Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 11. března 2015

Zápis ze zasedání Školské rady při JGPT, 11. března 2015

Přítomni: Mgr. Jaroslava Cvečková; prof. Darja Kubečková; doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.; Mgr. Andrea Kremzerová; Jan Dekický

Omluveni: Ing. Michaela Boščíková

Program:

  1. Informace o neformální schůzce, jež proběhla dne 4. 2. 2015.
  2. Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, zodpovězení připomínek.
  3. Schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida všemi přítomnými členy; Ing. Boščíková schválila Zprávu o činnosti a plnění úkolů JGPT per rollam.

V Ostravě dne 11. 3. 2015

Mgr. Jaroslava Cvečková
předsedkyně školské rady

« zpět na seznam článků

Přijímací řízení
Pro zájemce o vzdělávání na našem gymnáziu jsou k dispozici informace o přijímacím řízení.
Proč studovat u nás?
Novinky
19. 2. 2018

Umíte poskytnout první pomoc?

Poskytnout člověku první pomoc je jednou z povinností každého občana. Bohužel často ani netušíme, jak se máme správně zachovat v různých situacích,...

19. 2. 2018

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 12. 2. 2017 se ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Mezi soutěžícími byly i dvě žákyně...

11. 2. 2018

Žijeme kulturou regionu: Janáčkova filharmonie Ostrava a Lukáš Vondráček se líbili

Na konci ledna 2018 se vybraní studenti 2. ročníku zúčastnili generální zkoušky koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava, jejímiž hosty byli dnes již...

» více novinek