Naše studentky ovládly krajské kolo soutěže v anglickém jazyce

19.03.2015

V pondělí 16. března 2015 se ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici utkali nejlepší angličtináři našeho kraje. Soutěžili v ústním projevu a také v porozumění slyšenému slovu. Naši školu reprezentovaly dvě studentky, které s touto soutěží mají již velké zkušenosti, neboť ji úspěšně absolvovaly v loňském roce.

Každá soutěžila v jiné kategorii, a tak si vzájemně nekonkurovaly. Victoria Tichá ze třídy 3. E svou kategorii vyhrála a navázala tak na svůj loňský úspěch. Tehdy soutěžila v nižší kategorii a v celostátním kole obsadila 7. místo.

Zato Jolanta Siwek ze třídy 3. A se od loňska o jedno místo zlepšila a vyhrála. Obě úspěšné výherkyně budou naše gymnázium reprezentovat v celostátní soutěži, která je plánována na úterý 19. května 2015 v Praze.

Oběma gratuluji k vynikajícímu výsledku a přeji co nejlepší umístění v tvrdé konkurenci z celé republiky.

Mgr. Simona Brothánková
vedoucí sekce anglického jazyka

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.