Journée canadienne à l’Université d’Ostrava – Kanadský den na Ostravské univerzitě

24. 4. 2018

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 jsme se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity zúčastnili Studentské vědecké konference, na kterou katedra romanistiky již několik let zve také středoškolské studenty. Letošní název konference zněl „Kanadský den“ – téma zajímavé, nevšední, lákavé…

Vše začalo v učebně č. 205, kde od samého počátku panovala přátelská atmosféra. Konferenci zahájil děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Následoval příspěvek pana Bruna Courbona, profesora z Université Laval v Kanadě, který nás zasvětil do problematiky francouzštiny v Québecu a její občasné nevyzpytatelnosti. Po vyslechnutí zajímavé přednášky následovala krátká přestávka: pause-café.

Poté začala ta pravá studentská konference. Jako první představili svůj příspěvek Aneta s Ondrou. Zvolili si téma „Les expressions idiomatiques québecoises“ („Quebecké idiomy“), během jehož prezentace se jim podařilo nadchnout také publikum a zapojit jej do dění. Všechny nejen nesmírně pobavili, ale především je obohatili o nové výrazy užívané v Québecu. Vzápětí šla na řadu Katka. Ta svým lingvistickým tématem „Marre des anglicismes au Québec“ („A dost anglicismů v Québecu“) rozpoutala vášnivou diskusi. Katka byla v závěru oceněna za nejlepší příspěvek a Aneta s Ondrou také neodešli s prázdnou.

A nyní to, na co všichni čekáte. S čímpak jsme to kromě diplomů a účastnických certifikátů opouštěli půdu katedry romanistiky? S taškami plnými propagačních materiálů Ostravské univerzity, Katka navíc s pětikilovým slovníkem. :-) Všichni jsme si ale odnesli především spoustu zkušeností s prezentováním a vedením debaty. A v kavárně, kde se tento příspěvek zrodil, jsme se shodli, že je to neocenitelný zážitek, a doporučujeme všem, aby se příští rok zúčastnili také.

Bisous à tous

Kateřina Kučerová, Aneta Odrihocká a Ondřej Melichařík

Související články


« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel