Co má společného Pavel Tigrid s Ostravou?

Ještě před patnácti lety by platilo to, co odjakživa... nic! V životě tady nebyl, o Ostravě nepsal, ani nesnil, nevlastnil zde žádný majetek a ani rodina k těmto končinám nijak netíhla. V roce 2003 se ale někteří pedagogové jednoho z porubských gymnázií rozhodli Tigrida do města pozvat a seznámit s ním zdejší studenty. Bylo těsně po konci školního roku a Tigrida nápad potěšil, nicméně jej laskavě odmítl. Bylo mu skoro šestaosmdesát a tři týdny na to noviny psaly, že v klidu rodiny svobodným rozhodnutím opustil tento svět. Myšlenka „dostat“ nejznámějšího českého exilového novináře do Ostravy tím však nezapadla. Učitelé z Poruby se rozhodli získat Tigridovo jméno pro svou školu, i když to v tradičně levicově orientovaném kraji nevyvolávalo příliš nadšení mezi politiky, ani u veřejnosti. Povedlo se. V roce 2005 Ostravu navštívila paní Ivanka Tigridová, která slavnostně udělila souhlas (posvěcený také výnosem MŠMT ČR) přiznat čestný název škole a k 1. 9. zde vzniklo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. Tím by se mohla celá věc uzavřít, ostatně dnes je kdejaká škola nositelem nejrůznějších čestných názvů, ale... Ale vedení školy a zapálení pedagogové nechtěli dát pokoj a pořád se snažili Tigrida v Ostravě nějak „uvrtat“. Zkoušely se obligátní středoškolské vědomostní soutěže (Tigridiáda pro nadané publicisty a moderní historiky), různá veřejná čtení a jiné málo nápadné akce, až se objevila příležitost vskutku historická! Vznikl nápad udělat v Ostravě Tigridovi sochu... Ve městě se do podobných kulturních aktivit léta neinvestovalo, takže konkurence jiných nově vznikajících instalací byla téměř nulová a Porubáci zavětřili šanci trošičku pohnout dějinami a Tigrida sem přece jen, alespoň v bronzu, dostat. Aby se učinilo zadost černému humoru moderních dějin, vymámila tehdejší ředitelka gymnázia Zdeňka Průšová (čest jejímu úsilí!) na správci sběrného dvora několikatunový mramorový sokl (dvacet let zarostlý v kopřivách), na kterém v Porubě stával V. I. Lenin! Gigantická socha v časech komunistického režimu shlížela na dělný lid v prostoru dnešní Hlavní, dříve Leninovy třídy a sokl se měl stát místem, kde se potká celoživotní zastánce demokracie se zakladatelem sovětské totality. Nápad to byl za milión a nadšeně ho přijala celá Tigridova rodina, která přislíbila Ostravu u příležitosti odhalení sochy navštívit a o svých zážitcích rozvědkami ostře sledovaného dětství před studenty a veřejností povyprávět. Studenti a učitelé gymnázia vyhlásili sbírku a nejrůznějšími akcemi se snažili získat peníze, aby se jim v jubilejním roce 2009 (20 let po pádu komunistického režimu) podařilo sochu instalovat. Úplně jednoduché to nebylo, takže se odhalovala až na jaře 2010 a nakonec šlo o bustu (autor akad. sochař Rybička). Ale zase se to zajímavě rozkřiklo a jako doprovodný program tak v Ostravě proběhla konference „Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa“, na které vystoupili mnozí Tigridovi spolupracovníci a přátelé (Pavel Pecháček – bývalý ředitel RFE, Lída Rakušanová – redaktorka RFE, Jacques Rupnik – politolog, Karel Schwarzenberg – bývalý předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva a mecenáš čs. disentu, Petruška Šustrová – chartistka a novinářka). Konference naplnila velkou aulu VŠB a ukázala, že také střední školy mohou udělat v oblasti popularizace „vědeckých témat“ slušnou práci. O Tigridovi se v Ostravě víc psalo i mluvilo a gymnázium ve spolupráci se spolkem PANT zanedlouho připravilo velkou putovní výstavu „Pavel Tigrid – slovy proti totalitám“, která dodnes cestuje po českých školách v doprovodu pečlivě připravených pracovních listů určených ke zpestření, jinak leckde ještě dosti tradiční, dějepisné výuky. Několika školami i Ostravou se přehnal chvilkový zájem o „tigridovská“ témata, která občas přiživili učitelé svými popularizačními semináři a žáci nějakým tím happeningem. Jazykové gymnázium vzalo snahu šířit povědomí o myšlenkách, postojích a významu Pavla Tigrida pro dnešek vážně a mezi nemnohými institucemi, které se Tigridem dnes soustavněji zabývají, si získalo své místo. Dokladem toho může být i projekt „Tigrid stoletý“, který začal na jaře letošního roku (zabýval se například zajímavou paralelou mezi Tigridem a Komenským jako dvěma exulanty z donucení) a vyvrcholí v říjnu mezinárodní konferencí „Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu“ (záštitu akci udělil hejtman MSK Ivo Vondrák). Půjde o velkou událost konanou 24. 10. 2017 v Divadle Jiřího Myrona u příležitosti 100. výročí Tigridova narození. Dopoledne zaplní sál divadla více jak 600 studentů ostravských gymnázií a večer proběhne v nedalekém CENTRU PANT diskusní setkání vybraných hostů s veřejností. Tigrid se bude připomínat nejen jako celoživotní obhájce demokratického uspořádání společnosti a kultivované otevřené kritičnosti, ale také jako novinář, jehož odkaz je v současném „světě bez pravdy“ opět zajímavě aktuální. Konference proběhne za přítomnosti významných hostů – pamětníků, bývalých disidentů, historiků a politologů. V debatě se studenty vystoupí dcera Deborah Tigrid, politolog Jacques Rupnik, publicista Karel Hvížďala, bývalý ministr vlády ČSFR a velvyslanec ČR v Rusku Luboš Dobrovský, bývalý velvyslanec ČR ve Francii Pavel Fischer, historici Vilém Prečan, Petr Blažek a Radek Schovánek, chartistka a spisovatelka Ivanka Lefeuvre a snad i Karel Swarzenberg (záleží na jeho programu po parlamentních volbách). Videopozdrav a krátký komentář k osobnosti Pavla Tigrida natočil Tomáš Halík (v termínu setkání je v USA). Konferenční jednání, které bude moderovat ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný, rozhlas natočí a ze záznamu pak odvysílá. Videozáznam akce bude k dispozici na webu Jazykového gymnázia Pavla Tigrida a na webu www.educa24.cz.

