Překladatelská soutěž pro studenty středních škol

21.04.2016

Pod záštitou Katedry germanistiky Ostravské univerzity proběhlo dne 14. 4. 2016 slavnostní vyhlášení výsledků Překladatelské soutěže pro studenty středních škol, kterého se „již tradičně“ účastnili také žáci našeho gymnázia.

Práci překladatele si s nadšením vyzkoušely Markéta Endlicherová (3.C), Markéta Šindlerová (4.C) a Renáta Šindlerová (4.C).

Vybírat mohli studenti ze široké nabídky soutěžních textů. Zájemci o literaturu si mohli zvolit překlad povídky, zájemci o odbornou jazykovou oblast a oficiální komunikaci zvolili překlad jídelního lístku a obchodního dopisu, stejně tak měli studenti možnost výběru textů z oblasti žurnalistiky a reklamy.

Překladové texty byly anonymně hodnoceny odborníky z Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kteří se překladatelské praxi sami věnují. Dle jejich názoru patřily překlady našich studentek jednoznačně k těm nejzdařilejším. Zvláštní ocenění si odnesla ze slavnostního vyhlášení soutěže studentka Markéta Endlicherová (3.C), jejíž překladový text byl vyhlášen za nejlepší ze všech soutěžních textů.

Studentkám gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů a radosti při překladu.

Mgr. Martin Oborný

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.