravy, jazyková škola Cloverleaf.
Informace pro nově přijaté žáky

Potřebné informace naleznete na stránkách Informace pro nově přijaté žáky.

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpolupracujeme s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity na projektu Integrace středoškoláků do výuky Fyziologie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Novinky
11. 07. 2017

Náhradní a opravný termín ústní maturitní zkoušky

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida zveřejňuje informace o náhradním a opravném termínu ústní maturitní zkoušky.

11. 07. 2017

Zahájení školního roku 2017/2018 a organizace výuky na počátku školního roku

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 hod. V pondělí 4. 9. 2017 výuka proběhne 1. a 2. vyučovací hodinu, v úterý 5. 9. 2017...

11. 07. 2017

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Pondělí–pátek: 7.30–14.00 hod.

» více novinek