Comment Cage de scène a fait de nous des comédiens – Jak z nás Cage de scène udělala herce

15.02.2016

Le 27 janvier 2016, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour la deuxième fois dans notre établissement les membres de Cage de scène, association théâtrale de Reims en France. Jean-Michel et Alain ont travaillé avec la classe de 4.E et ont mis en scène le poème Le Cancre de Jacques Prévert. Pendant 1h30, les élèves ont crée dans l’espace l’expression de ce poème et ont montré de vrais talents de comédiens. Le résultat du travail des élèves sur eux-mêmes était surprenant et la mise en scène fascinante.

Dne 27. ledna 2016 jsme měli tu čest přivítat na našem gymnáziu již podruhé členy divadelní společnosti „Cage de scène“ z Remeše ve Francii. Jean-Michel a Alain se třídou 4. E scénicky zpracovali báseň Lajdák od Jacques Préverta. Studenti ztvárnili tuto báseň pomocí výrazových prostředků a ukázali, že v sobě ukrývají herecký talent. Závěrečný přednes básně byl překvapující a fascinující.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.