Soutěž v anglické konverzaci

28.01.2015

Tento ročník soutěže v anglické konverzaci začal již ve středu 3. prosince 2014. V ten den jsme soutěžící různých tříd a ročníků podrobili testu schopnosti porozumět slyšenému slovu. Ti, kteří prošli tímto kolem s nejlepšími výsledky, byli pozváni do kola druhého ve středu 28. ledna 2015. V ranních hodinách jsme soutěžícím zadali dva úkoly. V první komisi jsme soutěžící trápili popisem obrázku a vysvětlením, proč si vybrali právě tento. V druhé komisi studenti pomlouvali na téma, které si částečně mohli připravit předem.

Komise ve složení Mgr. Eva Šalková, Mgr. Nataša Papežová, Mgr. Daniela Bazalová, Mgr. Zuzana Włodowska a Mgr. Michal Místecký rozhodla o umístění takto:

kategorie III.A (1.–3. ročník čtyřletého studia a 3.–5. ročník šestiletého studia)

1. Jolanta Siwek, 3.A
2. Kateřina Dziková, 3.A

kategorie III.B (1.–3. ročník čtyřletého studia, 3.–5. ročník šestiletého studia, po dlouhodobém pobytu v zahraničí)

1. Victoria Tichá, 3.E
2. Kateřina Jandíková, 3.A

kategorie II.B (studenti 1. a 2. ročníku šestiletého studia)

1. Anh Quynh Laová, 2.E
2. Marek Avramčev, 2.E

Studenti předvedli vynikající výkony a nemohli se dočkat výsledků. Očekávané vyvrcholení soutěže přišlo nezvykle o velké přestávce. Tradicí se stalo, že certifikáty výhercům předává ředitelka školy, Mgr. Zdeňka Průšová. Ani letos tomu nebylo jinak. Sdružení rodičů a přátel gymnázia věnovalo ceny pro nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích.

Okresní kolo soutěže se koná už 9. února 2015 ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici. Výherkyně v kategorii III.B bude reprezentovat naši školu v kole krajském 16. března 2015.

Děkuji SRPG za sladké ceny a kolegyním a kolegovi za práci v komisích.

Na shledanou příští rok!

Mgr. Simona Brothánková, organizátorka soutěže, fotografka

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.