Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Průšová svolala 16. prosince 2014 zasedání nové školské rady

Školská rada při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,
G. Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Ve smyslu § 167 odst. 7 školského zákona svolala ředitelka školy Mgr. Zdeňka Průšová 16. prosince 2014 zasedání nové školské rady. V tomto tříletém funkčním období bude školská rada pracovat ve složení:

  • prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.; Jan Dekický (jmenováni zřizovatelem),
  • doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.; Ing. Michaela Boščíková (zvoleni za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků),
  • Mgr. Jaroslava Cvečková; Mgr. Andrea Kremzerová (zvoleni za pedagogické pracovníky).

Zápis z ustavujícího zasedání školské rady při Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida 16. prosinec 2014

Přítomni: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.; Jan Dekický; doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.; Ing. Michaela Boščíková; Mgr. Jaroslava Cvečková; Mgr. Andrea Kremzerová

Hosté: Mgr. Zdeňka Průšová (ředitelka školy); PhDr. Ludmila Kupková (zástupkyně ředitelky)

Program:

  1. Představení přítomných
  2. Volba předsedy a místopředsedy
  3. Projednání jednacího řádu
  4. Organizační záležitosti

V průběhu schůze byla předsedkyní školské rady jednohlasně zvolena Mgr. Jaroslava Cvečková, místopředsedkyní prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.

V Ostravě dne 16. 12. 2014

Mgr. Jaroslava Cvečková v. r.
předsedkyně školské rady

Zapsala: Mgr. Andrea Kremzerová

« zpět na seznam článků

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.

Novinky
13. 12. 2017

Soutěž v anglické konverzaci už zná své letošní vítězky

Finále soutěže v anglické konverzaci proběhlo v letošním školním roce ve středu 6. prosince 2017. Z jednačtyřiceti žáků, kteří se na začátku listopadu...

05. 12. 2017

I my ti přejeme, Ostravo!

Před sedmi sty padesáti lety byla sepsána závěť biskupa Bruna ze Schauenburku, ve které byla poprvé zmíněna Moravská Ostrava. Město Ostrava si v...

04. 12. 2017

Výstava 500 let Lutherovy reformace

Ve středu 22. listopadu jsme se zúčastnily vernisáže výstavy s názvem 500 let Lutherovy reformace, kterou připravila Filozofická fakulta Ostravské...

» více novinek