Žáci FDM v České televizi

12.01.2015

Naše škola má vynikající možnost spolupracovat s nejrůznějšími médii! Nejsme sice technicky vybaveni jako nedaleká VŠB, ale máme leckde po republice své absolventy a ti na místo, kde získávali své první dovednosti v oblasti masové komunikace, nezapomínají. Žáci semináře FDM (Filmová, mediální a divadelní studia) v pondělí 12. ledna navštívili v České televizi Aleše Gongola a vyzkoušeli si (aspoň ve studiu a střižně) metody zpravodajské práce. Nerozkryli jsme sice žádnou politickou kauzu, ani nemuseli vyrážet do terénu, ale pěkně v teploučku studií a technických místností jsme si trošku sáhli na to, jak se dělá zpravodajský šot. Aleš Gongol je jako pravý zpravodajec při mluvení k nezastavení, ale byl bezvadně připraven a všechny naše otázky zajímavě rozvedl v malé debaty. Otevřeli jsme téma konkurence veřejnoprávní televize a internetových serverů, věrohodnosti zpravodajství a jeho objektivity, dostalo se taky na rychlost informování o nečekaných událostech. V kontextu vraždění novinářů, které svět, a především Francie zažila minulý týden, se zodpovědná, svobodná a demokratická novinařina jeví jako nástroj boje s netolerancí, agresivitou a hloupostí, který nás nyní čeká o to intenzivněji. Je dobré se o stav našich veřejnoprávních médií zajímat. Takže snad brzy na shledanou

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.