Erasmus+ – výjezd do Lotyšska

11.05.2016

Ve dnech 24. 4. – 30. 4. v rámci projektu Erasmus+ „Schule draußen“ jsme navštívili zemi tisíců jezer – Lotyšsko. Po příletu do hlavního města Rigy jsme byli ubytováni v nádherném hotelu Valdemars, kde jsme se postupně setkávali se studenty z Chorvatska, Rakouska a Maďarska. Následující den jsme absolvovali prohlídku okouzlujícího historického centra Rigy a okolí. Odpoledne jsme se autobusem přesunuli do města Dagdy, hlavní destinace našeho pobytu. Zázemím nám byla základní a střední škola v Dagdě, jejíž internát se nám stal útočištěm. Hostitelská země pro nás měla přichystaný bohatý, poutavý program. Nejvíce nás zaujala nádherná jezera a rašeliniště, spolu s muzeem chleba. Příjemnou atmosféru dokreslovala tradiční lotyšská kuchyně. Krásné počasí nám umožnilo vychutnat si plnými doušky krásy této země. Při celodenních aktivitách s kamarády z ostatních zemí jsme mohli využít a procvičit si své jazykové znalosti jazyka německého i anglického. Po tomto úžasném týdnu se nám tak těžko se vším loučilo, že se nám ani nechtělo domů.

Petra Smoleňová, 2.C

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.