Vzdělávací a socializační aktivity pro žáky od 17. 6. 2020

3. 6. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách je možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz.

Z důvodu realizace jednotných přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek budou ve dnech 17. až 18. června probíhat na JGPT prezenční konzultace některých žáků v některých předmětech za účelem uzavření klasifikace, a to dle rozvrhu uveřejněného v tabulce.

Ve dnech 23.–24. 6. budou probíhat výlety jednotlivých tříd dle domluvy žáků a jejich třídních učitelů.

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 se bude předávat na základě stanoveného rozvrhu (ve třídě nesmí být více než 15 žáků) v pátek 26. 6. 2020. Každý třídní učitel rozdá vysvědčení ve své třídě nadvakrát.

Při příchodu do školy musí zletilý žák odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nezletilí žáci odevzdají čestné prohlášení, které je podepsané zákonným zástupcem nezletilého žáka.

Související články


« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel