Paliativní a hospicová péče optikou etiky

14. 2. 2017

Na konci měsíce ledna se uskutečnila v prostorách gymnázia druhá přednáška týkající se etického rozměru medicíny, která byla tematicky zaměřena na otázky paliativní a hospicové péče o nevyléčitelně nemocné pacienty v terminálním stádiu nemoci.

Naše pozvání tentokrát přijala Bc. Andrea Radomská, DiS, která se řadí v moravskoslezském kraji k předním pracovníkům v tomto oboru. Základním smyslem této přednášky bylo poukázat i na témata života, kterým se současný konzumní svět zarytě vyhýbá a opomíjí je.

V dvouhodinovém bloku se studenti souhrnně seznámili se základními fakty týkajícími se hospicové a paliativní péče a následně pak s možnostmi péče v našem regionu. Struktura přednášky nastínila problematiku a etické otázky oboru, varovala studenty před zanedbáváním prvotních příznaků vážného onemocnění. Navazující blok se poté detailně věnoval péči o těžce nemocného pacienta v rodině včetně nevyléčitelně nemocných dětí a otázce samotného úmrtí v rodině.

Podstatnou částí přednášky byly etické otázky bezprostředně spjaté s úmrtím blízkého člověka – partnera, rodiče, dítěte, kamaráda, kamarádky nebo vlastní úmrtí. Pomocí pracovního listu „Moje smrt“ byla studentům velmi realisticky nastíněna představa o eschatologických otázkách (posledních věcech na tomto světě) člověka.

Přednášená problematika studenty 4. ročníků obohatila nejen o informace z této oblasti, ale rovněž doplnila potřebné penzum znalostí k maturitní zkoušce.

Poslechnout si můžete první část (PDF – 2,9 MB) a druhou část (PDF – 1,7 MB) záznamu Českého rozhlasu.

Zvláštní poděkování

Rádi bychom poděkovali panu Mgr. Stanislavu Janalíkovi z Českého rozhlasu – Centra zpravodajství Ostrava – za vstřícný přístup a mediální podporu.

Více informací naleznete na webu www.zivotastrom.cz.

Související články


« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel