„Radši mrtvá než druhá“

21.03.2017

V pondělí 13. 2. 2017 v 8 hodin jsme se sešli v Domě dětí v Ostravě s výherci školního kola anglické konverzační soutěže – z 2. E. to byla Katka Kučerová, kterou jsem za dopoledne měla tu čest poznat, a Tomáš Rejchrt, kterého učím v 1. A. Maminka dceru předávala s tím, že Katka má v plánu vyhrát, jak vyjadřují její slova v názvu příspěvku. Tato ambice mi připadala poněkud přehnaná, ale na konci olympiády jsem trochu změnila názor.

Několik desítek žáků rozdělených do šesti kategorií se nejprve shromáždilo v hlavním sále, aby dostali instrukce a seznámili se s porotou. Pak už jsem ve vestibulu budovy jen seděla a čekala, kdy kdo bude povolán k poslechové nebo konverzační části. Toto celé trvalo 4 hodiny, než Tomáš obdržel verdikt poroty, že se do dalšího kola své kategorie nedostal. Nevadí, má zkušenost, může uspět někdy příště, navíc jsme si stačili příjemně popovídat o studiu na naší škole.

Katčin dojem z poslechu byl rozpačitý, protože hned po usazení začala hrát nahrávka a žáci neměli prostor si zadání ani přečíst. I přesto tvrdila, že to bylo lehké. V ústní části mluvila o sportu a hrách, což není její doména, nicméně její slovní zásoba, schopnost se vyjádřit a bezprostřední reakce jí umožnily se i tak postavit k tématu čelem. Následovaly dvě losované situace z reálného života a i ty zvládla evidentně skvěle, protože když došlo na hodnocení, byla první!!!

Jsem moc ráda, že přežila, takové schopné slečny by bylo škoda :-) Říkám si, že možná právě plán zvítězit hrál důležitou roli v tom, jak to nakonec dopadlo. Budu jí moc držet palce v krajském kole a pokud by to náhodou nevyšlo, věřím, že Katka se bude i nadále věnovat aktivitám, které ji vedou k tak vysoké úrovni znalosti anglického jazyka.

Mgr. Simona Strakošová

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.