Školní kolo olympiády v angličtině – Nejmladší studenti ohromili porotu svými výkony

05.12.2016

Byli to Tomáš Reichrt ze třídy 1.A a Kateřina Kučerová ze 2.E, tedy jedni z nejmladších studentů naší školy, kteří porotce přesvědčili o svých výborných konverzačních dovednostech v jazyce anglickém. Tomáš a Katka budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

Zájem o angličtinu projevilo v prvním, rozřazovacím kole soutěže téměř sto studentů ve dvou kategoriích. Dne 2. listopadu byli tito studenti otestováni poslechovým cvičením, po kterém ti nejlepší postoupili do ústního kola – čtyři studenti nižšího stupně gymnázia a sedm studentů vyššího stupně, tedy čtyřletého gymnázia.

Poté 30. listopadu zasedali vyučující angličtiny ve třech komisích, které postupně prozkoušely ústní projev studentů. Nejprve musel každý soutěžící několik minut mluvit na vylosované téma a poté popisovat obrázek, popřípadě řešit komunikační situaci, která z obrázku vycházela. Porotci po skončení soutěže museli konstatovat, že nejmladší z našich studentů zvládli ústní projev na skvělé, často až překvapivě vysoké úrovni.

Na závěr našeho konverzačního klání přišlo vyhlašování výsledků. Malé pozornosti včetně diplomů předala výhercům paní ředitelka Zdeňka Průšová.

Celkové umístění vyšší kategorie (čtyřleté gymnázium)

  1. Tomáš Reichert (1.A)
  2. Karolína Kotarová (2.A)
  3. Barbora Sukatschová (1.A)

Celkové umístění nižší kategorie (nižší stupeň gymnázia)

  1. Kateřina Kučerová (2.E)
  2. Emilie Jana Pinterová (2.E)

Všem soutěžícím děkujeme za účast a gratulujeme k pěkným výkonům. Výhercům srdečně blahopřejeme a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole!

Zuzana Włodowska

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.