Požární cvičení naostro

14.09.2015

Dne 4. září 2015 v 9 hodin se v kanceláři v přízemních prostorách gymnázia rozhořel požár. Od počítače zahořelo vybavení celé kanceláře. Dým se vyvalil do schodiště a ředitelka gymnázia byla nucena vyhlásit evakuaci budovy a přivolat hasičský záchranný sbor.

Tolik pravil plán akce zpracovaný hasiči Martinem Gospošem – velitelem směny B, a Zbyňkem Slováčkem – velitelem cvičení, z nedaleké porubské hasičské základny. Po dojednání podpory ze strany hasičů naše gymnázium uskutečnilo požární cvičení se vší parádou. Nprap. Slováček jako předsunutá síla zakouřil kabinet v přízemí, následně se dým vyvalil do prostor přízemní chodby a schodiště. Umělý dým poměrně realisticky dokreslil představu o zakouření při reálném požáru.

Do pěti minut od vyhlášení požáru školním rozhlasem byla škola vyklizena, všichni studenti byli pedagogy vyvedeni na pozemek školního hřiště, co nejdále od zdroje požáru a nebezpečí.

Následně před budovu gymnázia přijíždí hasičská cisterna a vysokozdvižný žebřík. V prvním patře v učebně uvízli čtyři studenti. Bylo nutné je evakuovat oknem. Po vyproštění všech a vynesení jedné nalezené zraněné studentky se následně v prostorách parkoviště gymnázia uskutečnila statická ukázka hasičské výzbroje a výstroje. Posádka obou vozů studentům ochotně zodpověděla všechny dotazy, předvedla vybavení a zájemce vyvezla na žebříku do výšky 30 m, což odpovídá 11. patru budovy.

Školy mají ze zákona preventivní povinnost každoročně provést požární cvičení, ale teprve v součinnosti s hasiči si laik dokáže představit, jak by vypadal reálný požár, reálná evakuace a záchrana studentů z hořící budovy.

Za úspěšnou akci děkujeme všem, kteří se zúčastnili, jmenovitě pak
por. Mgr. Petru Kůdelovi – mluvčímu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje;
npor. Ing. Tomáši Lefnerovi – veliteli stanice Ostrava-Poruba;
nprap. Zbyňku Sedláčkovi a Martinu Gospošovi s kolegy – směně B.

Zvláštní poděkování patří štábu České televize – Redakce zpravodajství TS Ostrava a panu Marku Švidrnochovi (vedoucímu redaktorovi a vedoucímu vydání) za mediální podporu.

Reportáž o tomto požárním cvičení byla ještě téhož dne odvysílána na stanici ČT1 v pořadu Události v regionech; shlédnout ji můžete v čase od 21 min 6 s.

Mgr. Aleš Mazurek

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.