Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 11. března 2015

Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 11. března 2015

Přítomni: Mgr. Jaroslava Cvečková; prof. Darja Kubečková; doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.; Mgr. Andrea Kremzerová; Jan Dekický

Omluveni: Ing. Michaela Boščíková

Program:

  1. Informace o neformální schůzce, jež proběhla dne 4. 2. 2015.
  2. Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, zodpovězení připomínek.
  3. Schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida všemi přítomnými členy; Ing. Boščíková schválila Zprávu o činnosti a plnění úkolů JGPT per rollam.

V Ostravě dne 11. 3. 2015

Mgr. Jaroslava Cvečková
předsedkyně školské rady

« zpět na seznam článků

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
16. 12. 2017

Kam směřují naše cesty? Den poezie 2017

V útulném prostředí Knihovny města Ostravy v Opavské ulici se i letos uskutečnil recitační večer našich studentů, pořádaný v rámci celorepublikového...

15. 12. 2017

Německý workshop pro studenty středních škol

Stalo se již tradicí, že se naši studenti pravidelně účastní workshopů katedry germanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Ani letos...

13. 12. 2017

Soutěž v anglické konverzaci už zná své letošní vítězky

Finále soutěže v anglické konverzaci proběhlo v letošním školním roce ve středu 6. prosince 2017. Z jednačtyřiceti žáků, kteří se na začátku listopadu...

» více novinek