Den poezie na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida

28.11.2016

Dne 24. listopadu 2016 se uskutečnil tentokráte již 18. ročník celorepublikové akce Den poezie; letos s motem Žádný člověk není ostrov. Naše škola přidala svůj název: Lonesome no more! Studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida recitovali opět v prostorách Knihovny města Ostravy v pobočce na Opavské 6111 v Ostravě-Porubě. Se zajímavými texty vystoupili ti nejmladší a v neposlední řadě i absolventka naší školy.

Recitující: Veronika Bernardová (1.E), Marie Cvečková (3. A), Karel Bilčík (2.E, text ve francouzštině), Julie Havlíčková (4.E), Michael Záthurecký (5.E, text v němčině), Alice Sklenářová (1.C, text v angličtině) společně s Dominikem Hrabcem (1.A, text v angličtině), Eva Purkyňová (3.E), František Sněhota (5.E), Kryštof Boščík (5.E), Petra Smoleňová (3.C, text v němčině), Petr Kladiva (4. A), Stanislav Výtisk (4.A) a Jana Hájková (loňská absolventka).

Na úvod programu zahrála na flétnu Barbora Sukatschová a na závěr recitací na saxofony zahrály studentky Zuzana Landová a Adéla Vondroušová.

Mezi posluchači byli kromě našich studentů i jejich rodiče či prarodiče, přátelé a také učitelé naší školy a milé paní knihovnice. Zejména jim patří velký dík za opětovné milé uvítání v knihovně. O organizaci Dne poezie se staraly Jana Tomalová a Lenka Žvaková, která celým programem provázela a na konec zarecitovala krátkou báseň.

Velké poděkování patří i SRPG, které přispělo na drobné pohoštění, a všem knihovnicím zdejší pobočky, které navařily čaj i kávu a vzorně nachystaly i další pohoštění, které napekly maminky či babičky recitujících. Studenti nad koláčky či miskami s ovocem ještě dlouho debatovali nad poezií, vyměňovali si své dojmy a někteří si již plánovali svá vystoupení v rámci Dne poezie 2017…

Podvečer s poezií se vydařil a přispěl tak k tomu zvláštnímu adventnímu času, plnému očekávání, překvapování či tajemství.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.