Den otevřených dveří na jazykovém gymnáziu se už blíží!

25. 10. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří, který se bude konat v prostorách naší školy v sobotu 10. 11. 2018 od 9 do 13 hod. Přijďte nasát atmosféru naší školy, prohlédnout si učebny, popovídat si s našimi studenty a s vyučujícími, popřípadě si vyzkoušet různé aktivity z vyučovacích hodin. Dozvíte se vše důležité o studiu na naší škole.

Ve školním roce 2019/2020 přijmeme do šestiletého oboru (po 7. třídě ZŠ) s prvním jazykem francouzským 30 studentů, do čtyřletého oboru (po 9. třídě ZŠ) s prvním jazykem anglickým 60 studentů a německým 30 studentů. Kromě výše uvedených si mohou studenti vybrat z nabídky dalších tří cizích jazyků (španělský, ruský, seminář z latiny).

4letý/6letý obor studia První studovaný jazyk Počet přijímaných studentů
4letý (po 9. třídě ZŠ) anglický 60
4letý (po 9. třídě ZŠ) německý 30
6letý (po 7. třídě ZŠ) francouzský 30

Souhrnné informace o studiu a přijímacím řízení na gymnáziu podají

Mgr. Jaroslava Cvečková
zástupkyně ředitelky
učebna č. 18 (1. poschodí)
9.30 h., 10.30 h., 11.30 h.

PaedDr. Vlastimil Moravec
zástupce ředitelky
učebna č. 16 (1. poschodí)
10.00 h., 11.00 h., 12.00 h.

Informace o výuce v jednotlivých předmětech podají

Informace podají vyučující daných předmětů (rozpis učeben bude vyvěšen u vstupu do budovy).

Studenti a pedagogové naší školy jsou připraveni Vás provést oběma budovami a přiblížit Vám a Vašim dětem studium na našem gymnáziu.

Těšíme se na Vás!

Související články


« zpět