Výsledky francouzské konverzační soutěže

09.02.2016

Druhá část školního kola olympiády, jejíž cílem bylo umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň mluveného projevu, proběhla ve středu 3. 2. v odpoledních hodinách. Letošní nebývalá účast od nejnižší až po nejvyšší kategorii dokazuje, že studenti mají o francouzštinu zájem a že soutěžit je baví.

Nejlépe si vedli...

V kategorii A1:

 • 1. místo – Denisa Riedlová z 2.E
 • 2. místo – Tomáš Bogdanský z 2.E
 • 3. místo – Eva Dědinová z 2.E

V kategorii A2:

 • 1. místo – Kateřina Odnogová z 2.E
 • 2. místo – Karolína Brožová z 2.E
 • 3. místo – Aneta Odrihocká z 1.E

V kategorii B1:

 • 1. místo - Eva Pavlíková z 2.A
 • 2. místo - Anežka Slípková z 2.A

V kategorii B2:

 • 1. místo – Vendula Pospěchová ze 4.E
 • 2. místo – Jana Limbergová ze 4.E
 • 3. místo – Magdaléna Kempná ze 4.E

Všem blahopřejeme a ostatním zúčastněným děkujeme!

Dodejme, že vítězové všech těchto kategorií budou pozváni do regionálního kola, které se uskuteční 16. března. Budeme jim držet palce, aby se jim dařilo jako doposud a aby byli opět nejlepší!

Mgr. Svatava Pitříková, garantka soutěže

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.