Jazykový pobyt na Kypru

Program Erasmus+ umožňuje od roku 2014 zahraniční mobilitu pedagogů v rámci zemí Evropské unie, proto jsem mohla na začátku letošního školního roku (8.–14. 9. 2019) absolvovat studijní pobyt, jehož organizátorem byl německý Carob Institut. Kurz s názvem Teaching English – Motivating Learners and Preparing for CLIL se konal ve městě Tochni, ležícím v oblasti jižního pobřeží Kypru. Studijní pobyt byl zaměřen nejen na prohloubení metodiky vzdělávání a zvyšování jazykových kompetencí účastníků, ale také na poznávání jižního Kypru a jeho specifik včetně gastronomie.

Účastník y byli učitelé základních a středních škol ze zemí Evropské unie, konkrétně přicestovali z Německa, Polska, Francie a Litvy; z České republiky jsem byla pouze já. Komunikace v rámci celého kurzu byla pochopitelně vedena v angličtině, ale s litevskou kolegyní jsem měla možnost vést konverzaci i v ruštině a s polskou spolubydlící jsme někdy mluvily svými rodnými jazyky. Výuka probíhala každý den od 8.30 do 13.30 hodin v dobře vybaveném školicím středisku místního hotelu. Byla vedena zkušeným pedagogem Alanem Marshem a její úroveň byla po celou dobu vysoká.

Jednotlivé lekce přinášely řadu zajímavých námětů, jak motivovat žáky, ukazovaly různé vyučovací techniky a kladly důraz hlavně na metody vedoucí ke spolupráci studentů. Součástí programu bylo také seznámení s metodou CLIL. Během vyučování stále panovala uvolněná, přátelská, nesoutěžní atmosféra a (nejen pro mne) bylo velmi inspirativní sledovat, s jakou lehkostí a naprostou profesionalitou pan Marsh zvládá každodenní pětihodinový vyučovací proces. Pracovali jsme zásadně ve skupinách po dvou, po třech, příp. po čtyřech, přičemž složení jednotlivých skupin se v průběhu výuky obměňovalo, a umožňovalo tak komunikaci s různými osobnostmi účastníků. Denně jsme byli zahrnováni množstvím pozitivních podnětů – jak výše zmíněných námětů pro vlastní práci s žáky, tak prožitků z výuky, v rámci níž jsme sami byli v roli studentů. Vstupovat po celou dobu do této role, komunikovat výhradně v jiném než mateřském jazyce, a muset tak někdy vystoupit daleko za hranice své komfortní zóny bylo podnětné, poučné a celkově velmi přínosné.

Vynikající byla organizace celého studijního pobytu, kterou měla na starosti paní Gertraud Lehr z Carob Institutu – ta zahajovala každý den a doprovázela nás na akcích odpoledního a večerního programu. Ubytováni jsme byli v dobře vybavených hotelových apartmánech v Tochni a bohatá strava (v mém případě bezlepková) byla zajištěna v hotelové taverně. Doprovodný program byl poutavý a kvalitně připravený a myslím, že beze zbytku splnil svůj účel – seznámit nás s pamětihodnostmi a přírodním bohatstvím jižního Kypru a zároveň poskytnout účastníkům kurzu prostor pro konverzaci a poznávání se navzájem. Navštívili jsme hlavní město Nikósii (včetně prohlídky historické části s průvodkyní), pobřežní letovisko Larnaku a přístav Zygi, odpočívali jsme na plážích (např. na proslulé Governor’s beach) a opravdovým zážitkem byly bohaté večeře s ochutnávkou tradičních kyperských specialit (např. v restauraci Captain’s Table Fish Tavern v Zygi). Během celého pobytu, ale i poměrně dlouho před jeho začátkem jsme byli velmi dobře informováni.

Celkově hodnotím tento studijní pobyt jako mimořádně přínosný. Oslovil mě způsob, jakým byla vedena výuka, odnesla jsem si řadu podnětů pro vlastní práci a absolvování kurzu mi umožnilo získat určitý nadhled, možnost podívat se s odstupem na metody používané v české středoškolské výuce i na způsob, jakým přistupujeme k žákům. Velmi mě zaujala i pozitivně naladěná a lidsky vyzrálá osobnost samotného lektora. Byl pro nás přirozenou autoritou, plně zaujatou svou prací, a zároveň laskavým pracovním partnerem s nepředstíraným zájmem o druhé. Utvrdil mne v názoru, že učitelské profesi se lze věnovat celoživotně (v případě p. Marshe čtyřicet let), aniž by učitel stagnoval a z různých důvodů rezignoval na další profesní a osobnostní rozvoj, jak to bohužel někdy vídáme v českých podmínkách. Oceňuji také organizační talent paní Lehr (mj. bývalé učitelky a ředitelky školy) a její schopnost velmi přirozeně a srdečně se všemi komunikovat. Velkým povzbuzením a inspirací pro mne bylo i každodenní setkávání se všemi zúčastněnými kolegy. Porozuměli jsme si od první chvíle, a ačkoli jsme byli různého věku, byli jsme soudržnou skupinou, která spolu ráda trávila čas nejen během výuky, ale i v odpoledních a večerních chvílích osobního volna. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavého o fungování školství v zemích mých kolegů i o jejich běžném životě. Nečekala jsem, že náš společný pobyt na Kypru bude tak silným zážitkem, a všem svým českým kolegům bych proto účast v zahraničním kurzu doporučila. Jde o jedinečnou zkušenost.

Závěrem bych ráda poděkovala za to, že mi bylo naší školou (na rozdíl od bývalého pracoviště) bez problémů umožněno zahraniční mobilitu absolvovat.

Jana Myslikovjanová

« zpět na seznam článků

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel