Naši žáci na Pražském studentském summitu a v Evropském parlamentu mládeže

1. 7. 2015

Žáci se učí ve škole, ale také prostřednictvím dalších nejrůznějších příležitostí, prostřednictvím setkání se zajímavými osobnostmi apod. To vše se jim snažíme umožnit či zprostředkovat. V oblasti společenských věd se žáci v tomto školním roce zúčastnili hned několika zajímavých akcí. Některé z nich probíhají v anglickém jazyce, takže při tom současně využívají a zlepšují si i své jazykové znalosti. O jedné takové akci píše jeden z účastníků, Jan Chiotellis.

„Ve školním roce 2014/2015 jsme se zúčastnili Pražského studentského summitu. Jedná se o vzdělávací projekt, který připravuje simulace mezinárodních organizací pro mládež z celé České republiky. Jako zájemci jsme museli vytvořit delegaci a napsat esej na zahraniční politiku státu, který bychom chtěli zastupovat. Každý stát je pak zastoupen v některých z existujících orgánů OSN, např. UNESCO, UNEP (Program pro životní prostředí), ECOSOC (Hospodářská a sociální rada), HRC (Rada pro lidská práva) aj. Každý orgán měl svou vlastní agendu a svůj jednací řád.

Od listopadu do února jsme se zúčastnili pěti přípravných setkání. Na každém z nich byla panelová diskuze, kde byli zajímaví hosté, např. Erik Tabery, Alexandr Vondra a další. Po panelové diskuzi vždy následoval program v orgánech, kde jsme se učili o tom, jak to chodí v orgánech OSN, probírali agendu, procvičovali jednací řád a učili se řečnickým dovednostem.

Konkrétně v UNESCO, kde jsem byl já, byla agenda na tento rok nová eugenika, revize mezinárodních úmluv týkajících se autorského práva a nemateriální dědictví lidstva. Ke každému tématu agendy jsme museli napsat stanovisko státu, který jsme reprezentovali a to stanovisko jsme poté zastávali na závěrečné konferenci. Ovšem výjimka byla s nemateriálním dědictvím lidstva, tam jsme v rámci regionálních skupin nominovali památky.

Závěrečná konference v Praze, která byla v dubnu, začala slavnostním zahájením v hotelu Ambassador. Tam se studenti mohli setkat s mnoha osobnostmi. Vystoupili tam např. ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, evropská komisařka Věra Jourová, velvyslanec USA Andrew Schapiro, velvyslanec Kanady Otto Jelínek a další. Následující dny probíhaly v pražském kongresovém centru.

Byla pro nás zajištěna také prohlídka Senátu České republiky.

Závěrečná konference byla vyvrcholením celého projektu, kde jsme si vyzkoušeli jednání na vrcholné úrovni bez jakékoliv pomoci. Na konci konference bylo slavnostní ukončení, kde se předávaly ceny za nejlepší delegáty, nejlepší delegaci, nejlepší esej, atd. Já jsem obdržel cenu za skokana roku v UNESCO.

Byla to skvělá zkušenost, která nám všem dodala hodně sebevědomí a znalostí. Poznali jsme spoustu nových a zajímavých lidí, na které se budeme těšit v příštím ročníku PSS.“

V příštím školním roce počítáme mimo jiné opět s účastí našich žáků na Pražském studentském summitu, dále v Evropském parlamentu mládeže v Ostravě, nově také v Českém modelu amerického kongresu či v projektu Active Citizens.

Žáci by měli získat nejen co největší množství nových poznatků a vědomostí, ale měli by být schopni se také orientovat ve společnosti a být do značné míry připraveni pro život. Myslíme si, že se to daří právě i díky uvedeným příležitostem.

Za předmětovou sekci základů společenských věd Mgr. Jana Tomalová

« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel