Podzimní studijní stáž v Limoges

12.02.2015

Na letošní podzimní stáž jsme vyrazili hned po ukončení tanečních. 23. listopadu jsme vyrazili z nádraží Ostrava-Svinov do Prahy, z Prahy autobusem do Paříže, a pak vlakem do Limoges, kde jsme strávili dva výjimečné týdny.

Bydleli jsme většinou u rodinek, se kterými jsme se seznámili během jarního výměnného pobytu. Teď to však bylo mnohem lepší.

Denně jsme chodili do školy Collège Jeanne d’Arc, se kterou máme dvacetiletou tradici výměn. Letos nás jelo devět z „francouzské“ třídy. Doprovázela nás paní profesorka ZSV Jana Tomalová, která mluví anglicky, německy a rusky. Zjistili jsme, že to byla spíše výhoda, že francouzsky příliš nemluví, protože jsme se nebáli komunikovat s chybami.

Přes počáteční stres jsme se rychle přenesli, a pak jsme si užívali klid, francouzské jídlo a volný čas.

Samozřejmě, jako každá stáž, nám to přineslo mnoho zážitků a zkušeností, ale o tom se nemluví, to se zažívá. Mnohým se nám nechtělo jet domů, po návratu přišlo vystřízlivění a klid byl ten tam.

autor textu: Vanda Dunajová, 4.E; doplnila Mgr. Dana Gracová

autor videa: Denisa Vargová, 4.E

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.