Olympiáda ve španělském jazyce

15.02.2016

Ve středu 10. února proběhlo školní kolo olympiády ve španělském jazyce. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích: do kategorie SŠ I patřili studenti, kteří se učí španělsky maximálně tři roky, v kategorii SŠ II soutěžili studenti, kteří se učí španělsky déle než tři roky. Soutěž se skládala z poslechového testu, porozumění psanému textu a ústní části, kde měli studenti za úkol popsat obrázek, pohovořit s vyučujícími na téma, které obrázky zachycovaly, a vyřešit improvizovanou situaci.

V kategorii SŠ I zvítězil Petr Kladiva, na 2. místě skončila Tereza Oravová a na 3. místě Jaroslava Plotická. Všichni studenti jsou z 3.A. V kategorii SŠ II byly výsledky velmi těsné, avšak nakonec 1. místo obsadila Vanda Frnková ze 4.A, 2. místo Kateřina Vítková z 4.A a 3. místo Kateřina Dziková ze 4.B.

Děkujeme všem studentům za účast a obrovskou snahu a gratulujeme vítězům, kteří předvedli skvělé výkony. Petr Kladiva a Vanda Frnková budou naše gymnázium reprezentovat 17. 3. 2016 v krajském kole, které se uskuteční na Gymnáziu Hladnov.

¡Les deseamos mucha suerte!

Mgr. Alena Hapalová

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.