Geologická exkurze

12.05.2016

Výlet naší třídy na Landek byl ohromně zábavný. Nejdříve jsme se šli podívat do hornické šachty a hornického muzea, kde nám upovídaný průvodce s chutí vyprávěl o všech zajímavostech v dolech. Exkurze nám všem přiblížila, jak vypadal život horníka a také to, jaké nebezpečí v dolech hrozilo.

Potom jsme se vydali na túru kolem Landeku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme vyrazili, vedeni paní profesorkou Markovou. O chvíli později se však zvedl vítr a déšť nás rozhodně nešetřil. Všichni byli brzy promočeni a třásli se zimou, toužíce po teplém čaji.

A tak jsme se rozhodli výlet si zkrátit – a to trochu záživnější cestou. Každý z nás se křečovitě chytal větví stromů a padal na zablácenou zemi příkrých svahů. Naštěstí nás paní profesorka Drobíková dokázala skvěle navigovat, tak jsme podle jejích rad přizpůsobili své těžiště, abychom zvládli gravitaci, a spolupráce třídy byla také na jedničku.

Přestože jsme byli unavení a nohy nás bolely, všichni jsme odcházeli s novým zážitkem a společnou vzpomínkou, která se jen tak ze zabláceného Landeku, bot a kalhot nevytratí!

Mája Kaletová

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.