Cizinecká policie studentům – workshop v rámci oslav Tigrid stoletý

1. 11. 2017

U příležitosti oslav nedožitého stého výročí narození Pavla Tigrida se v prostorách gymnázia uskutečnila přednáška Cizinecké policie Ostrava týkající se současné uprchlické krize, která vztáhla historickou paralelu dneška k exilu Pavla Tigrida ve Francii.

V rámci workshopu se studenti seznámili s náplní práce zaměstnanců Služby Cizinecké policie ČR. Nejprve zhlédli krátké instruktážní video o mechanismu přijímání uprchlíků a běženců na hranicích státu, o jejich zaevidování a zdravotním vyšetření.

Workshop byl veden s maximálním úsilím o názornost a praktičnost přednášené tematiky. Byl koncipován do tří bloků:

  1. Již zmíněný instruktážní film a základní seznámení s prací cizinecké policie a související problematikou.
  2. Praktické školení v oblasti identifikace osob, orientace v dokladech, základní deskripce fyziologie tváří s přihlédnutím k výrazným poznávacím rysům a detekce základních znaků padělaných dokladů totožnosti.
  3. Schengenbus – mobilní pracoviště cizinecké policie sloužící k analýze pravosti předložených dokladů totožnosti.

Od počátku programu se mezi přednášejícími a studenty rozvinul živý dialog. Četnost otázek ukázala zájem studentů nejen o práci cizinecké policie jako takové, ale i o aktuální stav v oblasti uprchlictví v Evropě.

Asi největším lákadlem pro studenty byla možnost pracovat s reálným vybavením příslušníků cizinecké policie a po proškolení nabídka vyzkoušet si odhalení pravosti, či nepravosti předložených dokladů totožnosti. K tomu velmi napomohly výukové prezentace, pomocí kterých se studenti seznámili s danou problematikou, a následný test ověřil, nakolik se v ní zorientovali.

Pracovníkům Cizinecké policie Ostrava děkujeme za poutavý workshop a vstřícný přístup. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat pánům plk. Mgr. Radomíru Jurokovi, veliteli Cizinecké policie Ostrava, kpt. Martinu Baarovi a por. Rostislavu Královi za poutavý výklad a zodpovězení desítek dotazů.

Doufáme, že spolupráce s Policií ČR mnohým mladým lidem ukáže možnosti pracovního uplatnění a vhodným způsobem bude profilovat jejich pracovní kariéru.

Mgr. Aleš Mazurek

Související články


« zpět

Pro žáky a rodiče žáků prvních ročníků
Přihlášky a žádosti obdrží žáci v papírové podobě na začátku školního roku.

Žádost o kartu ISIC (PDF)
Přihláška ke stravování (PDF)
Informace k výchovně vzdělávacímu kurzu (PDF)
Přípravné kurzy
Zveřejnili jsme informace o přípravných kurzech pro žáky 7. a 9. tříd.

The Duke of Edinburgh’s International Award

Erasmus+

Výchovný poradce pro žáky
Od 1. 5. 2020 se můžete se svými problémy obracet na novou výchovnou poradkyni Mgr. Andreu Mlečkovou, která sídlí v budově B (v domečku).
Nenech to být a pomoz!
Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Upozorni na to jednoduše a rychle pomocí NNTB – NeNech To Být!
Zájmové aktivity pro žáky
Žákům nabízíme atraktivní zájmové aktivity.

Metodické kabinety

Začínající učitel