Prezident Václav Klaus hostem Jazykového gymnázia Pavla Tigrida

16.02.2016

Ve středu 10. 2. 2016 přivítali v prostorách Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě učitelé a žáci pana profesora Václava Klause, předního představitele institutu nesoucího jeho jméno.

Vzácného hosta doprovázeli i jeho nejbližší spolupracovníci – PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., výkonný ředitel IVK a bývalý kancléř prezidenta Václava Klause v letech jeho prezidentování, Ing. Martin Slaný, Ph.D., ekonom, ekonomický poradce prezidenta a později také ředitel Sekretariátu prezidenta republiky, pana Václava Klause. Mezi hosty byl také analytik IVK, Ing. Filip Šebesta.

Po úvodním slovu ředitelky gymnázia a pana prezidenta se slova chopili sami studenti. Diskuse se nesla v přátelské atmosféře, byla poučná jak pro žáky, tak i pro naše hosty. Žáci ukázali, že mají přehled o dění kolem sebe, že se o ně zajímají a že nad ním přemýšlejí a utvářejí si svůj vlastní názor. Naši hosté odjížděli s jistým optimismem, že to s naší mladou generací, jak řekl prezident Václav Klaus, není tak špatné, jak se mnohdy tvrdí nebo se může na první pohled mnohým jevit.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.