Tím ale nic nekončí. Studenti a učitelé Jazykového gymnázia Pavla Tigrida si vyhradili celý týden před podzimními prázdninami k tomu, aby svého „patrona“ propašovali opět také do ostravských ulic. Zpracovali Tigridův dobrodružný život formou kramářské písně a pokusí se s ní rozezpívat podzimní Kuří rynek. Tam také instalují výstavu, kterou se rozhodli přeložit do angličtiny a francouzštiny, sehrají drobné úryvky z Tigridových děl a překvapí jistě mnohými sympatickými taškařicemi...

Suma sumárum to vzhledem k otázce v úvodu nevychází vůbec špatně: na rozdíl od Paříže, Prahy či Semil si bude moci v Ostravě každý letos na podzim říci, že tady Pavel Tigrid nebyl nikdy víc, než je tu dnes...

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.
Novinky
23. 9. 2020

Oprašte si znalosti, nažhavte sítě. Startuje nová soutěž Pavlopis

Gravitační síla, botanika, matematické operace, španělská mluvnice. To všechno budou muset ovládat odvážlivci ze základek, kteří seberou odvahu a...

17. 9. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví od pátku 18. 9. až do odvolání platí povinnost mít nasazené roušky v prostorách školy i v průběhu vyučování...

9. 9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze středy 9. září platí od čtvrtku 10. září všeobecný zákaz pohybovat se ve společných vnitřních...

» více novinek

Metodické kabinety

Začínající učitel