Den otevřených dveří na jazykovém gymnáziu už tuto sobotu od 9 hodin!

04.11.2017

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v prostorách naší školy v sobotu 4. 11. 2017 od 9 do 13 h. Přijďte nasát atmosféru naší školy, prohlédnout si učebny, popovídat si s našimi studenty a s vyučujícími, popřípadě si vyzkoušet různé aktivity z vyučovacích hodin. Dozvíte se vše důležité o studiu na naší škole.

Ve školním roce 2018/2019 přijmeme do šestiletého oboru (po 7. třídě ZŠ) s prvním jazykem francouzským 30 studentů, do čtyřletého oboru (po 9. třídě ZŠ) s prvním jazykem anglickým 60 studentů a německým 30 studentů. Kromě výše uvedených si mohou studenti vybrat z nabídky dalších tří cizích jazyků (španělský, ruský, seminář z latiny).

4letý/6letý obor studia První studovaný jazyk Počet přijímaných studentů
4letý (po 9. třídě ZŠ) anglický 60
4letý (po 9. třídě ZŠ) německý 30
6letý (po 7. třídě ZŠ) francouzský 30

Souhrnné informace o studiu a přijímacím řízení na gymnáziu podají

Ing. Monika Kocháňová, ředitelka
učebna č. 16 (1. poschodí)
v 9.30 h, 10.30 h a 11.30 h

Mgr. Lenka Žvaková, výchovná poradkyně
učebna č. 18 (1. poschodí)
v 10.00 h, 11.00 h a 12.00 h

Informace o výuce v jednotlivých předmětech podají

Informace podají vyučující daných předmětů (rozpis učeben bude vyvěšen u vstupu do budovy).

Informace o využití francouzského jazyka podají

Informace podají vyučující francouzského jazyka a jejich hosté

Nicolas Bitaudeau, manažer lidských zdrojů, IBM France Brno
učebna č. 16 (1. poschodí)
v 10.00 h, 11.00 h a 12.00 h

Mgr. Alena Baljajevová, absolventka české sekce lycea v Dijonu, bývalá žákyně gymnázia
učebna č. 18 (1. poschodí)
v 9.30 h, 10.30 h a 11.30 h

Tito hosté v krátkých vstupech pohovoří o možnostech využití francouzštiny pro studium na francouzských školách (Mgr. Baljajevová) a o jejím využití v profesním životě (pan Bitaudeau).

Studenti a pedagogové naší školy jsou připraveni Vás provést oběma budovami a přiblížit Vám a Vašim dětem studium na našem gymnáziu.

Těšíme se na Vás!

Druhý termín Dne otevřených dveří bude ve středu 17. 1. 2018 od 14.00 do 18.00 hod.

« zpět