„... a do e-bankingu se hlásí z veřejný wifi“

05.04.2017

„Denně mi připomíná, abych zamknul, a do e-bankingu se hlásí z veřejný wifi“ je motto Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol, které se úspěšně účastnil i František Sněhota ze třídy 5. E. V prvním „osvětovém“ kole se v rámci Moravskoslezského kraje umístil na první příčce a postoupil tak do druhého „výběrového“ kola. Zde jej čekaly náročné úlohy vyžadující notnou dávku teoretických znalostí i praktických dovedností. František v konkurenci dalších 285 účastníků vybojoval fantastické 11. místo a bude se účastnit i třetího „finálového“ kola, které proběhne 1. června 2017 v rámci veletrhu IDET 2017.

Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti si klade za cíl zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spolupráce se špičkovými experty a pracovišti v České republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. Partnery soutěže jsou i takové renomované společnosti jako např. Cisco (přední světový hráč na poli síťových technologií), CSIRT.CZ (Národní Computer Security Incident Response Team České republiky), CZ.NIC (provozovatel registru doménových jmen .cz) či Microsoft.

Františku Sněhotovi gratulujeme a držíme palce ve finále.

« zpět

Přípravné kurzy
Zve­řej­nili jsme in­for­ma­ce o pří­prav­ných kur­zech pro při­jí­mací zkou­šky na stře­dní ško­ly a při­hlá­šku do těch­to kur­zů.

100 let od narození Pavla Tigrida

Soutěž „Our Earth is Smaller Earth“

Spolupracujeme s Lékařskou fakultou OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzitySpo­lu­pra­cu­jeme s Lé­kař­skou fa­kul­tou Ostra­vské uni­ver­zity na pro­jektu Inte­grace středo­ško­láků do výuky Fyzio­logie na Lékař­ské fa­kul­tě Ostrav­ské uni­ver­zity.