Zahraniční student na našem gymnáziu

31.07.2016

Daniela Patricia Sánchez Guillén je jméno studentky, která byla na naší škole na návštěvě a kterou měli studenti 1.B tu čest u sebe na 10 měsíců „ubytovat“. Daniela pochází z Limy (Peru), tudíž mluví španělsky, ale mimo to ovládá bravurně angličtinu.

Často Daniela dostává dotazy, proč si vybrala zrovna naši republiku a Ostravu. Dani vždy s úsměvem řekne, že se jí to tady prostě zalíbilo a také lidé jí připadají velice milí a přátelští.

Když sem Dani přijela, jediné, co dokázala česky říct, byla typická fráze: „Ahoj, já jsem Daniela a jsem z Peru.“ Během svého pobytu v Ostravě se však naučila dobře mluvit česky, že je až k neuvěření, že tady je tak krátkou dobu.

Na naší škole si našla mnoho přátel, všichni k ní byli a jsou přátelští a v každé situaci ochotni pomoci. Stejně tak jim to oplácela i sama Dani. Studentům španělštiny pomáhala s učivem a snažila se s nimi komunikovat španělsky a oni s ní zase česky.

Své oblíbence má Dani i mezi pedagogy, kteří ji obdarovali dárky na památku. Na její počest uspořádala paní profesorka Drobíková 21. června na ZŠ Hlučín-Rovniny besedu, kde Dani představila nejen svou zemi, ale také zatancovala národní tanec Marinera, ve kterém přímo exceluje.

Bohužel školní rok je téměř u konce a Dani nás opouští. Všichni doufáme, že jsme přispěli k tomu, aby Dani prožila těch 10 měsíců tak, jak si přála. Snad na nás bude ráda vzpomínat.

za studenty 1.B Natálie Štefková

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.