Projekt Erasmus+ tentokrát u nás v Ostravě

30.10.2016

Naše gymnázium je od září 2015 do června 2018 součástí vzdělávacího programu Evropské unie, projektu Erasmus+. Cílem je dostat vyučování i mimo budovu školy, učit se zážitkem, zkušeností. Řídit se dle motta Konfucia: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Během tří let projektu studenti a učitelé vyjíždějí na zahraniční pobyty do partnerských škol, vzájemně se inspirují, motivují a učí. Po květnovém výjezdu studentů do Lotyšska, se nyní v říjnu na tři dny stala místem setkání všech partnerských škol právě Ostrava. Pedagogové z Chorvatska, Lotyšska, Maďarska a Rakouska poznali nejen naše porubské gymnázium a jeho okolí, ale i ostravské unikáty jakými jsou Dolní oblast Vítkovic nebo důl Anselm.

Komunikačními jazyky celého projektu jsou němčina a angličtina. Následující zahraniční pobyt čeká na porubské studentky a studenty v květnu 2017, kdy se vydají do maďarského Szolnoku.

Více informací a aktuální novinky o projektu naleznete na webové stránce www.schuledraussen.eu a tigriderasmusplus.webnode.cz

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.