Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku 6letého gymnázia

28. 5. 2018

V souladu s § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ředitelka Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, p. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku 6letého gymnázia, obor 79-41-K/61 Gymnázium.

Přihlášku ke vzdělávání zašlete do 13. 6. 2018 na adresu školy. Termín konání přijímací zkoušky je v pondělí 18. 6. 2018 od 9.00 hodin v budově gymnázia. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 3.

Kritéria přijímacího řízení

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy (nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia) do průměrného prospěchu 1,5. Do průměrného prospěchu se nepočítá známka z chování.

Za nesplnění tohoto kritéria bude považováno hodnocení stupněm dostatečný nebo nedostatečný v kterémkoliv z předmětů ve třech sledovaných pololetích (tzn. v případě hodnocení stupněm dostatečný nebo nedostatečný nelze podat přihlášku na naši školu).

Při shodném hodnocení bude rozhodující

  1. známka z tzv. 1. cizího jazyka,
  2. známka z matematiky
  3. test z jazyka anglického.

V Ostravě 28. 5. 2018

Ing. Monika Kocháňová v. r.
ředitelka

« zpět

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

Ve středu 19. 9. 2018 proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. Třídní schůzky proběhnou pro 1. A a 1. B od 16 hod., pro 1. C a 1. E od 17 hod.