Gymnázium ve víru diplomacie

19.10.2016

Už před rokem a půl jsme měli tu čest přivítat na půdě našeho gymnázia vzácného hosta – diplomata pracujícího pro Americkou ambasádu v Praze. Jelikož se jeho beseda se studenty setkala s pozitivním ohlasem, rádi jsme využili podobné nabídky a přivítali jsme v úterý 4. října 2016 pana tajemníka Jamese Tiru, který přijel do naší školy v rámci návštěvy Severomoravského kraje. Na úvod seznámil studenty posledního ročníku studia se svým dětstvím, studiem a kariérou, která ho už zavedla i s celou rodinou na ambasády v Indii a Austrálii. A nyní již od léta pracuje v Praze.

Po tomto úvodu dostali studenti celou řadu možností klást našemu hostu otázky. Témata hovoru se nevyhnula ani právě probíhající prezidentské kampani ve Spojených státech nebo nadcházejícím krajským a senátním volbám u nás. Dále se debatovalo o významu NATO, vlivu médií na utváření reality, nákladech na studium v USA nebo o kulturních rozdílech mezi Čechy a Američany.

Diskutovaná témata nebyla jistě snadná a vyžadovala ze strany tazatelů i aktivní znalost specifické slovní zásoby a všeobecný přehled. Studenti byli nuceni srozumitelně zformulovat své dotazy a zároveň využili příležitosti ověřit si v praxi, jak dalece rozumí rodilému mluvčímu, který používá americkou angličtinu, jejíž charakteristické rysy znají z výuky anglického jazyka.

Poslání diplomata je velmi náročné. Pan tajemník se mu věnuje až deset hodin denně. Nehledě na to, že může být vyslán i do zemí sužovaných dlouhodobým válečným konfliktem. Věřím, že během následujících tří let, kdy bude u nás působit, se naskytne příležitost, aby do naší školy ještě jednou zavítal.

Mgr. Simona Brothánková

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.