Nepiš si taháky, ale dělej to, co tě baví

4. 9. 2017

Přemýšleli jste někdy nad možností studovat vysokou školu v zahraničí? Pokud ještě ne, možná by vás přesvědčil se nad touto možností vážně zamyslet pan Jiří Mravec, který studuje prvním rokem na University of Warwick a přišel se na konci června podělit o své zkušenosti se studenty tříd 3. E a 4. E.

Nejprve studenty informoval, pro jaké typy osobností studium v zahraničí není příliš vhodné, ale poté se již soustředil na pozitiva takové zkušenosti. Hlavně oceňoval vynikající materiální a technické vybavení škol a úroveň vztahů mezi studujícími a učiteli. Zároveň vyzdvihl fakt, že se studenti neučí kvanta dat zpaměti, ale jsou nuceni kriticky přemýšlet. Dokonce prozradil, že u zkoušek jsou všechny studijní materiály k dispozici. Za jediné negativum tak označil pouze chybějící české jídlo, protože kontakt s rodinou a přáteli v České republice snadno udržuje díky moderním komunikačním technologiím a s oblibou říká, že spojení se světem je dnes lehčí než kdy dřív.

Poslední část informací se týkala podmínek přijetí a získání stipendií. Pan Mravec radil studentům, aby se věnovali navíc nějaké mimoškolní činnosti, která je později odliší od tisíců dalších uchazečů z celého světa. Nejlepší zprávou pro zájemce totiž je, že pokud už jste na univerzitu jednou přijati, drtivá většina posluchačů ji zdárně dokončí. No nestojí to za pokus?

Mgr. Simona Brothánková

Související články


« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel