Návštěva naší úspěšné studentky

20.11.2017

V listopadu zavítala na půdu našeho gymnázia bývalá studentka Erika Kadlčíková, aby již podruhé prezentovala našim současným žákům možnost studia ve Velké Británii, resp. ve Skotsku. Erika jakožto absolventka anglické třídy se po maturitě rozhodla odejít studovat francouzské překladatelství a tlumočnictví, a to do Skotska na univerzitu Heriot-Watt, a dokázala, že studium v zahraničí je pro každého. Stačí mít jen vůli a píli.

Naše žáky seznámila s možnostmi studia, procesem přihlášení a tím, co vše je třeba pro studium v zahraničí udělat. Hovořila o drobných překážkách i množství pozitiv, stejně jako o tom, jak si sama studium financuje. V současnosti si z edinburské univerzity „odskočila“ na roční studijní pobyt do Francie v rámci projektu Erasmus+. Tento projekt dotovaný Evropskou komisí probíhá i na našem gymnáziu. Žáci měli v letech 2016 a 2017 možnost zcela zdarma vycestovat do Lotyšska a Maďarska. Na jaře 2018 se chystají na týdenní pobyt do Chorvatska.

Nicméně není to jen Erika, která se rozhodla studovat vysokou školu v zahraničí a které dobrá znalost cizích jazyků otevřela brány světa. Loni ji následovali například Sebastian Sedlár nebo Zuzana Hudcová. I absolventi francouzských a německých tříd se stále častěji vydávají za studiem vysokých škol do zahraničí, oborů nejen jazykových. Studují forenzní vědy, management, právo nebo i medicínu. Všem přejeme mnoho úspěchů!

 

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.