Nepiš si taháky, ale dělej to, co tě baví

04.09.2017

Přemýšleli jste někdy nad možností studovat vysokou školu v zahraničí? Pokud ještě ne, možná by vás přesvědčil se nad touto možností vážně zamyslet pan Jiří Mravec, který studuje prvním rokem na University of Warwick a přišel se na konci června podělit o své zkušenosti se studenty tříd 3. E a 4. E.

Nejprve studenty informoval, pro jaké typy osobností studium v zahraničí není příliš vhodné, ale poté se již soustředil na pozitiva takové zkušenosti. Hlavně oceňoval vynikající materiální a technické vybavení škol a úroveň vztahů mezi studujícími a učiteli. Zároveň vyzdvihl fakt, že se studenti neučí kvanta dat zpaměti, ale jsou nuceni kriticky přemýšlet. Dokonce prozradil, že u zkoušek jsou všechny studijní materiály k dispozici. Za jediné negativum tak označil pouze chybějící české jídlo, protože kontakt s rodinou a přáteli v České republice snadno udržuje díky moderním komunikačním technologiím a s oblibou říká, že spojení se světem je dnes lehčí než kdy dřív.

Poslední část informací se týkala podmínek přijetí a získání stipendií. Pan Mravec radil studentům, aby se věnovali navíc nějaké mimoškolní činnosti, která je později odliší od tisíců dalších uchazečů z celého světa. Nejlepší zprávou pro zájemce totiž je, že pokud už jste na univerzitu jednou přijati, drtivá většina posluchačů ji zdárně dokončí. No nestojí to za pokus?

Mgr. Simona Brothánková

« zpět