Anglický jazyk

Předmětová sekce anglického jazyka ve školním roce 2019/2020

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia je vždy jedním z cizích jazyků jazyk anglický. Na základě tzv. „vstupních testů“ jsou žáci rozděleni do skupin podle skutečné úrovně jazykových znalostí. Výuka probíhá ve dvou vyučovacích předmětech:

  • anglický jazyk jako tzv. profilový neboli první cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk), výstupní úroveň až C1,
  • anglický jazyk jako tzv. druhý cizí jazyk (zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk), výstupní úroveň až B2.

Časová dotace

Čtyřleté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Profilový cizí jazyk

5 + 1 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

4 + 2 hod. konverzace

Druhý cizí jazyk

3 hod.

3 hod.

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Šestileté gymnázium

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

Druhý cizí jazyk

2 hod.

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 1 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

3 + 2 hod. konverzace

Díky intenzitě studia angličtiny (obzvlášť jako profilového cizího jazyka) lze brzy pozorovat zvýšené sebevědomí žáků v komunikaci. Znalosti a dovednosti, které žáci získají, mohou prakticky uplatnit ve volitelných předmětech (příprava na zkoušky FCE a CAE, seminář z anglického jazyka) ve 3. a 4. ročníku.

Vzdělávací obsah předmětu je rozšiřován o mimovyučovací aktivity, především o tematicky zaměřené vzdělávací exkurze do anglicky mluvících zemí, o návštěvu Britského centra Knihovny města Ostravy, o účast žáků na soutěžích a o filmová či divadelní představení v anglickém jazyce. V případě úspěšných jednání s partnery v jiných zemích lze uskutečnit i mezinárodní studentské projekty.

V rámci výuky jsou žáci systematicky připravováni na mezinárodní zkoušky:

  • Cambridge English Preliminary (PET, úroveň B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
  • Cambridge English First (FCE, úroveň B2 dle Společného referenčního rámce pro jazyky),
  • Cambridge English Advanced (CAE, úroveň C1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky).

Vedoucí sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví a funkce

Aprobace

Brothánková Simona, Mgr.

sbrothankova@jazgym.cz

114

Koordinátorka školního akčního plánu a projektu šablony, šampion CoderDojo

anglický jazyk, francouzský jazyk

Členové sekce

 

E-mail a klapka

Třídnictví
a funkce

Aprobace

Broukalová Karin, Mgr.

kbroukalova@jazgym.cz

114

3. A

anglický jazyk

Farská Petra, Mgr.

pfarska@jazgym.cz

111

  anglický jazyk, španělský jazyk
Kocháňová Monika, Ing.

mkochanova@jazgym.cz

101

ředitelka školy anglický jazyk, ekonomické předměty
Mikulenková Taťána, Mgr.

tmikulenkova@jazgym.cz

122

4. A anglický jazyk, český jazyk a literatura, hudební výchova, sbormistrovství

Místecký Michal, Mgr.

mmistecky@jazgym.cz

110

 

anglický jazyk, francouzský jazyk, latinský jazyk

Papežová Nataša, Mgr.

npapezova@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, ruský jazyk

Štěpánová Petra, Mgr.

pstepanova@jazgym.cz

122

1. A

anglický jazyk, německý jazyk

Tenglerová Klára, Mgr.

ktenglerova@jazgym.cz

119

  anglický jazyk, španělský jazyk
Vrbková Romana, Mgr.

rvrbkova@jazgym.cz

109

2. A anglický jazyk, český jazyk a literatura

Walker John, B.A. (Hons), B.A., B.Ed.

jwalker@jazgym.cz

109

 

anglický jazyk, divadlo

Naše škola se účastní pilotního programu na podporu výuky cizích jazyků a rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v Ostravě. Díky dotaci Moravskoslezského kraje ve výuce dále působí 2 dny v týdnu rodilý mluvčí Callum David Hill z Velké Británie.

Vyučující anglického jazyka a anglické konverzace v jednotlivých třídách ve školním roce 2019/2020

Jméno Anglický jazyk Anglická konverzace
Bazalová Daniela 1. B, 1. E, 2. B, 3. C, 4. A 4. A
Brothánková Simona 3. B, 3. E, 4. B, 4. C, 4. E 3. B, 4. B
Broukalová Karin 1. A, 1. E, 3. A, 4. E, 6. E  
Farská Petra 1. C, 2. B, 2. C, 3. C, 4. B, 4. C  
Kocháňová Monika 3. E  
Mikulenková Taťána 2. E  
Místecký Michal 1. B, 2. C, 5. E 4. B, 5. E
Papežová Nataša 4. B 3. A, 4. C
Štěpánová Petra 1. A, 2. E, 3. B, 4. A 1. A, 4. A
Tenglerová Klára   3. B, 6. E
Vrbková Romana 1. C, 2. A, 5. E, 6. E 5. E, 6. E
Walker John   1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. E, 3. C, 3. E, 4. E

Plán akcí pro školní rok 2019/2020

Září 2019

4.–12. 9. zájezd do Skotska, výběr žáků
26. 9. workshopy k Evropskému dni jazyků na základních školách
30. 9. přednáška o možnostech studia v zahraničí pro žáky 1. ročníku

Říjen 2019

15. 10. Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky základních škol
16. 10. Ústní zkouška FCE a CAE nanečisto

Listopad 2019

9. 11. Den otevřených dveří
20. 11. Školní kolo soutěže v anglické konverzaci (porozumění slyšenému)
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro 3. ročníky
29. 11. Soutěž Best in English

Prosinec 2019

4. 12. Školní kolo soutěže v anglické konverzaci (ústní projev)
19. 12. Divadelní představení A Nut from Arizona pro žáky 1. ABC a 3. E

Leden 2020

8. 1. Den otevřených dveří

Jaro 2020

Překladatelský Tygr[id] – soutěž pro žáky středních škol
Beseda s vysokoškolským pedagogem z USA pro 3. ročníky

Červen 2020

Vstupní test pro budoucí žáky 1. ABCE

Další akce

Projekt Erasmus+ pod názvem The same but different
Návštěva Britského centra a American Corner KMO
Předávání informací ke mezinárodním zkouškám žákům
Registrace žáků na mezinárodní zkoušky
Divadelní a filmová představení dle aktuální nabídky
Přednášky o studiu v zahraničí
Besedy s rodilými mluvčími
Výdej objednaných časopisů žákům

Činnost sekce v průběhu školního roku 2019/2020

  • spolupráce s institucemi: Ostravská univerzita, Oxford University Press, Americké centrum, Britské centrum Knihovny města Ostravy, jazyková škola Cloverleaf
  • školení vyučujících k ústním a písemným maturitním zkouškám
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • náslechy a průběžné pedagogické praxe studentů učitelství
  • půjčování knih žákům z anglické knihovny (Mgr. Petra Štěpánová)

SametOVA!!!

Erasmus+

Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Novinky
9. 10. 2019

Zájezd do Velké Británie 2019

Začátek nového školního roku si studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida opět zpestřili studijním vzdělávacím pobytem ve Velké Británii. Letos jsme...

7. 10. 2019

Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, milí žáci, zveme vás na dny otevřených dveří, které proběhnou ve dvou termínech: sobota 9. listopadu 2019 v době 9.00–13.00 hod. a...

1. 10. 2019

Dočkali jste se – nová indicie je venku!

Pro všechny nedočkavé luštitele zveřejňujeme další indicii – tentokrát ze sportovní sekce Rudého práva. Příjemné počtení!

» více novinek