Den otevřených dveří na jazykovém gymnáziu ve středu 17. ledna od 14 hodin!

10. 1. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v prostorách naší školy ve středu 17. 1. 2018 od 14 do 18 hod. Přijďte nasát atmosféru naší školy, prohlédnout si učebny, popovídat si s našimi studenty a s vyučujícími, popřípadě si vyzkoušet různé aktivity z vyučovacích hodin. Dozvíte se vše důležité o studiu na naší škole.

Ve školním roce 2018/2019 přijmeme do šestiletého oboru (po 7. třídě ZŠ) s prvním jazykem francouzským 30 studentů, do čtyřletého oboru (po 9. třídě ZŠ) s prvním jazykem anglickým 60 studentů a s jazykem německým 30 studentů. Kromě výše uvedených jazyků si mohou žáci vybrat z nabídky dalších tří cizích jazyků (španělský, ruský, seminář z latiny).

4letý/6letý obor studia První studovaný jazyk Počet přijímaných studentů
4letý (po 9. třídě ZŠ) anglický 60
4letý (po 9. třídě ZŠ) německý 30
6letý (po 7. třídě ZŠ) francouzský 30

Souhrnné informace o studiu a přijímacím řízení na gymnáziu podají

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka
učebna č. 16 (1. poschodí)
v 15.00 hod., 16.00 hod., 17.00 hod.

Mgr. Jaroslava Cvečková, zástupkyně ředitelky
učebna č. 18 (1. poschodí)
v 14.30 hod., 15.30 hod., 16.30 hod., 17.30 hod.

Informace o výuce v jednotlivých předmětech podají

Informace podají vyučující daných předmětů (rozpis učeben bude vyvěšen u vstupu do budovy).

Informace o využití francouzského jazyka podají

Informace podají vyučující francouzského jazyka a jejich hosté:
Hélène Buisson, atašé pro francouzský jazyk z Francouzského institutu v Praze
a Elisa Pekelder, vedoucí Campus France v ČR, která představí možnosti studia ve Francii po ukončení SŠ.

Studenti a pedagogové naší školy jsou připraveni Vás provést oběma budovami a přiblížit Vám a Vašim dětem studium na našem gymnáziu.

Těšíme se na Vás!

Související články


« zpět