Jako špioni na misi?

27. 3. 2017

V předvánoční čas se na našem gymnáziu obvykle konají nejrůznější mimoškolní akce. V prosinci 2016 se německy hovořícím maturantům naskytla výjimečná možnost navštívit Centrum sdílených služeb firmy Siemens v Ostravě. Firma nabízí uplatnění především německy hovořícím lidem, ale ve firmě se celkem využívá 28 jazyků.

Naše průvodkyně nás stručně informovala o historii firmy, jež na našem území úspěšně působí již od roku 1890. Studenti se dále seznámili s činnostmi, které jsou v Ostravě od roku 2008 vykonávány, a byl jim představen štědrý systém firemních benefitů, k nimž patří možnost pracovat dva až tři dny v týdnu z pohodlí domu.

Pro naše budoucí absolventy byly cenné informace o možnosti absolvovat v Centru sdílených služeb dlouhodobou brigádu během vysokoškolského studia. V současné době je ve firmě zaměstnána i jedna naše absolventka. Bohužel zrovna pracovala z domu, a tak jsme se s ní nepotkali.

Po přestávce, kterou přítomní chlapci strávili v relaxační zóně hrou stolního fotbalu, následovala prohlídka jednoho patra, ve kterém pracují zaměstnanci v Open Space kanceláři.

Studenti měli možnost během celé návštěvy klást otázky a před maturitou si uvědomit, co je možná čeká v budoucím životě, případně porovnat prostředí a pracovní nasazení s tím, co znají od svých rodičů a sourozenců.

Simona Brothánková

« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel