Maturitní ples

13.03.2017

Vážení a milí rodiče, spolužáci a přátelé školy,

dovolte nám Vás všechny srdečně pozvat na letošní Maturitní ples našeho gymnázia. Přijďte společně s námi, letošními maturanty, oslavit naše blížící se zkoušky dospělosti a užít si nezapomenutelný večer plný skvělé hudby, zábavy a tance.

Ples se bude konat 18. 3. 2017 v Multifunkční aule Gong. Tématem večera je Hollywood, v našem podání tedy JAZGYMWOOD. Tak vytáhněte limuzínu z garáže a neváhejte se ukázat na červeném koberci.

S koupí lístků nemeškejte a kontaktujte naše prodejce, protože jich v předprodeji už mnoho nezbývá. (4.A – Tereza Oravová, Zuzana Ehrlichová; 4.C – Anežka Liparová; 6.E – Eliška Vaňková). Pokud nemáte možnost zakoupit ve škole, napište e-mail na adresu terka.oravova@seznam.cz.

Pro více informací sledujte naši facebookovou událost.

Těšíme se na Vás,
Organizační tým plesu

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.