Týden mezinárodní kuchyně v naší jídelně

10.11.2015

V jídelně naší školy se vždy vydávaly velmi chutné obědy. A nabídka se stále zlepšuje, o čemž mimo jiné svědčí také stále větší množství strávníků. Jídlo si u nás můžeme jen chválit. Samozřejmě lze vždy najít něco, co se právě neshoduje s naší chutí, ale paní kuchařky, které nám vaří, musíme pochválit. Vaří výborně a jsou vždy příjemně naladěné a ochotné. Stejně tak i vedoucí jídelny, paní Drahomíra Chamrádová. Jídlo se k nám do jídelny dováží z kuchyně ZŠ Ostrava-Poruba, Čkalovova 942.

Už více než rok máme možnost vybírat si z nabídky dvou jídel denně. V nabídce jsou jídla klasická, ale také nejrůznější novinky a méně tradiční pokrmy. S radostí vítáme, že v jídelníčku jsou ryby a hodně zeleniny. Oblíbené jsou také nejrůznější zeleninové saláty.

V týdnu od 9. do 13. listopadu probíhá v naší jídelně Týden mezinárodní kuchyně. Paní vedoucí vyhověla přání uspořádat takový týden a tak je naplánováno uvařit každý den od pondělka do pátku jídlo jedné země, jejíž jazyk na našem gymnáziu studenti studují. Postupně ochutnáme jídla kuchyně francouzské, anglické, španělské, ruské a německé. Věříme, že akce bude mít úspěch a vznikne tak třeba i nová tradice.

Strávník

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.