Školní kolo konverzační soutěže Olympiades de français

26.02.2015

Ve středu 11. 2. 2015 proběhlo školní kolo soutěže ve francouzské konverzaci „Olympiades de français“, kterého se zúčastnilo 39 studentů. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích, vítězové jednotlivých kategorií budou naši školu reprezentovat v krajském kole.

Výsledky školního kola konverzační soutěže Olympiades de français

Umístění
Kategorie
1. místo 2. místo 3. místo
A1 Monika Bochenská
2. E
Oliver Bobek
2. E
Kateřina Odnogová
1. E
A2 Barbora Gruszková
2. E
David Hlubek
2. E
Aneta Pospíšilová
2. E
B1 Patrik Rakošán
3. A
Dominik Galuszka
3. A
B2 Fabian Byrtus
3. B
Anna Drozdková
4. E
Martina Kubicová
3. E

Vítězům jednotlivých kategorií srdečně blahopřejeme. Všem soutěžícím děkujeme za účast.

Za sekci francouzského jazyka Mgr. Dana Gracová

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.