Tigridovy jazyky

Do projektu Erasmus+ „Tigridovy jazyky“, který započal 1. 7. 2019 a skončí 31. 12. 2020, je zapojeno celkem 12 osob. Je to ředitelka školy a zároveň autorka projektu, ekonomka školy, 4 jazykářky a 6 tzv. pedagogů nejazykářů. Mezi pedagogy je pět vedoucích předmětových sekcí (AJ, NJ, ZSV a dějepisu, zeměpisu, tělesné výchovy), jeden koordinátor ŠVP, jedna koordinátorka Školního akčního plánu a také jedna metodička prevence sociálně patologických jevů. Všichni jsou otevřeni novým výzvám a jsou ochotni rozvíjet své kompetence v jazykových kurzech, metodických seminářích a na studijním pobytu v zahraničí. Tyto aktivity nabízejí renomované vzdělávací instituce v zemích Evropské unie. Účastníci pokryjí část vzdělávacích a organizačních potřeb, které byly na naší škole identifikovány v rámci školního Evropského plánu rozvoje.

Posílení jazykových, didaktických a metodických kompetencí učitelů se promítne do zkvalitnění a zefektivnění procesu výuky, do nárůstu motivace žáků a jejich vyšší úspěšnosti ve vyučování. Žáci zjistí, že jazyk nemusí být pouze cílem, ale také prostředkem k získávání informací (metoda CLIL). Zdokonalení jazykových dovedností ve francouzštině ulehčí komunikaci ekonomce školy při vyřizování cizojazyčné agendy (např. faktur či telefonátů). Sdílené zkušenosti a nápady nám pomohou vylepšit nový ŠVP, současnou organizaci školních procesů a také započít s aktivitami směřujícími k nastavení školy jako komunitního centra. Rozvoj interkulturních kompetencí účastníků povede k posílení evropského kontextu školy, jejího širšího zapojení do mezinárodních projektů a k odbourání přetrvávajících předsudků a stereotypů jak u pracovníků škol, tak u žáků.

Účast v zahraničních mobilitách projektu Erasmus+ bude mít dopad na školu v různých úrovních.

Ovlivní místní komunitu, kdy škola v rámci započetí prací na komunitním centru nabídne odpolední kurzy pro obyvatele města Poruby žijící v sousedství, ovlivní pedagogy a jejich kolegy, žáky a jejich rodiče, budoucí žáky a jejich rodiče.

Bude mít vliv také na kolegy se stejnou aprobací z jiných škol z Ostravska, ředitele jiných škol v Ostravě, kdy pedagogové či ředitelka na různých formálních či neformálních setkáních budou sdílet zkušenosti nabyté v zahraničí. Ovlivní také různé zahraniční partnery, se kterými naváží účastníci kontakt na zahraničním kurzu a se kterými budou v pozdějších letech spolupracovat na žákovských mezinárodních projektech (např. přes eTwinning nebo Erasmus+, popř. jiných formách projektů).

Projekt Erasmus+ „Tigridovy jazyky“ je kompletně hrazen z prostředků Evropské Unie.

Na následujících odkazech si prohlédněte nápady, se kterými se již ze zahraničí vrátili někteří pedagogové či jiní zaměstnanci školy.

Intenzivní kurz francouzštiny v Lyonu

Díky finanční podpoře Evropské komise v programu Erasmus+ jsem se ve dnech 2.–6. 9. 2019 zúčastnil intenzivního kurzu francouzštiny na mezinárodní jazykové škole Lyon Bleu International v Lyonu ve Francii. Kurz francouzského jazyka byl pro mne přínosný z mnoha hledisek. Tím hlavním, jež bylo také prvotním důvodem, proč jsem do Lyonu jel, bylo zlepšení se ve francouzštině, v jejímž studiu budu i nadále pokračovat. Účel tohoto intenzivního kurzu byl naplněn ze sta procent.

SametOVA!!!

Erasmus+

Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Novinky
22. 10. 2019

Klinická věda studentům – přednáška o nových trendech v zobrazovacích metodách pro zájemce o studium medicíny a příbuzných oborů

Dne 14. října se v prostorách našeho gymnázia uskutečnila přednáška mladého klinického vědce Daniela Krahulce, MSc., našeho absolventa. Dan Krahulec v...

21. 10. 2019

Návštěva ředitele Francouzské aliance v Ostravě na našem gymnázu

V pondělí 14. října 2019 jsme měli tu čest přivítat na naší škole nového ředitele ostravské Francouzské aliance, kterým je pan Valentin Angevin. Po...

15. 10. 2019

Vracíme se na začátek – staronová indicie je venku!

Nestihli jste se projet tramvají? - Nevadí, tady máte jedničku ještě jednou.

» více novinek