Organizace školního roku

Školní rok 2017–2018 4. 9. 2017 – 29. 6. 2018
Prázdniny
podzimní 26. 10. – 27. 10.
vánoční 23. 12. – 2. 1.
pololetní 2. 2.
jarní 12. 3. – 16. 3.
velikonoční 29. 3.
hlavní 2. 7. – 31. 8.
Státní svátky a ostatní svátky
Den české státnosti 28. 9.
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11.
Velký pátek 30. 3.
Velikonoční pondělí 2. 4.
Svátek práce 1. 5.
Den vítězství 8. 5.
Přijímací zkoušky 12. 4. – 22. 4.
Maturitní zkoušky
podání přihlášky do 1. 12. 2017
vydání výročního vysvědčení žákům maturitních ročníků 20. 4.
přípravný týden 23. 4. – 27. 4.
didaktický test a písemná práce společné části 2. 5. – 15. 5.
ústní zkoušky společné části 21. 5. – 30. 5.
ústní zkoušky profilové části 21. 5. – 30. 5.
Pedagogické rady a porady
pedagogická rada 15. 11.
hodnotící porada za 1. pololetí 24. 1.
pedagogická rada 11. 4.
pedagogická rada pro maturitní ročníky 18. 4.
hodnotící porada za 2. pololetí 26. 6.
Konzultace s rodiči 15. 11. 2017, 11. 4. 2018
Dny otevřených dveří 4. 11. 2017, 17. 1. 2018
Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
16. 12. 2017

Kam směřují naše cesty? Den poezie 2017

V útulném prostředí Knihovny města Ostravy v Opavské ulici se i letos uskutečnil recitační večer našich studentů, pořádaný v rámci celorepublikového...

15. 12. 2017

Německý workshop pro studenty středních škol

Stalo se již tradicí, že se naši studenti pravidelně účastní workshopů katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Ani letos...

13. 12. 2017

Soutěž v anglické konverzaci už zná své letošní vítězky

Finále soutěže v anglické konverzaci proběhlo v letošním školním roce ve středu 6. prosince 2017. Z jednačtyřiceti žáků, kteří se na začátku listopadu...

» více novinek