Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce zná vítěze

06.02.2017

Přelom ledna a února se na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida nesl v duchu olympiády ve francouzštině, která je u nás vyučována jako první, druhý nebo třetí jazyk. Ve čtyřech kategoriích studenti absolvovali poslechové cvičení a nejlepší z nich také ústní část. Poroty nakonec rozhodly o výsledcích takto:

Úroveň A1

1. místo Emilie Jana Pinterová
2. místo Markéta Peřichová
3. místo Kateřina Žídková

Úroveň A2

1. místo Kateřina Kučerová
2. místo Aneta Odrihocká
3. místo Marianna Klimundová

Úroveň B1

1. místo David Bojko
2. místo Martin Ligocký
3. místo Tereza Valová

Úroveň B2

1. místo Aneta Pospíšilová
2. místo František Boščík
3. místo Tomáš Bogdanský

Již nyní držíme vítězům palce při reprezentaci v krajském kole a všem ostatním děkujeme za účast. Félicitations et un grand merci! Fotografie z předávání cen si můžete prohlédnout v galerii níže.

Mgr. Karel Střelec

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.