Havaj o pátku třináctého

03.06.2016

Nešťastné datum okořeněné souborem přednášek o místu, kde žijí nejšťastnější lidé světa: tak probíhal 13. květen 2016 na našem gymnáziu, kam – už podruhé, ale ve velkém stylu vlastně poprvé – zavítal Josh Nelson, člen Křesťanské akademie mladých a nadšený propagátor havajské kultury v České republice.

Sympatický dvacátník, který vystudoval Moodyho biblický ústav v Chicagu, už nějakou dobu žije v tuzemsku, kde se věnuje osvětové a sbormistrovské činnosti. Ač tedy kantořina není hlavní náplní jeho práce, náročnou pedagogickou dávku pěti po sobě jdoucích hodin, kterou jsme mu uchystali do rozvrhu, zvládl s bravurou ostříleného učitelského matadora. Žáci měli příležitost vyslechnout si klady i zápory dnešní Havaje, dostat hlad při pohledu na chicagskou „hlubokotěstou“ pizzu (deep-dish pizza), projevit svůj úsudek v aprílové obdobě známé hry Věřte – nevěřte, či se od svých spolužáků dozvědět, co ještě nikdy v životě nedělali. Po úvodních rozpacích se studenti přestali ostýchat a každá třída si návštěvu užila dle svého naturelu.

Aby i naše země přispěla svou troškou k hostovým zhýčkaným chuťovým buňkám, věnovala mu anglická sekce jahodovou Studentskou pečeť a zlatavý mok z plzeňského Prazdroje. A protože čas v hodinách utíkal jako voda a povídání nezřídka končilo vprostřed myšlenky, máme o důvod více pozvat výmluvného Havajce na naši školu znovu.

Michal Místecký

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.