Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?

Ještě před patnácti lety by platilo to, co odjakživa... nic! V životě tady nebyl, o Ostravě nepsal, ani nesnil, nevlastnil zde žádný majetek a ani rodina k těmto končinám nijak netíhla. V roce 2003 se ale někteří pedagogové jednoho z porubských gymnázií rozhodli Tigrida do města pozvat a seznámit s ním zdejší studenty. Bylo těsně po konci školního roku a Tigrida nápad potěšil, nicméně jej laskavě odmítl. Bylo mu skoro šestaosmdesát a tři týdny na to noviny psaly, že v klidu rodiny svobodným rozhodnutím opustil tento svět. Myšlenka „dostat“ nejznámějšího českého exilového novináře do Ostravy tím však nezapadla. Učitelé z Poruby se rozhodli získat Tigridovo jméno pro svou školu, i když to v tradičně levicově orientovaném kraji nevyvolávalo příliš nadšení mezi politiky, ani u veřejnosti. Povedlo se. V roce 2005 Ostravu navštívila paní Ivanka Tigridová, která slavnostně udělila souhlas (posvěcený také výnosem MŠMT ČR) přiznat čestný název škole a k 1. 9. zde vzniklo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. Tím by se mohla celá věc uzavřít, ostatně dnes je kdejaká škola nositelem nejrůznějších čestných názvů, ale... Ale vedení školy a zapálení pedagogové nechtěli dát pokoj a pořád se snažili Tigrida v Ostravě nějak „uvrtat“. Zkoušely se obligátní středoškolské vědomostní soutěže (Tigridiáda pro nadané publicisty a moderní historiky), různá veřejná čtení a jiné málo nápadné akce, až se objevila příležitost vskutku historická! Vznikl nápad udělat v Ostravě Tigridovi sochu... Ve městě se do podobných kulturních aktivit léta neinvestovalo, takže konkurence jiných nově vznikajících instalací byla téměř nulová a Porubáci zavětřili šanci trošičku pohnout dějinami a Tigrida sem přece jen, alespoň v bronzu, dostat. Aby se učinilo zadost černému humoru moderních dějin, vymámila tehdejší ředitelka gymnázia Zdeňka Průšová (čest jejímu úsilí!) na správci sběrného dvora několikatunový mramorový sokl (dvacet let zarostlý v kopřivách), na kterém v Porubě stával V. I. Lenin! Gigantická socha v časech komunistického režimu shlížela na dělný lid v prostoru dnešní Hlavní, dříve Leninovy třídy a sokl se měl stát místem, kde se potká celoživotní zastánce demokracie se zakladatelem sovětské totality. Nápad to byl za milión a nadšeně ho přijala celá Tigridova rodina, která přislíbila Ostravu u příležitosti odhalení sochy navštívit a o svých zážitcích rozvědkami ostře sledovaného dětství před studenty a veřejností povyprávět. Studenti a učitelé gymnázia vyhlásili sbírku a nejrůznějšími akcemi se snažili získat peníze, aby se jim v jubilejním roce 2009 (20 let po pádu komunistického režimu) podařilo sochu instalovat. Úplně jednoduché to nebylo, takže se odhalovala až na jaře 2010 a nakonec šlo o bustu (autor akad. sochař Rybička). Ale zase se to zajímavě rozkřiklo a jako doprovodný program tak v Ostravě proběhla konference „Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa“, na které vystoupili mnozí Tigridovi spolupracovníci a přátelé (Pavel Pecháček – bývalý ředitel RFE, Lída Rakušanová – redaktorka RFE, Jacques Rupnik – politolog, Karel Schwarzenberg – bývalý předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva a mecenáš čs. disentu, Petruška Šustrová – chartistka a novinářka). Konference naplnila velkou aulu VŠB a ukázala, že také střední školy mohou udělat v oblasti popularizace „vědeckých témat“ slušnou práci. O Tigridovi se v Ostravě víc psalo i mluvilo a gymnázium ve spolupráci se spolkem PANT zanedlouho připravilo velkou putovní výstavu „Pavel Tigrid – slovy proti totalitám“, která dodnes cestuje po českých školách v doprovodu pečlivě připravených pracovních listů určených ke zpestření, jinak leckde ještě dosti tradiční, dějepisné výuky. Několika školami i Ostravou se přehnal chvilkový zájem o „tigridovská“ témata, která občas přiživili učitelé svými popularizačními semináři a žáci nějakým tím happeningem. Jazykové gymnázium vzalo snahu šířit povědomí o myšlenkách, postojích a významu Pavla Tigrida pro dnešek vážně a mezi nemnohými institucemi, které se Tigridem dnes soustavněji zabývají, si získalo své místo. Dokladem toho může být i projekt „Tigrid stoletý“, který začal na jaře letošního roku (zabýval se například zajímavou paralelou mezi Tigridem a Komenským jako dvěma exulanty z donucení) a vyvrcholí v říjnu mezinárodní konferencí „Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu“ (záštitu akci udělil hejtman MSK Ivo Vondrák). Půjde o velkou událost konanou 24. 10. 2017 v Divadle Jiřího Myrona u příležitosti 100. výročí Tigridova narození. Dopoledne zaplní sál divadla více jak 600 studentů ostravských gymnázií a večer proběhne v nedalekém CENTRU PANT diskusní setkání vybraných hostů s veřejností. Tigrid se bude připomínat nejen jako celoživotní obhájce demokratického uspořádání společnosti a kultivované otevřené kritičnosti, ale také jako novinář, jehož odkaz je v současném „světě bez pravdy“ opět zajímavě aktuální. Konference proběhne za přítomnosti významných hostů – pamětníků, bývalých disidentů, historiků a politologů. V debatě se studenty vystoupí dcera Deborah Tigrid, politolog Jacques Rupnik, publicista Karel Hvížďala, bývalý ministr vlády ČSFR a velvyslanec ČR v Rusku Luboš Dobrovský, bývalý velvyslanec ČR ve Francii Pavel Fischer, historici Vilém Prečan, Petr Blažek a Radek Schovánek, chartistka a spisovatelka Ivanka Lefeuvre a snad i Karel Swarzenberg (záleží na jeho programu po parlamentních volbách). Videopozdrav a krátký komentář k osobnosti Pavla Tigrida natočil Tomáš Halík (v termínu setkání je v USA). Konferenční jednání, které bude moderovat ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný, rozhlas natočí a ze záznamu pak odvysílá. Videozáznam akce bude k dispozici na webu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a na webu www.educa24.cz.

Tím ale nic nekončí. Studenti a učitelé Jazykového gymnázia Pavla Tigrida si vyhradili celý týden před podzimními prázdninami k tomu, aby svého „patrona“ propašovali opět také do ostravských ulic. Zpracovali Tigridův dobrodružný život formou kramářské písně a pokusí se s ní rozezpívat podzimní Kuří rynek. Tam také instalují výstavu, kterou se rozhodli přeložit do angličtiny a francouzštiny, sehrají drobné úryvky z Tigridových děl a překvapí jistě mnohými sympatickými taškařicemi...

Suma sumárum to vzhledem k otázce v úvodu nevychází vůbec špatně: na rozdíl od Paříže, Prahy či Semil si bude moci v Ostravě každý letos na podzim říci, že tady Pavel Tigrid nebyl nikdy víc, než je tu dnes...

SametOVA!!!

Erasmus+

Den otevřených dveří
Ve středu 8. 1. 2020 od 14 do 18 hod. pořádáme Den otevřených dveří; srdečně zveme všechny zájemce o vzdělávání na našem gymnáziu.
Upozornění: Na ul. G. Klimenta neparkujte na trávníku.
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Novinky
12. 12. 2019

Den otevřených dveří na jazykovém gymnáziu se už blíží!

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v prostorách naší školy ve středu 8. 1. 2020 od 14 do 18 hod. Přijďte nasát...

11. 12. 2019

Návštěva knihovny

V listopadu jsme se v rámci projektového dne zúčastnili návštěvy Knihovny města Ostravy. Naše prohlídka začala v oddělení dětí a mládeže, kde jsme si...

28. 11. 2019

Ostravská část VIII. ročníku česko-polské studentské výměny

Ve dnech 18.–20. listopadu 2019 se uskutečnila druhá část VIII. ročníku mezinárodní výměny s polskými studenty. Vzhledem k 30. výročí sametové...

» více novinek