Den poezie

14.11.2014

Tigrid má říz!

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se již pošesté studenti našeho gymnázia zúčastnili mezinárodního Dne poezie, který už tradičně proběhl v prostorách pobočky Městské knihovny Ostrava na Opavské ulici. Netradičně však letošní večer zahájil nově vzniklý pěvecký sbor pod vedením Mgr. Taťány Novákové.

Tématem již šestého ročníku byla „Řezaná poezie“, a tak jsme měli možnost vyslechnout verše Karla Kryla, Josefa Kainara, Františka Gellnera, Viktora Dyka, Jiřího Žáčka a dalších, stejně jako prózu Jiřího Suchého či aforizmy Otakara Matuška.

Se svými texty se posluchačům představili jak žáci šestiletého gymnázia – Jana Burdová, Monika Bochenská, Oliver Bobek, Daniela Dziubová, Julie Havlíčková, Linda Káňová (všichni z 2. E), tak studenti čtyřletého gymnázia – František Sněhota, Kryštof Boščík, Iva Delichristovová, (3. E), Jana Hájková, Beáta Mrkvičková, Anna-Marie Vichrová (3. A), Dominik Krayzel, Valerie Grodová (2. A), Nikola Niedzielová, Kateřina Folvarčná, Martina Telecká, Vít Maňas, Vojtěch Pokorný, Mikoláš Rec (3. C), Veronika Svobodová, Karolina Sikorová (4. B) a Kateřina Klimová (4. C). S vlastní tvorbou pak vystoupila Kateřina Vítková. Celý večer hudbou zpříjemnil Dominik Krayzel.

Všichni účinkující sklidili potlesk publika, které bylo letos zase o něco početnější.

Organizace Dne poezie se jako v předešlých ročnících ujala Mgr. Lenka Žvaková, spolu s kolegyněmi Mgr. Taťánou Novákovou, Mgr. Janou Tomalovou a Mgr. Jaroslavou Cvečkovou.

Už se těšíme na nový ročník!

Text a foto J. Cvečková

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.